Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2019 Číslo výběrového řízení                                    36/2019 Druh práce vedoucí investičního odboru Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 12.07.2019
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 890 m2 , oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 92/21, ost. plocha, manipulační plocha
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 178 m2 , oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 92/22, ost. plocha, manipulační plocha
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 374 m2 , oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 92/24, ost. plocha, manipulační plocha
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 614/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 , oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 614/47, ost. plocha, ost. komunikace 
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 302 m2 , oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 92/23, ost. plocha, manipulační plocha pozemek p. č. st. 1499
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. MSK 27863/2019 o odvolání ve věci jednotné kanalizace ve Vřesině.
20. 06. 2019 Neposkytnutý transfer v oblasti kultury pro rok 2019 - mimo výběrového řízení.
20. 06. 2019 Číslo výběrového řízení                     VŘ/2019/16 ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Druh práce vedoucí oddělení starosty Odbor úřadu oddělení starosty Termín pro podání přihlášky 10. červenec 2019
20. 06. 2019 Číslo výběrového řízení                     VŘ/2019/15 ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Druh práce tiskový mluvčí Odbor úřadu oddělení starosty Termín pro podání přihlášky 10. červenec 2019
20. 06. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinným: Květa Tulejová, Ostrava-Přívoz Ivan Tulej, Ostrava-Moravská Ostrava Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 187 EX 00740/15-361 ze dne 12.04.2019, se odročuje na neurčito.
20. 06. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinným: Monika Bilíková, Ostrava-Moravská Ostrava Marian Kučera, Praha-Žižkov Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 065 EX 01508/17-519 ze dne 09.05.2019, se odročuje na neurčito.
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. Lokalita: ulice Technologická. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 4685/89 část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 339 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4685/125 část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 333 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4685/126 část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 575 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4684/1 část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 202 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4684/3 část pozemku parc. č. 4685/87 o výměře 1022 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4685/127 část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 878 m2 , nově označená jako pozemek parc. č. 4685/131
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5471/19/Polanka - "Oprava autobusové točny na ul. 1. května v Polance nad Odrou".
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5468/19/MK 28. října - "Souvislá údržba MK 28. října mezi ulicemi Biskupská a Kostelní".
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5469/19/MK 28. října - "Velkoplošná oprava MK 28. října" úsek od ul. Žofinská po ul. Nádražní.
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Lokalita: ul. Orlovská. Druh nemovitosti: pozemek p. p. č. 814, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2
20. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 10,5 m2
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: I. stanovuje záplavové území vodních toků Odra, ČHP 2-01-01-1560, 2-01-01-1550, 2-01-01-1540, 2-01-01-1592, 2-01-01-1533, 2-01-01-1520, 2-01-01-1460 a 2-01-01-1240, v ř. km 26,020 - 38,060, Lubina, ČHP 2-01-01-1450, 2-01-01-1410 a 2-01-01-1440, v ř. km 0,000 - 4,985 Ondřejnice, ČHP 2-01-01-1520, 2-01-01-1510 a 2-01-01-1460, v ř. km 0,000 - 3,285 na území v k.ú. Svinov, k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú. Polanka nad Odrou, k.ú. Stará Bělá, k.ú. Proskovice, obec Ostrava, k.ú. Košatka nad Odrou, k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, k.ú. Jistebník, obec Jistebník, k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald. II. vymezuje aktivní zónu záplavového území vodních toků Odra, ČHP 2-01-01-1560, 2-01-01-1550, 2-01-01-1540, 2-01-01-1592, 2-01-01-1533, 2-01-01-1520, 2-01-01-1460 a 2-01-01-1240, v ř. km 26,020 - 38,060 Lubina, ČHP 2-01-01-1450, 2-01-01-1410 a 2-01-01-1440, v ř. km 0,000 - 4,985 Ondřejnice, ČHP 2-01-01-1520, 2-0
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Lokalita: ul. Orlovská. Druh nemovitosti: pozemek p. p. č. 458/50 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1288 m2
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Mošnov, obec Mošnov. Lokalita: Průmyslová zóna Mošnov. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30,24 m2
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 3118/2
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Radvanice, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,26 m2
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Dopravní značení v Ostravě-Heřmanicích I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
19. 06. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby "I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2" na pozemcích parc. č. 234/1 (zast. plocha a nádvoří), 1192/4 (ostatní plocha), 1192/27 (ostatní plocha), 1192/64 (ostatní plocha), 1275/1 (ostatní plocha), 1367/1 (ostatní plocha), 1367/2 (ostatní plocha), 1367/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Vítkovice.
19. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Hrabová, Přívoz, Moravská Ostrava, Stará Bělá, Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Lokalita: Ostrava. Druh nemovitosti: Vodohospodářské stavby
18. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava. Druh nemovitosti: jednotka č. 3035/107 o celkové výměře 68,15 m2 v domě č. p. 3035 na ul. Horní č. or. 106, který je součástí pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří
18. 06. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Milan Gregor, Ostrava-Pustkovec.
18. 06. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jiří Tomíček, Ostrava-Slezská Ostrava.
17. 06. 2019 Nabídka volného pracovního místa č. 11/2019      Druh práce komplexní činnost spojená s realizací procesu zadávání veřejných zakázek statutárním městem Ostrava - doba určitá, zástup za rodičovskou dovolenou Odbor magistrátu veřejných zakázek a kapitálových účastí, oddělení veřejných zakázek Termín pro podání přihlášky 19.07.2019
17. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 0,4 m2 část pozemku parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 2 m2
17. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 62,5 m2
17. 06. 2019 "Oprava vodovodu v Hrabůvce, ulice Mitušova" - vyrozumění o spojení řízení a veřejná vyhláška.
17. 06. 2019 I. Oznámení II. Usnesení č. 552/19/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu v Hrabůvce, ulice Mitušova".
17. 06. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha" na pozemku parc. č. 949/1 v katastrálním území Přívoz.
17. 06. 2019 Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Hrušovská chemická společnost, spol. s r. o., Ostrava-Mariánské Hory.
17. 06. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce a stavba vodovodu v lokalitě Ječmínkova a dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova" na pozemcích parc. č. 1119, 1133, 1143/2, 1152/2, 1161, 1164/1, 1164/4, 1167, 1169/1, 1169/2, 1169/5, 1169/6, 1169/7, 1169/8, 1169/9, 1169/10, 1169/11, 1169/12, 1169/13, 1169/14, 1169/15, 1169/16, 1169/17, 1169/20, 1195/2, 1195/3, 1196/8, 1197/1, 1199, 1217/1, 1217/2, 1217/10, 1220/1, 1234, 1247, 1248, 1255/7, 1255/8, 1832/2, 1844/10, 3815/1, 3815/7, 3828/1 v katastrálním území Stará Bělá.
17. 06. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Sy Luan Le, Ostrava-Vítkovice.
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5467/19/Heřmanice, "Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5466/19/Sokolská, "Rekonstrukce fasády objektu Sokolská třída 23".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5465/19/Českobratrská, "Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5464/19/Výstavní, "Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5463/19/Michálkovice, "Oprava části chodníku na ul. Petřvaldská".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5462/19/Mostní, "Silnice II/478 - Prodloužená ul. Mostní".
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5461/19/Svornosti, "Vybudování nástupiště tram. zastávky na ul. Svornosti".
14. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na funkci: člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368 se sídlem: Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava Lhůta pro podání přihlášky: 11.7.2019 do 12:00 hod.
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška ve věci dodatečného projednání dědictví po zemřelé: Kristína Markovičová, rod. Václavíková, zemřela dne 7.9.1953, naposledy bytem Veľká Udiča.
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Laník David, bytem Ostrava-Dubina.

XML