Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje výběrové řízení na místo Sociální pracovník - kurátor pro dospělé
03. 07. 2020 Společné povolení ATS a prodl. vodovodu Solnice
02. 07. 2020 Nález zbraně - žádost o podání zprávy.
26. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – Doudleby, objízdná trasa
25. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – ,,Anenská pouť – II/319 a III 319 10 – Rokytnice v O. H
24. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - čj. MURK-SPR-15864/2633/2020-ET
24. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - čj.MURK- SPR-15865/2633/2020-ET
23. 06. 2020 PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI KANDIDÁTŮ DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.
23. 06. 2020 Vývěska OSN č. 9/2020.
19. 06. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
19. 06. 2020 Opatření obecné povahy č.j. KUKHK-18994/DS/2020-2 (VA)
19. 06. 2020 Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol v Rychnově nad Kněžnou.
18. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – MK Smetanova Rychnov n.Kn.
18. 06. 2020 U P O Z O R N Ě N Í P R O V E Ř E J N O S T - Z personálních důvodů bude v těchto dnech upravena provozní doba pro veřejnost a omezen provoz na registru řidičů.
18. 06. 2020 Vývěska OSN č. : 8/2020
18. 06. 2020 Dražební vyhláška - 194 EX 1196/18-169
18. 06. 2020 O Z N Á M E N Í o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Bílý Újezd u Dobrušky.
17. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - čj. MURK-SPR-14948/2588/2020-ET
17. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - čj.MURK- SPR-15217/2588/2020-ET
12. 06. 2020 Přechodná úprava provozu –MK Fáborského Rychnov n.Kn.,uzavírka
12. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – MK Smetanova Rychnov n.Kn.
12. 06. 2020 Nařízení č. 1/2020 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou.
11. 06. 2020 Opravné usnesení - stavební povolení BD Rychnov n.Kn. – Javornická – dopravní infrastruktura
11. 06. 2020 Stavební povolení – BD Rychnov n.Kn. – Javornická – stavby dopravní infrastruktury
09. 06. 2020 Výběrové řízení na místo sociální pracovník (agenda sociálně právní ochrany dětí) odboru sociálních věcí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.
08. 06. 2020 Řízení o umístění stavby „Skiareál Jadrná.
05. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – uzavírka Javornická Rychnov n.Kn.
05. 06. 2020 Starosta města Rychnov nad Kněžnou svolává zasedání zastupitelstva města.
05. 06. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko za rok 2019.
04. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – III/3195 Javornice
04. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – MK Palackého Rychnov n.Kn.
04. 06. 2020 Informace k nočnímu klidu pro rok 2020 dle vyhlášky města č.4-2019.
03. 06. 2020 Povolení změny stavby vodního díla před dokončením - „Zkapacitnění vodovodu Prorubky – změna 2019“
02. 06. 2020 Přechodná úprava provozu – OOP - úplná uzavírka UK Vamberk, Merklovice, parc. č. 804/3
29. 05. 2020 Návrh stálé úpravy provozu – MK Javornická Rychnov n.Kn.
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu města Rychnov nad Kněžnou za rok 2019.
26. 05. 2020 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
25. 05. 2020 Přechodná úprava provozu – MK Javornická,Smetanova Rychnov n.Kn.
22. 05. 2020 Návrh úpravy provozu – MK Javornická Rychnov n.Kn.
21. 05. 2020 Vývěska OSN č: 7/2020 - pronájem nemovitosti
21. 05. 2020 Dražební vyhláška č. 002 Ex 4575/10-128
21. 05. 2020 Z1 UP Lukavice OOP Veřejná vyhláška oznámení o vydání
18. 05. 2020 Cena pro vodné a stočné pro rok 2020 – změna od 1.5.2020 – území Rychnov n. Kn.
18. 05. 2020 Cena pro vodné pro rok 2020 – změna od 1.5.2020 – území Lipovka, Litohrady, Lokot
18. 05. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – rok 2019 - Rychnov n. Kn.
18. 05. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – rok 2019 - Lipovka, Litohrady, Lokot
18. 05. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
15. 05. 2020 Dokument "Usnesení č.j. 195 EX ..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Přechodná úprava provozu – OOP VV Vamberk - ul. Tyršova
13. 05. 2020 Přechodná úprava provozu – OOP VV Vamberk - ul. Fibichova

XML