Obec Planá

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://obecplana.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Planá
Planá 59
370 01 Planá

Datová schránka: 6qqb5u2
E-mail: obec.plana@quick.cz, starosta@obecplana.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 - č. 1/2019
21. 08. 2019 Zápis č. 6/2019 ze zasedání ZO ze dne 12. srpna 2019.
21. 08. 2019 Zápis č. 5/2019 ze zasedání ZO ze dne 29. července 2019.
19. 08. 2019 Záměr obce - prodej části pozemku p. č. 1711 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
19. 08. 2019 Záměr obce - prodej pozemku p. č. 1720 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
15. 08. 2019 Vyhláška - změna č. 7 - druhé opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 7 územního plánu obce - 2019/2- změna termínu.
14. 08. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2019006- Oprava propustků Planá.
14. 08. 2019 Vyhláška - změna č. 7 - druhé opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 7 územního plánu obce - 2019/2.
13. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019.
08. 08. 2019 Oznámení o uložení výzvy k vyzvednutí písemnosti veřejnou vyhláškou 16_2019
07. 08. 2019 Smlouva o dílo č. 2019004 - oprava střchy kaple Nejsvětější Trojice Planá.
05. 08. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 12. srpna 2019.
02. 08. 2019 Smlouva o dílo č. 2019005 - Dětské hřiště Planá.
01. 08. 2019 Zápis č. 4/2019 ze zasedání ZO ze dne 17. června 2019.
01. 08. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 29. července 2019.
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vydání změny č. 7 ÚPO
29. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2019004 - Oprava střechy kaple Nejsvětější Trojice Planá
17. 07. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2019005 - Dětské hřiště Planá
17. 07. 2019 Záměr obce prodat pozemky 413/76, 413/151 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
17. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 1707 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
17. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 1834 v k. ú. Homole.
12. 07. 2019 Vodafone Czech Republic, a.s. - Dodatek č. 1-147543068167_0_O
10. 07. 2019 Dokument "známení o uložení výz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019.
03. 07. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2019001 - Planá - Rybářská chata
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení - Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706)
26. 06. 2019 Oznámení - Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Jižní tangenta České Budějovice
25. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019.
25. 06. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 413/83 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.
25. 06. 2019 Záměr prodeje majetku - Traktůrek W2939/122.
18. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019.
18. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018.
17. 06. 2019 Oznámení o svolání 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
13. 06. 2019 Seminář a informace k dotačnímu programu Jihočeského kraje "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III".
10. 06. 2019 Smlouva o dílo - Vypracování PD - Homole, Planá - dešťová kanalizace vč. retence.
07. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice I/3 z důvodu doplnění DZ do pasportu komunikací.
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019.
06. 06. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 17. června 2019.
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Planá za rok 2018.
29. 05. 2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání ZO dne 29. dubna 2019.
29. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Výsledky hlasování v obci Planá - volby do Evropského parlamentu
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma leteckých VHF vysílačů a přijímačů na letišti České Budějovice
23. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000-km 2,706 - obj. SO 102 Okružní křižovatka na I/3.
14. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení vý..." již není dostupný.

XML