Město Vejprty

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://vejprty.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vejprty
Tylova 870/6
431 91 Vejprty

Datová schránka: 4v5by8r
E-mail: mesto@vejprty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 08. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
04. 08. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
03. 08. 2020 Aukční vyhláška - parcela č. 128/2 v k.ú. Vejprty
03. 08. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 08. 2020 Volby do zastupitelstev krajů - stanovení počtu členů komise
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
24. 07. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
24. 07. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
24. 07. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
22. 07. 2020 Výzva k vyzvednutí nálezu
16. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o o..." již není dostupný.
16. 07. 2020 Projekt - Proti exekucím na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří
16. 07. 2020 Kolaudační souhlas s užíváním stavby
13. 07. 2020 Závěrečný účet města Vejprty za rok 2019
13. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2019
13. 07. 2020 Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2020
13. 07. 2020 Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2020
13. 07. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020
13. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2020 - 2022
13. 07. 2020 Návrh střednědobého výhledu města Vejprty na období 2020 - 2022
13. 07. 2020 Návrh rozpočtového provizoria Města Vejprty na rok 2020
13. 07. 2020 Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2018
13. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
13. 07. 2020 Dokument "Rozpočtová změna č. 1..." již není dostupný.
13. 07. 2020 Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2019
13. 07. 2020 Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2019
13. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Města Vejprty na období 2019 - 2021
13. 07. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2019
13. 07. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Vejprty na období 2019 - 2021
13. 07. 2020 Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2017
13. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2017 položka
13. 07. 2020 Schválený rozpočet města Vejprty na rok 2018
13. 07. 2020 Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2018
13. 07. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2018
13. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020
13. 07. 2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018 - 2020
13. 07. 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2016
13. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2016
13. 07. 2020 Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
13. 07. 2020 Schválený rozpočet na rok 2017
13. 07. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2017
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 1/2020
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 2/2020
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 7/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 8/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 6/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 5/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 4/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 3/2019
13. 07. 2020 Rozpočtová změna č. 2/2019

XML