Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2019 Oznámení o skončení exekuce proti povinnému: Ladislav Navrátil, Ostrava.
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Huu Binh Nguyen, t.č. neznámého pobytu.
21. 02. 2019 Sdělení ve věci kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu distribuční sítě vysokého napětí 22 kV na pozemcích v k.ú. Koblov.
21. 02. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení ve věci umístění stavby "Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa" v k.ú. Petřkovice u Ostravy.
21. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Krásnopolská, Pustkovec" v k.ú. Pustkovec.
21. 02. 2019 Číslo výběrového řízení                                    12/2019 Druh práce správní řízení o přestupcích v provozu na pozemních komunikacích Odbor magistrátu dopravně správních činností, oddělení správních řízení v provozu na pozemních komunikacích Termín pro podání přihlášky 8.3.2019
21. 02. 2019 Číslo výběrového řízení                                    13/2019 Druh práce správní řízení, správní referent přestupkové agendy Odbor magistrátu dopravně správních činností, oddělení správních řízení v provozu na pozemních komunikacích Termín pro podání přihlášky 8.3.2019
20. 02. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Mošnov, obec Mošnov. Druh nemovitostí: - budovu č. p. 321, která je součástí pozemku parc. č. st. 448 - budovu č. p. 323, která je součástí pozemku parc. č. st. 446 - budovu č. p. 324, která je součástí pozemku parc. č. st. 445 - budovu č. p. 325, která je součástí pozemku parc. č. st. 444 - budovu č. p. 327, která je součástí pozemku parc. č. st. 436 - budovu č. p. 352, která je součástí pozemku parc. č. st. 474 - budovu č. p. 353, která je součástí pozemku parc. č. st. 473 - budovu č. p. 354, která je součástí pozemku parc. č. st. 472 - budovu č. p. 319, která je součástí pozemku parc. č. st. 450 - budovu č. p. 320, která je součástí pozemku parc. č. st. 449 - budovu č. p. 318, která je součástí pozemku parc. č. st. 451 - budovu č. p. 326, která je součástí pozemku parc. č. st. 437 - budovu č. p. 328, která je součástí pozemku parc. č. st. 435 - budovu č. p. 329, která je součástí pozemku parc. č. st. 429 - budovu č. p. 330, která je
20. 02. 2019 Aukční vyhláška - Dobrovolná aukce vyhlášena majitelem předmětu aukce.
20. 02. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému: Ludmila Molitorová, Havířov-Město.
20. 02. 2019 Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu.
20. 02. 2019 Rozhodnutí č. 176/19/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška "Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová".
20. 02. 2019 Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace vyhlašuje 34. výzvu k předkládání projektových záměrů (opatření 3.1.3 ITI ostravské aglomerace)   TELEMATIKA PRO IAD II   ve vazbě na výzvu č. 40 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA ITS VE MĚSTECH - PROJEKTY V RÁMCI ITI A IPRÚ
20. 02. 2019 Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace vyhlašuje 33. výzvu k předkládání projektových záměrů (opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace)   VÝSTAVBA DRAŽNÍ INFRASTRUKTURY III   ve vazbě na výzvu č. 57 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA SC 1.4 - OSTRAVSKÁ AGLOMERACE
19. 02. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Jaromír Šobich, Ostrava.
19. 02. 2019 Usnesení proti povinnému: Ladislav Navrátil, Ostrava.
19. 02. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby.
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Michal Čureja, Ostrava-Třebovice.
19. 02. 2019 Oznámení - Zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí č. 14/2015 ve věci "Residence Foerstrova" v k.ú. Moravská Ostrava.
18. 02. 2019 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 12.02.2019.
18. 02. 2019 Rozhodnutí č. 168/19/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci "Mitrovický potok".
18. 02. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Zuzana Husárová, Ostrava.
18. 02. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Lucie Hlaváčová, Ostrava.
18. 02. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Nataša Bandyová, Ostrava.
18. 02. 2019 Číslo výběrového řízení                     5/2019 ÚMOb Slezská Ostrava Druh práce referent agendy investiční výstavby Odbor úřadu odbor investiční výstavby Termín pro podání přihlášky 08.03.2019
18. 02. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení ve věci "Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa" v k.ú. Moravská Ostrava.
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Tomáš Horáček, Ostrava-Moravská Ostrava.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Ivana Hrubá, Ostrava-Vítkovice.
15. 02. 2019 Rozhodnutí č. 165/19/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci "Infrastruktura pro výstavbu RD, Horní Datyně" - SO 301 Vodovodní řad, SO 302 Splašková tlaková kanalizace.
15. 02. 2019 Rozhodnutí č. 55/19/VH o povolení k nakládání s vodami, o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami - jiné nakládání s nimi - odvádění srážkových vod a podzemních vod do vod podzemních - na pozemcích parc. č. 2886/155, 2886/128, 2886/150, 2886/125, 2886/127, 2880, 2886/164, 2886/176, 3392/4, 2880 v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Ostrava.
15. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 16/2019 o umístění stavby "Koblov-rekonstrukce a rozšíření kanalizace" na pozemcích parc. č. 1/3, 1/4, 1/5, 8, 39/2, 39/6, 118, 154, 155, 156/4, 156/6, 177, 184, 259/1, 280, 281, 285, 296, 297/1, 310/2, 321, 325/1, 325/2, 342/2, 343/1, 386/2, 392, 393/1, 393/2, 393/3, 395, 401/1, 401/2, 401/3, 404, 415, 417/1, 417/3, 455, 456/3, 460, 482, 494, 518, 519/2, 547, 578/5, 578/7, 578/10, 596/10, 603/6, 610/3, 715/7, 715/8, 720/1, 721/1, 722, 723/1, 749/1, 753, 757/2, 758/2, 762, 784, 791/2, 792/1, 792/2, 1986/1, 1986/4, 1986/5, 1986/8, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/10, 2023/11, 2023/12, 2023/13, 2023/14, 2023/16, 2023/17, 2026, 2027, 2028/1, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2035, 2036, 2039/1, 2045/1, 2186/1, 2186/2, 2186/3 v k. ú. Koblov, 1922/1, 1922/9 v k. ú. Petřkovice u Ostravy
15. 02. 2019 Informace pro občanská sdružení o zahájeném řízení ve věci umístění stavby "Vybudování třech přechodů pro chodce na ul. Volgogradské, Zábřeh nad Odrou" na pozemcích parc. č. 783/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební jednání nařízené na den 13.02.2019 proti povinnému: Dagmar Blautová, bytem Petřvald se nekoná.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Vítězslav Bandy, Ostrava.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba proti povinnému: JA - KU stav s.r.o., Ostrava-Radvanice.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jan Slavík, Ostrava-Vítkovice.
15. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Lubomír Melich, Ostrava.
14. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Marek Biela, Ostrava-Zábřeh.
14. 02. 2019 Číslo výběrového řízení                                    9/2019 Druh práce koordinační, projektový a programový pracovník Odbor magistrátu kancelář primátora, oddělení vnějších a zahraničních vztahů Termín pro podání přihlášky 7.3.2019
14. 02. 2019 I. Oznámení, II. Usnesení č. 142/19/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška v souvislosti se stavbou "Michálka Line - vodovod a kanalizace ul. Chleborádova, Radvanická".
14. 02. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Přeložení nadzemních tras: U Koupaliště x sjezd Výškovická" na pozemcích parc. č. 376/3, 376/4, 438/25, 438/40, 439/24, 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/62, 455/112, 455/113, 455/123, 455/124, 455/125, 455/126, 455/127,455/133, parc. č. st. 664, parc. č. 995/12, 1022/1, 1023/6, 1175, 2992/1, 2992/2, 2992/3, 2993/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 455/26, 455/57, 455/81, 455/82, 455/83, 455/84, 455/91 v k. ú. Zábřeh-Hulváky.
14. 02. 2019 Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavební záměr "Novostavba BD na par. č. 154/14, 6450, 6614 v k. ú. Zábřeh nad Odrou" na pozemcích parc. č. 154/7, 154/14, parc. č. st. 522, 6450, 6614 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.
14. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Kateřina Matušková, Ostrava-Výškovice.
14. 02. 2019 Protokol o provedené veřejné dobrovolné opakované dražbě konané dne 12. února 2019.
14. 02. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 02/2019 - Kremličkova v Ostravě-Mariánských Horách.
13. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Dominik Morel, Ostrava-Kunčice.
13. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Nebojša Marković, Ostrava-Výškovice.
13. 02. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jan Richter, Ostrava-Mariánské Hory.
13. 02. 2019 Sdělení o doručení žádosti investora - fyzické osoby o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k dokumentaci stavby "Stavba čistírny odpadních vod TOPAS S 5, výustního objektu a související kanalizace v k. ú. Šenov u Ostravy" pro územní souhlas a ohlášení stavby.
13. 02. 2019 Sdělení o doručení žádosti právnické osoby: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., investora stavby "Logistické centrum DPD v Ostravě - stavební úpravy", o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení, ohlášení stavby a změnu užívání části stavby.

XML