Město Loket

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://loket.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Loket
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket

Datová schránka: u2mbuyt
E-mail: epodatelna@loket.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 11. 2021 Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022
15. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023 - 2027
15. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023_2027
15. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Loket, Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární
12. 11. 2021 Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku v k.ú. Chranišov
12. 11. 2021 Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku v k.ú. Loket
10. 11. 2021 Zveřejnění záměru převodu nemovitého majetku v k.ú. Chranišov
09. 11. 2021 Zveřejnění záměru pachtu nemovitého majetku v k.ú. Nadlesí
04. 11. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 19_2021
03. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060804586
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích oprava kanalizace
01. 11. 2021 Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Loket a společností Vantage Towers s.r.o.
01. 11. 2021 Opatření obecné povahy stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje Nadlesí na p. p. č. 889 4
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oprava vodovodní přípojky RD
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 37 2021 doplnění místní úpravy provozu
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích rekonstrukce krytu vozovky
26. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 18_2021
21. 10. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket v k.ú. Loket
20. 10. 2021 Aukční vyhláška
19. 10. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 36 2016 řešení dopravy v klidu v centru Lokte
15. 10. 2021 Zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
13. 10. 2021 Informace o změně termínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
12. 10. 2021 Zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví města Loket za pozemky ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a. s.
12. 10. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Loket
08. 10. 2021 Program 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 18. října
08. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 17_2021
06. 10. 2021 Upozornění na uzavření lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle
01. 10. 2021 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do PS Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. 10. 2021.
30. 09. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o společné povolení na Rekreační objekt, Sekereš
29. 09. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o společné povolení na Rekreační objekt, Ricci
27. 09. 2021 Program 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 4. 10. 2021
27. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 16_2021
23. 09. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Loket
22. 09. 2021 Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Loket
22. 09. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Loket
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 31 2021 zamezení parkování kamionů a zvýšení bezpečnosti provozu
17. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb-starosta obce
17. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 15_2021
17. 09. 2021 OZV města Loket č. 3-2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
17. 09. 2021 OZV města Loket č. 4-2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
17. 09. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
15. 09. 2021 VV - Zdravotník roku - úprava provozu
15. 09. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
15. 09. 2021 VV - opatření obecné povahy - doplnění ohrožené porosty
15. 09. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
14. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
14. 09. 2021 Pozvánka na zasedání svazku Mikroregion Sokolov-východ dne 29. 9. 2021
13. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 14_2021
10. 09. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket k. ú. Loket

XML