Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace
15. 03. 2019 Přechodná úprava provozu – Potštejnská pouť 2019
13. 03. 2019 Rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla.
13. 03. 2019 Aukční vyhláška
13. 03. 2019 Aukční vyhláška
13. 03. 2019 Aukční vyhláška
13. 03. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
12. 03. 2019 Přechodná úprava provozu – III/320 11 Třebešov
12. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka
12. 03. 2019 Přechodná úprava provozu – MK Svatohavelská Rychnov n.KN
11. 03. 2019 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Protipovodňová opatření v obci Kvasiny.
08. 03. 2019 "Zabezpečte se"
08. 03. 2019 Přechodná úprava provozu - II/320 Lično
07. 03. 2019 Přechodná úprava provozu - A. Provazníka, Na Trávníku Rychnov n.Kn.
05. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - prodejna LIDL
04. 03. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - obchvat Solnice
04. 03. 2019 Přechodná úprava provozu – II/321 Skuhrov n.B. – Kvasiny
01. 03. 2019 Přechodná úprava provozu – II/321 Skuhrov n.B. – Kvasiny
28. 02. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2.2019.
28. 02. 2019 Záměr města pronajmout a vypůjčit nemovité věci.
20. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva Město Rokytnice v Orlických horách - Město Rychnov nad Kněžnou
20. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva Město Vamberk - Město Rychnov nad Kněžnou
20. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Přechodná úprava provozu – A. Provazníka Rychnov n.Kn.
18. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Zasedání zastupitelstva města.
15. 02. 2019 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou - č. j. 0Nc 63/2018-17 - rozhodnutí
15. 02. 2019 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou - č. j. 0Nc 59/2018-24 - rozhodnutí
15. 02. 2019 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou - rozhodnutí.
15. 02. 2019 Podání daňových přiznání k daním z příjmů za rok 2018.
14. 02. 2019 Výsledky z otevírání obálek s nabídkami o nejvýhodnější nabídku na odkoupení pozemků.
13. 02. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
11. 02. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Slatina
11. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení SDZ-OOP
07. 02. 2019 Vývěska OSN č. 2/2019
07. 02. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu.
07. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o společném povolení stavebního záměru.
05. 02. 2019 Konzultační den CzechInvestu API a CzechTrade.
05. 02. 2019 Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech
05. 02. 2019 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
05. 02. 2019 Návrh usnesení do RM - výroční zpráva
30. 01. 2019 Přechodná úprava dopravního značení na silnici II/319 na Panském Poli v Rokytnici v OH.
29. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
24. 01. 2019 Informace o podaném návrhu VPS
22. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu.
21. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - U..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o mo..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o mo..." již není dostupný.
17. 01. 2019 Záměr města Rychnova nad Kněžnou pronajmout nemovitosti.
16. 01. 2019 Závazné stanovisko ke stavbě „Oplocení pozemku č.parc. 38/1 v Lupenici".

XML