Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Program částečné kompenzace nákladů do zařízení na čistění odpadních vod v souvislosti s výstavbou kanalizační sítě a povinností začít platit stočné
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost_SPR_4850
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost_SPR_4748
14. 02. 2020 Usnesení obecné - exekuce prodejem spoluvlastnického podílu.
14. 02. 2020 Dražební vyhláška - nařízení elektronické dražby.
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.
13. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby „Příprava pro optické rozvody MKDS + OSO v Kvasinách“
13. 02. 2020 Oznámení zahájení řízení pro stavbu:Parkoviště u BD čp. 1108 - 1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou.
12. 02. 2020 Územní rozhodnutí - Příprava pro optické rozvody MKDS + OSO v Kvasinách
07. 02. 2020 Starosta Města Rychnov nad Kněžnou svolává zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 17. února 2020 od 16.00 hodin.
06. 02. 2020 Informace o přijetí návrhu koncepce „Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“.
06. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 083 EX 361/18-44
05. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019
04. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly.
31. 01. 2020 Vývěska OSN 3/2020
31. 01. 2020 Přechodná úprava provozu – místní komunikace ul. Strojnická a část chodníku u silnice I/14 ul. Štemberkova v Rychnově nad Kněžnou
30. 01. 2020 Vývěska OSN 2/2020
24. 01. 2020 Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku v lokalitě " Velká Láň".
24. 01. 2020 Přechodná úprava provozu – silnice II. a III. tříd ve správním obvodu MěÚ Rychnov n. Kn. – Údržba silnic KHK, a. s.
23. 01. 2020 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov nad Kněžnou
17. 01. 2020 Přechodná úprava provozu – MK Palackého Rychnov n.Kn.
16. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu - Solnice jih - seznámení s podklady rozhodnutí
15. 01. 2020 Místní úprava provozu na silnici I/14 v ulici Štemberkova v obci Rychnov nad Kněžnou.
13. 01. 2020 Rozšíření bourárny a skladovací hala Třebešov_2
13. 01. 2020 Rozšíření bourárny a skladovací hala Třebešov
09. 01. 2020 INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ STAVBY
08. 01. 2020 Dodat. povolení vrt. studny, odběr podz. vody
08. 01. 2020 Okruh údajů zjišťovaných automatizovaným způsobem dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
03. 01. 2020 SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
02. 01. 2020 SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
02. 01. 2020 Vývěska OSN č. 1/2020
27. 12. 2019 Veřejná vyhláška - územní plán Slatina nad Zdobnicí
20. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1.1.2020
20. 12. 2019 Rychnov_OOP_Veřejná vyhláška_oznámení o vydání
19. 12. 2019 Vývěska OSN č. 21/2019 - pronájem nemovitostí
18. 12. 2019 ROZH, Povodí Labe - Merkl. potok, prodl. platnosti a termínu dokončení
18. 12. 2019 Javornice_Z2_Vyhláška_veřejné projednání
18. 12. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– obslužná komunikace UK6 Kvasiny - zamítnutí
17. 12. 2019 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– obsl.komunikace Rychnov nad Kněžnou – ul. Na Láni – zahrádkářská kolonie
13. 12. 2019 kalkulace stočného v Rovni a Dlouhé Vsi
11. 12. 2019 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– MK Rychnov nad Kněžnou – ul. Soukenická a ul Na Dubince
11. 12. 2019 OOP ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– III/3219 a III/32116 Bílý Újezd
11. 12. 2019 Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje – závěr zjišťovacího řízení.
10. 12. 2019 Program na podporu činnosti SDH na území Rychnova nad Kněžnou pro rok 2020
10. 12. 2019 Program na podporu volnočasových aktivit v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2020
10. 12. 2019 Program na podporu sportu v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2020
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.8-2019 o evidenci chovatelů trvale označených psů

XML