Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního jednání.
21. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - vyrozumění o zahájeném správním řízení
21. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka
17. 01. 2019 Záměr města Rychnova nad Kněžnou pronajmout nemovitosti.
16. 01. 2019 Závazné stanovisko ke stavbě „Oplocení pozemku č.parc. 38/1 v Lupenici".
16. 01. 2019 Informace k VPS -provedení stavby vodovodu a kanalizace Slatina n. Zd. - zveřejnění
14. 01. 2019 Vyhláška - Výzva o určení data smrti.
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Lično
04. 01. 2019 Veřejná soutěž na prodej pozemků pro výstavbu RD.
03. 01. 2019 Dotace z rozpočtu města na rok 2019
03. 01. 2019 Společné povolení souboru staveb „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl"
02. 01. 2019 Přechodná úprava provozu – pracovní místa 2019
28. 12. 2018 Záměr č. 160/2018 - darování pozemků
20. 12. 2018 Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby : Zasíťování 15-ti stavebních parcel v obci Slatina nad Zdobnicí
20. 12. 2018 Vývěska OSN č. 25/2018 - Pronájem a výpůjčka nemovitostí v k.ú. Rychnov nad Kněžnou
19. 12. 2018 Výběrové řízení na místo referent oddělení životního prostředí, odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
19. 12. 2018 Výběrové řízení na místo vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad odboru správních činností a živnostenský úřad Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
18. 12. 2018 Stálá změna dopravního značení – úprava tonáže mostů Zdobnice-Čertův důl, Rybná n.Zd., Panská Habrová, Javornice, Litohrady
17. 12. 2018 Stálá změna dopravního značení – úprava tonáže mostů Zdobnice-Čertův důl, Rybná n.Zd., Panská Habrová, Javornice, Litohrady
14. 12. 2018 Rozhodnutí o prodloužení termínu staveb.povolení – parkoviště Družstevní Solnice
13. 12. 2018 Aukce - knihy různých žánrů - zahájení aukce 12.12. 2018
13. 12. 2018 Stanovení místní úpravy provozu – Průhon Rychnov n.Kn., zúžení
13. 12. 2018 Stanovení místní úpravy provozu – Průhon Rychnov nad Kněžnou
13. 12. 2018 Odvolání zákazu odběrů vody - Bělá, Dlouhá Strouha.
13. 12. 2018 Odvolání zákazu odběrů vody - Kněžná, Javornický potok, Lukavický potok, Jahodovský potok
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 6/2018,o místním poplatku ze psů.
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2018 Cena vodného a stočného pro rok 2019
12. 12. 2018 Opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území vodního toku Bělá
12. 12. 2018 Přechodná úprava dopravního značení na silnici II/321 v obci Kvasiny
11. 12. 2018 Program na podporu činnosti SDH na území Rychnova nad Kněžnou pro rok 2019
11. 12. 2018 Program na podporu volnočasových aktivit v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2019
11. 12. 2018 Program na podporu sportu v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2019
10. 12. 2018 Kalkulace stočného v Rovni a Dlouhé Vsi bez napojení na ČOV pro rok 2019
06. 12. 2018 Výběrové řízení na místo referent - agenda obecného stavebního úřadu, Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou
05. 12. 2018 Výběrové řízení na místo referent - agenda obecného stavebního úřadu, Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou
03. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na roky 2020 - 2021
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2019
30. 11. 2018 Zasedání zastupitelstva města
29. 11. 2018 Vývěska OSN č. 24/2018 - Pronájem nemovitostí v k.ú. Rychnov nad Kněžnou
27. 11. 2018 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY dopravního značení na silnici II/319 v obci Pěčín a silnici II/319 a II/310 na objízdné trase v Javornici, Slatině nad Zdobnicí, Kameničná a Pěčín.
26. 11. 2018 Veřejná vyhláška - „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2019
23. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Města Rychnov nad Kněžnou na roky 2020 – 2021
22. 11. 2018 Vývěska OSN č. 23/2018 Prodej pozemků v k.ú. Roveň u Rychnova nad Kněžnou a Rychnov nad Kněžnou
20. 11. 2018 Valná hromada společnosti Městské lesy Rychnov nad Kněžnou s.r.o., vypisuje výběrové řízení na pozici jednatel společnosti
20. 11. 2018 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY dopravního značení na ul. U Obůrky v Rychnově n.Kn.
19. 11. 2018 Nařízení č. 7/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou
19. 11. 2018 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY dopravního značení na silnici č. II/319 a III/319 10 na náměstí J. Šimka v Rokytnici v OH
19. 11. 2018 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY dopravního značení na jednosměrné místní komunikaci ul. Javornická v Rychnově n.Kn.

XML