Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby proti povinnému: Hrušovská chemická společnost, spol. s r.o. "v likvidaci", sídlem Ostrava-Mariánské Hory.
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5741/20 - ul. Bohumínská - Regenerace sídliště Kamenec - 1. etapa, výstavba SSZ na přechodu Bohumínská.
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5740/20 - ul. Čapkova - Oprava chodníku podél ul. Čapkova, Ostrava-Radvanice.
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Petr  Šarišský, bytem Ostrava.
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dočasném dopravním značení č. 56/2020 - Úprava provozu na MK ul. Vančurova, ul. Zemanská a sil. Bohumínská, sil. Muglinovská, k. ú. Muglinov.
25. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v katastrálním území: Poruba, obec Ostrava.  Druh nemovitosti:  část pozemku parc.č. 1058, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50,5 m2
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5739/20 - ul. Mitrovická - Chodník podél ul. Mitrovické v Ostravě-Staré Bělé, úsek Viničná - Na Surdíku.
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5738/20 - ul. Novoveská - Sanace vozovky v ul. Novoveská u vjezdu do spol. ASPERA.
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5737/20 - ul. Třebovická - Oprava autobusové zastávky "Třebovice" na MK ul. Třebovická ve směru Martinov.
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 4954/20 na místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích a silnicích II. a III. třídy v oblasti Nová Karolina - Smetanovo náměstí - 28. října - pěší zóna - Poštovní - Husův sad - Matiční - Havlíčkovo nábřeží - stezka pro pěší a cyklisty - Prokešovo náměstí - Horova - chodník Lávka za Magistrátem - Seidlerovo nábřeží - stezka pro pěší a cyklisty Lávka Gagarinovo nám. - Kratochvílova - Havlíčkovo nábřeží - chodník vedle ul. k Trojhalí - Nová Karolina.
24. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) proti povinnému: Petr Frencl., bytem Ostrava-Slezská Ostrava.
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5736/20 - ul. Petřkovická - Pěší propojení Čtyřlístek - Lípa svobody, Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická.
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5734/20 - ul. Frýdecká - Oprava chodníku v ul. Frýdecké v úseku Rozvodna ČEZ - Depo České pošty.
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5735/20 - ul. 1. května - Plošná kanalizace Polanka, 4. etapa, část I. a rek. vodovodu Konečná, Ostrava (úsek Malostranská - K Vydralinám).
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5645/20/Zbyslavice - změna - "Rekonstrukce propustku na silnici III/46612 v km 5,800 ve Zbyslavicích".
23. 09. 2020 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému: Petr Široký, Ostrava.
23. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) proti povinnému: Antonín Červeňák., bytem Ostrava-Slezská Ostrava.
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dočasném dopravním značení č. 54/2020 - Úprava provozu na MK ul. Hradní a ul. Podzámčí a silnici Těšínská, k. ú. Slezská Ostrava.
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru darovat nemovitosti v katastrálním území:  Moravská Ostrava, obec Ostrava. Druh nemovitostí pozemek parc. č. 2087/23 pozemek parc. č. 3606/25 a zároveň si vyhrazuje právo pro kterýkoliv z těchto pozemků (tedy jeden nebo i oba uvedené pozemky) kdykoliv zrušit.
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 25/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
22. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 24/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
22. 09. 2020 Rozhodnutí č. 755/20/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní".
22. 09. 2020 Usnesení - elektronická dražba proti povinnému: Jaroslav Kukuk, bytem Ostrava-Nová Ves, nařízená na den 17.09.2020 se odročuje na den 05.11.2020 v 09:30 hod.
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území:  Poruba-sever, obec Ostrava. Lokalita: ul. Lvovská. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 2289, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitostí v katastrálním území:  Martinov ve Slezsku, obec Ostrava. Lokalita: ul. Průběžná. Druh nemovitostí: pozemek parc. č. 3435/10 pozemek parc. č. 3435/48 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
22. 09. 2020 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 03/2020 ul. Koblovská - Petřkovice u Ostravy.
22. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu koncepce "Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044", z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území:  Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Lokalita: ul. Bobrovnická. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 218/2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území:  Mariánské Hory, obec Ostrava. Lokalita: ul. Novoveská. Druh nemovitosti: část pozemku p.p.č. 743/1 dle geometrického plánu č. 2048-14/2015 nově označenou jako pozemek p.p.č. 743/15 o výměře 68 m2  v k.ú. Mariánské Hory a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území:  Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Hornopolní. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 2202/49 o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 6153-53/2020 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava, nově označena jako pozemek parc. č. 2202/190 v k.ú. Moravská Ostrava. a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
22. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území:  Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Foerstrova a ul. Nedbalova. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 2635/4 o výměře 36 m2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dočasném dopravním značení č. 53/2020 - Úprava provozu na MK - ul. Záblatská a Zachalupní, a sil. Orlovská a Vrbická, k.ú. Heřmanice.Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5730/20 - ul. 28. října - Výměna kolejí Hulvácký kopec.
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5732/20 - ul. Proskovická - Oprava chodníku v ul. Proskovické v Ostravě-Staré Bělé.
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5731/20 (změna č. 1 k 5702/20) - ul. Antošovická - Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice - I. a II. etapa, Ostrava-Antošovice.
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Spojovací chodník podél ul. Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Výzva k podání připomínek a námitek Určení lhůty
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5733/20 - ul. Vřesinská - Oprava povrchu silnice III/4692 Ostrava ul. Vřesinská.
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Denisa Mesnarowská, bytem Ostrava.
21. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v katastrálním území:  Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Lokalita: ul. Výškovická, Předškolní. Druh nemovitostí: část pozemku parc. č. 793/180 o výměře 154 m2, včetně stavby komunikace část pozemku parc. č. 793/281 o výměře 189 m2, včetně stavby komunikace část pozemku parc. č. 793/281 o výměře 21 m2, včetně stavby komunikace dle geodetického zaměření, za podmínky, že budou stavby komunikací vyňaty z pasportu místních komunikací a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
21. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v katastrálním území:  Hrabůvka, obec Ostrava. Lokalita: ul. Na Mýtě. Druh nemovitosti: pozemek p.p.č. 311/40 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
21. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v katastrálním území:  Stará Bělá, obec Ostrava. Lokalita: ul. Mitrovická. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 723/2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
21. 09. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 582/20/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení v souvislosti se stavbou vodního díla "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova" SO 02 Dostavba kanalizace.
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5728/20 ul. 1.května - "Výměna PW na PZS na P6508 (Polanka nad Odrou)".
18. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území: Svinov, obec Ostrava. Lokalita: ul. Dr. Kudely.  Druh nemovitosti:  pozemek parc.č.1913/17 a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
18. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru směny nemovitosti v katastrálním území: Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Lokalita: ul. Za Podjezdem. Druh nemovitosti:  část pozemku parc.č. 2083 o výměře 12 m2, která je dle geometrického plánu č. 3471-14/2020 nově označena jako pozemek parc.č. 2083/2 za část pozemku parc.č. 2071 o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 3471-14/2020, nově označena jako pozemek parc.č. 2071/2 a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5695/20/Klimkovice - "Úplná uzavírka tunelu Klimkovice, dálnice D1".
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5694/20/Velká Polom - "Obytný soubor Velká Polom - SO 02 Vodovod".
18. 09. 2020 Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků na rok 2021 na podporu aktivit v oblastech: rodinná politika volný čas podpora osob s handicapem prevence kriminality protidrogová prevence sociální péče zdravotnictví
18. 09. 2020 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - závěr zjišťovacího řízení záměru "P3 Ostrava Central". Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
17. 09. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dopravní a technická infrastruktura pro RD Hošťálkovice" na pozemcích parc. č. 1832/1, 1832/5, 1832/7, 1833/5, 1941/5, 1945/1, 1945/17, 1945/31, 1945/33, 1945/34, 1945/35, 1945/36, 1945/37, 1945/38, 2081/1 v katastrálním území Hošťálkovice.
17. 09. 2020 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Válcovní. Druh nemovitosti:  Zastupitelstvo města Ostravy dne 16. 9. 2020 usnesením č. 1061/ZM1822/16 rozhodlo:  o záměru města prodat pozemek parc.č. 3025/4 pozemek parc.č. 3025/5 pozemek parc.č. 3025/7 část pozemku parc.č. 3024/1, o výměře 248 m2 , která je dle geometrického plánu č. 6187-298/2020, označena jako pozemek parc.č. 3024/1 a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.

XML