Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 2/2021
20. 01. 2021 Schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě města Rokytnice v Orlických horách“.
19. 01. 2021 Usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18. 1. 2021
19. 01. 2021 Dražební vyhláška 195 EX 2142/10-474.
15. 01. 2021 Dražební vyhláška
13. 01. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby " rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.
13. 01. 2021 Informace k nočnímu klidu pro rok 2021 dle vyhlášky města č.4-2019
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška OS Rychnov nad Kněžnou 5600002012.
12. 01. 2021 Usnesení o elektronické dražbě č.j. 209 EX 120/20-31.
08. 01. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 1/2021
08. 01. 2021 sb006-21 krizová opatření 7.1.2021 účinnost od 11.1.2021
06. 01. 2021 Společné povolení – Byzhradec chodník podél silnice III/29845
05. 01. 2021 Výběrové řízení na místo referent státní správy a samosprávy (zajišťování agendy opatrovnictví podle NOZ).
04. 01. 2021 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1.1.2021
31. 12. 2020 Provozní doba MěÚ od 04.01.2021 do 22.01.2021
28. 12. 2020 Prodloužení lhůty k dokončení stavby – II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat
23. 12. 2020 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1.1.2021
23. 12. 2020 Záměr č. 16 2020 výpůjčka 69
23. 12. 2020 Přechodná úprava provozu – Kvasiny II/321,III/31817+MK
23. 12. 2020 Přechodná úprava provozu – III/32118 dočasný sjezd Škoda Auto
22. 12. 2020 Schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě města Rychnov nad Kněžnou“.
22. 12. 2020 Žádost o vydání společného povolení pro stavbu: „Cyklistická stezka Ještětice - Bílý Újezd – Podbřezí“
22. 12. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření.
21. 12. 2020 Řád veřejného pohřebiště města Rychnov nad Kněžnou
21. 12. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání a nařízení ústního jednání k objasnění odvolání.
18. 12. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření.
17. 12. 2020 „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“
15. 12. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
15. 12. 2020 Provozní doba MěÚ od 16.12.2020 do 31.12.2020
15. 12. 2020 Částka Sbírky zákonů číslo 220/2020, obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu.
14. 12. 2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
14. 12. 2020 Informace o podaném návrhu VPS_ÚR
14. 12. 2020 Informace o podaném návrhu VPS_ÚR
10. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020.
10. 12. 2020 521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. 522. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření.
09. 12. 2020 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 - Roveň a Dlouhá Ves.
09. 12. 2020 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 - Rychnov nad Kněžnou.
08. 12. 2020 Program na podporu činnosti SDH na území Rychnova nad Kněžnou pro rok 2021
08. 12. 2020 Program na podporu volnočasových aktivit v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2021
08. 12. 2020 Program na podporu sportu v Rychnově nad Kněžnou pro rok 2021
08. 12. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 210 obsahující usnesení přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7. 12. 2020.
04. 12. 2020 Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
04. 12. 2020 Provozní doba MěÚ od 07.12.2020 do 18.12.2020
02. 12. 2020 Stálá úprava provozu – MK Javornická, park.plochy Rychnov n.Kn.
02. 12. 2020 Přechodná úprava provozu – III/32118 Škoda Auto a.s. Kvasiny
02. 12. 2020 Stálá úprava dopravního značení – obec Kvasiny, Zámecká
01. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na roky 2022 - 2023
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2021
01. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření.
30. 11. 2020 Přechodná úprava provozu – celoroční, opravy VaK Rychnov n.Kn.

XML