Obec Žernov

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://zernov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Žernov
Žernov 112
552 03 Žernov

Datová schránka: wzpa9cp
E-mail: zernov@zernov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2020 Veřejná vyhláška OOP na přechodnou úpravu provozu - Žernovský bajk ROAD 2020
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
13. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2019
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě dopravního značení při akci BAJK road 2020
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2020
27. 04. 2020 Porovnání položek kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019
16. 04. 2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA duben 2020
15. 04. 2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 6.4.2020 formou videokonference
08. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška OOP MZe k zalesňování po kůrovcové kalamitě
20. 03. 2020 Mimořádné opatření pro maloobchody
20. 03. 2020 Rozhodnutí č.2 - hejtmana KHK - omezení vstupu, pohybu a pobytu osob
05. 03. 2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA - březen
05. 03. 2020 Závěrečný účet SO ÚPA za rok 2019
03. 03. 2020 Program rozvoje městyse na období 2019 - 2025
03. 03. 2020 Plán rozvoje sportu 2018 - 2025
24. 02. 2020 Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
11. 02. 2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 3.2.2020
07. 02. 2020 Schválený rozpočet městyse Žernov na rok 2020
26. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Voda Červený Kostelec
17. 01. 2020 Návrh rozpočtu městyse Žernov na rok 2020
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov
21. 12. 2019 Dodatek k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému komunálního odpadu na rok 2020
21. 12. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA prosinec 2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška OOP - kalamitní poškození lesních porostů
21. 12. 2019 Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc na kůrovcovou kalamitu
21. 12. 2019 Záměr na pronájem pozemku 1523/1
21. 12. 2019 Záměr na změnu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu 2020
21. 12. 2019 Rozpočtové provizorium městyse Žernov na rok 2020
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
21. 12. 2019 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 9.12.2019
02. 12. 2019 Kalendář svozu komunálního odpadu 2020
28. 11. 2019 Pozvánka na veřejný sněm SO 1866
28. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO 1866 na rok 2020 - 2022
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu SO 1866 na rok 2020
28. 11. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 listopad
28. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů
27. 11. 2019 Záměr na prodej nepotřebných dlaždic
27. 11. 2019 Záměr na pronájem pozemku
14. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
14. 11. 2019 Návrh rozpočtu SO ÚPA na rok 2020
14. 11. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA listopad 2019
13. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
12. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - pr..." již není dostupný.
11. 11. 2019 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
11. 11. 2019 Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

XML