Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů I. stupně
15. 11. 2019 Vývěska OSN č.:19/2019 - Záměr města pronajmout nemovitosti a pozemek
14. 11. 2019 Usnesení o odročení dražby
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Místní úprava provozu na silnici I/14 v ulici Jiráskova, Rychnov nad Kněžnou, doplnění světelného signalizačního zařízení na stávající přechod pro chodce
13. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení - Rekonstrukce chodníku v ul. Horská v Rokytnici v Orlických horách
12. 11. 2019 Stavba VD Merklovický potok, prodl. platnosti povolení, termínu k dokončení stavby - ZŘ, VV
08. 11. 2019 Přechodná úprava provozu – III/3195 Javornice
08. 11. 2019 Přechodná úprava provozu – II/321 Solnice
08. 11. 2019 Přechodná úprava provozu – III/01426 Potštejn – oprava žel. přejezdu
04. 11. 2019 Přechodná úprava provozu – Rokytnice v OH – Velká Mikulášská
04. 11. 2019 Přechodná úprava provozu – uzavírka Vamberk – Mikuláš 2019
31. 10. 2019 Vývěska OSN/2019 - Záměr města Rychnov nad Kněžnou
31. 10. 2019 Záměr 59-2019 darovat nemovitou věc
31. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Vamberk - ochranné pásmo
25. 10. 2019 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Potštejn
23. 10. 2019 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– III/31816 Liberk – Velký Uhřínov
23. 10. 2019 Přechodná úprava provozu – III/32011 Třebešov
22. 10. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Kvasiny
21. 10. 2019 Oprava chodníků - křižovatka u Konzumu v Kvasinách
18. 10. 2019 Přechodná úprava provozu – MK Voříškova – Farská, Vamberk
16. 10. 2019 Nabídka pracovního místa - organizační pracovník, referent soutěží a přehlídek Rychnov n.K.
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci– MK 33c Větrná Kvasiny
15. 10. 2019 Výzva k podávání nabídek na odkoupení pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Velká Láň
14. 10. 2019 Návrh opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– UK6 směr k Hamernici, Kvasiny
14. 10. 2019 Návrh opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení Veřejnou vyhláškou– III/3219 a III/32116 Bílý Újezd
14. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Polom
08. 10. 2019 Dokument "Elektronická dražba n..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
08. 10. 2019 VV - Synkov Slemeno - zpráva o uplatňování územního plánu
08. 10. 2019 Přechodná úprava provozu - Mírová v Rychnově nad Kněžnou
07. 10. 2019 VV - Oznámení projednání Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Liberk - oprava údaje
07. 10. 2019 Přechodná úprava provozu – ÚK a bývalé I/14 a I/11 Vamberk
07. 10. 2019 Odvolání zákazu odběrů vody z Bělé a Dlouhé Strouhy
04. 10. 2019 Vývěska OSN č. : 17/2019 - pronájem nemovitostí
03. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - FÚ Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
02. 10. 2019 Přechodná úprava provozu – III/31817 Kvasiny
02. 10. 2019 Dokument "Usnesení č.j.211 EX 5..." již není dostupný.
01. 10. 2019 Nařízení města 3/2019 - parkování
30. 09. 2019 Veřejná vyhláška - změna ochr. pásma I. stupně pro vodní zdroj „Vrtaná studna VR-10“
30. 09. 2019 Záznam o ztrátě – nálezu
27. 09. 2019 Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Lukavice
27. 09. 2019 Oznámení o vyvěšení dokumentů DSO
26. 09. 2019 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Liberk
25. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Dokument "D r a ž e b n í v y h..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Přechodná úprava provozu – MK Kalisova Rychnov n. Kn.
23. 09. 2019 Přechodná úprava provozu – uzavírka III/3193 Peklo nad Zdobnicí

XML