Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
11. 09. 2019 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
09. 09. 2019 Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje výběrové řízení na místo investiční referent - odbor správy nemovitostí
09. 09. 2019 Přechodná úprava provozu – III/32118 a III/32118h ul. Průmyslová Solnice, Kvasiny
09. 09. 2019 Přechodná úprava provozu – III/31010 Říčky v OH, most-uzavírka
09. 09. 2019 Prodloužení lhůty k dokončení stavby - Lhoty
06. 09. 2019 Vyhláška - veřejné projednávání - Lično
06. 09. 2019 Vývěska OSN č.: 15-2019 propachtování pozemků
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu – Skuhrov nad Bělou
02. 09. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Škoda
02. 09. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
29. 08. 2019 Vývěska OSN č.: 14/2019 - Záměr města směnit pozemky
29. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení - Kvasiny
28. 08. 2019 Přechodná úpravu dopravního značení při úplné uzavírce polní cesty – PC S8 v k. ú. Hroška, mezi obcemi Houdkovice a Hroška
28. 08. 2019 Zveřejnění návrhu územního plánu Bartošovice v Orlických horách
21. 08. 2019 Přechodná úprava provozu - Solnice - "Rodinný den Škoda auto"
21. 08. 2019 Vývěska OSN č. : 13/2019 - pronájem nemovitostí
16. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Přechodná úprava dopravního značení na části místní komunikace Anatola Provazníka v Rychnově nad Kněžnou
16. 08. 2019 Přechodná úprava dopravního značení na komunikacích č. III/32011 a III/3211 v obci Třebešov
12. 08. 2019 Přechodná úprava dopravního značení na silnicích č. II/318, II/320, II/321, při uzavírce silnice č. III/3209 v Česticích.
08. 08. 2019 Nařízení města Rychnov nad Kněžnou č. 1/2019
07. 08. 2019 Podávání nabídek na odkoupení parcely pro výstavbu rodinného domu
07. 08. 2019 Vývěska OSN č. 12/2019
07. 08. 2019 Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby: Lakovna - Hala K4 - rozšíření logistického přístřešku
06. 08. 2019 Přechodná úprava provozu - Bílý Újezd
01. 08. 2019 Přechodná úprava provozu - Štemberkova - Pod Budínem
01. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Rychnovský jarmark
31. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pod Budínem
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška – povolení stavby Bělá, Kvasiny- protipovodňová opatření
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Přechodná úprava provozu – MK Javornická
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchové vody - Bělá a Dlouhá Strouha
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchové vody - Kněžná
23. 07. 2019 Lesy České republiky, s.p. vyhlašují výběrové řízení.
22. 07. 2019 Stálá úprava provozu – II/318 Zbuzany Rychnov n.Kn
22. 07. 2019 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
22. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 07. 2019 Přechodná úprava provozu – II/311 Orlické Záhoří
18. 07. 2019 Záměr města Rychnov nad Kněžnou pronajmout nemovitou věc.
18. 07. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení
17. 07. 2019 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - revitalizace sídliště
16. 07. 2019 Přechodná úprava provozu - Častolovice
16. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 07. 2019 Přechodná úprava provozu – Jízdárna fest Rychnov n.Kn.
16. 07. 2019 Přechodná úprava provozu – Rychnov n.Kn. - Fáborského.
15. 07. 2019 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skuhrov nad Bělou.
15. 07. 2019 Obec Potštejn vydává Změnu č.1 územního plánu Potštejn.
15. 07. 2019 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Slatina nad Zdobnicí.

XML