Obec Karolín

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obeckarolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Karolín
Karolín 4
768 21 Karolín

Datová schránka: ytkat33
E-mail: ou@obeckarolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 03. 2020 Oznámení o uzavření MŠ Karolín od 16.3.2020 (1 příloha)
13. 03. 2020 Oznámení společnosti E.ON k obnově NN v obci Karolín (1 příloha)
11. 03. 2020 COVID-19 - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - KORONAVIR (10 příloh)
11. 03. 2020 Smlouva se společností SMO a.s. na rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci Karolín (1 příloha)
24. 02. 2020 Návrh závěrečného účtu Obce Karolín na rok 2019 (7 příloh)
03. 02. 2020 USNESENÍ z VIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 19.12.2019
03. 02. 2020 USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 25.11.2019
03. 02. 2020 USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 9.9.2019
03. 02. 2020 USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 20.5.2019
31. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (1 příloha)
28. 01. 2020 Smlouva o dílo "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Karolín" (1 příloha)
28. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… (1 příloha)
09. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ SOUHLAS (2 přílohy)
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nakládání s odpady (1 příloha)
12. 12. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V417/817 – zdvojení vedení (2 přílohy)
27. 11. 2019 Schválený rozpočet obce Karolín na rok 2020 (1 příloha)
27. 11. 2019 Schválený rozpočet Mateřské Školy Karolín na rok 2020 (1 příloha)
12. 11. 2019 USNESENÍ z VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 11.11.2019 (1 příloha)
12. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku v majetku Obce Karolín - p.č. 318 (1 příloha)
06. 11. 2019 Návrh rozpočtu Obce Karolín na rok 2020 (1 příloha)
31. 10. 2019 Návrh rozpočtu mateřské školy Karolín na rok 2020 (1 příloha)
04. 10. 2019 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - Rekonstrukce Požární zbrojnice Obce Karolín (1 příloha)
08. 08. 2019 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 15.7.2019 (1 příloha)
08. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 (1 příloha)
09. 07. 2019 Oprava vedení velmi vysokého napětí (1 příloha)
20. 06. 2019 Závěrečný účet obce Karolín 2018 (1 příloha)
20. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška / oz..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Rozpočtové opatření číslo 2/2019 (1 příloha)
28. 05. 2019 Smlouva se společností ECO LED SOL s.r.o. (1 příloha)
21. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - EU 2019 (1 příloha)
21. 05. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - EU 2019 (1 příloha)
10. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu 2019 (1 příloha)
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - finanční úřad Zlínského kraje (1 příloha)
01. 05. 2019 Jmenování členů OVK Karolín do Evropského parlamentu 2019 (1 příloha)
26. 04. 2019 Volby do evropského parlamentu, určení zapisovatele, místa voleb, plocha výlepu (1 příloha)
18. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY V LESÍCH (1 příloha)
28. 03. 2019 dokument
28. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - obec Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok 2018 (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - obec Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Výkaz zisku a ztrát 2018 - obec Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Rozvaha 2018 - obec Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Příloha 2018 - obec Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Výkaz zisku a ztrát 2018 - MŠ Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Rozvaha 2018 - MŠ Karolín (1 příloha)
28. 03. 2019 Návrh - Příloha 2018 - MŠ Karolín (1 příloha)
26. 03. 2019 USNESENI z I. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 17.12.2018
26. 03. 2019 USNESENI z XXV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 1.10.2018
26. 03. 2019 USNESENI z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 25.6.2018
26. 03. 2019 USNESENI z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 14.5.2018

XML