Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Přechodná úprava provozu - Palackého Rychnov n.Kn., chodník
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny .
07. 04. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI- ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / ÚČETNÍ Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
07. 04. 2021 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, Rychnov nad Kněžnou.
07. 04. 2021 Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje .Královéhradeckého kraje
07. 04. 2021 Přechodná úprava provozu – Rychnov n.Kn., SNP, uzavírka
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
01. 04. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 5/2021
01. 04. 2021 Přechodná úprava provozu – MK Panská, Rychnov n.Kn., překop
01. 04. 2021 Přerušení dodávek el. energie.
01. 04. 2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
01. 04. 2021 Dražební vyhláška č.j.030 EX 32087/07-261.
01. 04. 2021 Oznámení ČEZ Distribuce o přerušení dodávek el. energie .
31. 03. 2021 OOP VV – Přechodná úprava provozu – II/319 Javornice – výstavba přípojky kNN
30. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – MK Sokolovská Rychnov n.Kn.
30. 03. 2021 Zahájení řízení - veřejná vyhláška - povolení stavby Kvasiny - dostavba kanalizace
29. 03. 2021 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠOV
29. 03. 2021 Částka Sbírky zákonů č. 57/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté na dnešním jednání vlády v souvislosti s pandemií Covid-19.
25. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – celoroční AQUA Servis, havárie
25. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – MK Pod Budínem Rychnov nad Kněžnou
25. 03. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu na pozemních komunikacích.
22. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
18. 03. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 4/2021
17. 03. 2021 Platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti, pravidelného školení na profesní způsobilost, kterým skončila platnost
15. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – Očkovací centrum Rychnov n.Kn.
15. 03. 2021 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027.
12. 03. 2021 Projednávaná dokumentace – Návrh zprávy o uplatňování ÚP Byzhradec
10. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – Rychnov n.Kn, SNP, práce
08. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 45/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
05. 03. 2021 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
04. 03. 2021 Přechodná úprava dopravního značení – Kvasiny, MK 7c , práce
03. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – objízdná trasa Městyse Častolovice
03. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
02. 03. 2021 Výběrové řízení na místo referent státní správy a samosprávy.
02. 03. 2021 ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
02. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – Kvasiny II321 + MK, rozvody sítí
02. 03. 2021 Přechodná úprava provozu – Rychnov n.Kn., křižovatka II/319xIII/3193
02. 03. 2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. března 2021 č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
02. 03. 2021 Cyklistická stezka Ještětice - Bílý Újezd – Podbřezí
01. 03. 2021 Částka č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19
26. 02. 2021 Přechodná úprava provozu – II/321 Kvasiny+ MK, ukládání opt.sítí
25. 02. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/14 v obci Rychnov nad Kněžnou.
25. 02. 2021 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
23. 02. 2021 Vyhláška o veřejném projednání Návrhu změny č.2 ÚP Liberk.
23. 02. 2021 Obecně závazná vyhláška města Rychnova nad Kněžnou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.
22. 02. 2021 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2021.
19. 02. 2021 Schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě města Rokytnice v Orlických horách“.
18. 02. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 3/2021
17. 02. 2021 Město Rychnov nad Kněžnou oznamuje volné pracovní místo domovník- provozář.
15. 02. 2021 Návrh stálého dopravního značení – místní komunikace Na Dubince Rychnov n.Kn.

XML