Město Rychnov nad Kněžnou‎

Okresní město
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://rychnov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datová schránka: qc8bbmz
E-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz, posta@rychnov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Dražební vyhláška č.j.094 EX 02818/21-021.
29. 07. 2021 Úprava provozní doby registr řidičů v době dovolených 2021
29. 07. 2021 Informace o podaném návrhu VPS andoky
29. 07. 2021 PDZ - Potštejnská pouť – III/3169 – Potštejn
28. 07. 2021 Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Rychnov nad Kněžnou, ul. Jiráskova u žel. přejezdu P4112.
28. 07. 2021 Ochranný val - provizorní komunikace sever na pozemku: pozemková parcela číslo 484/3, 3012, 3013 v katastrálním území Kvasiny.
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
27. 07. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby I/14 Solnice, obchvat
22. 07. 2021 ROZH, Velkolhotský rybník - PNV akumulace vod a povolení změny stavby VD
20. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – Objízdná trasa pro stavbu: „ Oprava silnice III/314 Velká Skrovnice – hranice PK
20. 07. 2021 Veřejné vyrozumění čj. MURK-OVŽP/18952-21/1879/21/Hol.
19. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – II_321 Solnice.
19. 07. 2021 Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice, 4.část, 1. etapa.
18. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – II/318, MK ul. Pelclovo nábřeží a Dobrovského v Rychnově nad Kněžnou
16. 07. 2021 Stálá úprava provozu – Rychnov n.Kn., Ekologická ul.
14. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - Rychnov n.Kn. I/14 oprava krytu
13. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – Škoda Auto a.s. Kvasiny
13. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – MK Dlouhá Ves, Lipovka, Rychnov n.Kn.
13. 07. 2021 OZNÁMENÍ o ukončení činnosti poskytování zdravotních služeb - MUDr. Iva Domáňová.
12. 07. 2021 Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji.
12. 07. 2021 Volné termíny na očkování proti covid - 19.
12. 07. 2021 PDZ na silnici II/319, III/31910 Rokytnice v O.H. – Anenská pouť
09. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo č. 270927 odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním.
09. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo č. 270595 odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním.
09. 07. 2021 SDZ na silnici II/311 v obci Bartošovice v Orlických horách, k. ú. Bartošovice v Orlických horách
09. 07. 2021 SDZ parc. č. 3193 v obci Bartošovice v Orlických horách v k. ú. Neratov v Orlických horách
09. 07. 2021 Návrh trvalého dopravního značení III/3128 - Rybná nad Zdobnicí – most ev. č. 3128-6
09. 07. 2021 Návrh trvalého dopravního značení – Panská Habrová – most č.31814-1.
02. 07. 2021 VÝVĚSKA OSN č. : 12/2021
02. 07. 2021 Ochranný val - provizorní komunikace sever
01. 07. 2021 Přechodná úprava provozu – Byzhradec, chodníky
01. 07. 2021 Referent státní správy a samosprávy odboru sociálních věcí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.
01. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávek elektřiny 21.7.2021
30. 06. 2021 Přechodná úprava provozu – objízdná trasa Městyse Častolovice
29. 06. 2021 PDZ – II/310 Zdobnice – chodníky, opěrná zeď
29. 06. 2021 Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v katastrálním území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.
29. 06. 2021 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rn..." již není dostupný.
29. 06. 2021 Referent státní správy a samosprávy odboru sociálních věcí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.
24. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
24. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
24. 06. 2021 Přechodná úprava provozu – objízdná trasa Městyse Častolovice
24. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška-vydání ÚP Bartošovice v Orl.h.
23. 06. 2021 Informace k nočnímu klidu pro rok 2021 dle vyhlášky města č.4-2019 - aktualizace 06-2021
21. 06. 2021 Obslužná komunikace p. p. č. 5026, ve městě Vamberk, k. ú. Vamberk – Stavební úpravy čp. 52
21. 06. 2021 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu - Kvasiny sever
18. 06. 2021 Zrušení odstávky elektřiny
17. 06. 2021 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU.
17. 06. 2021 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny.
17. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.

XML