Obec Planá

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://obecplana.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Planá
Planá 59
370 01 Planá

Datová schránka: 6qqb5u2
E-mail: obec.plana@quick.cz, starosta@obecplana.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí- Devil s.r.o. - kabelové vedení VN 22 kV.
09. 12. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 16. 12. 2019.
06. 12. 2019 Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou 20_2019
03. 12. 2019 Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce.
02. 12. 2019 Oznámení o svolání 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zříeení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice.
27. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019.
27. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019.
21. 11. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Návrh změny) - výjimka ze základních podmínek bobra evropského (Castor fiber).
21. 11. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 02. 12. 2019.
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 + Návrh rozpočtu 2020 včetně plnění předchozího roku.
21. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023.
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020.
20. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2023 - obec.
15. 11. 2019 Zápis č. 8/2019 ze zasedání ZO ze dne 06.11.2019.
12. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019.
12. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019.
11. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - DSO Blanský les - podhůří.
11. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2023 - DSO Blanský les podhůří.
11. 11. 2019 Záměr obce - darovat pozemek p. č. 413/149 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
11. 11. 2019 Záměr obce - prodej pozemku p. č. 1646 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
04. 11. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení díla -zhotovení projektové dokumentace
04. 11. 2019 Smlouva o provedení díla -zhotovení projektové dokumentace
29. 10. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 06. 11. 2019.
21. 10. 2019 Oznámení o svolání 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
18. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ná..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. - 26.10. 2019 - 15. 12. 2019 (pouze o víkendech).
16. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
10. 10. 2019 Návrh změny č. 7 územního plánu obce Planá - vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách - žádost pro dotčené orgány o vyjádření k vypořádání námitek a připomínek.
10. 10. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - DEVIL s. r. o. - kabelové vedení VN 22 kV (rozšíření ZTV Planá II).
08. 10. 2019 Zápis č. 7/2019 ze zasedání ZO ze dne 30. září 2019.
07. 10. 2019 Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním.
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. - 7.10. 2019 - 20. 12. 2019
04. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019.
03. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. - 5.10. 2019 - 6. 10. 2019
19. 09. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 30. 9. 2019
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochranná pásma leteckých VHF vysílačů a přijímačů na letišti České Budějovice.
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019
16. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
12. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
10. 09. 2019 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění majetku obce.
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - realizace opravy propustků v obci Planá.
09. 09. 2019 Oznámení o svolání 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
30. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019.
30. 08. 2019 Smlouva o dílo 2019/6 - Oprava propustků Planá.
28. 08. 2019 Smlouva o dílo č. 2019004 - oprava střechy kaple Nejsvětější Trojice Planá.
28. 08. 2019 Smlouva o dílo číslo SR/023/19 - Zřízení bezdrátového rozhlasu v obci Planá.

XML