Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru pronajmout nemovitosti v katastrálním území: Sedlnice, obec Sedlnice. Vlastník: Statutární město Ostrava. Rada města rozhodla dne 15.10. 2019 usnesením č. 02446/RM1822/36 o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1147/19, orná půda o celkové výměře 165,6 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako "A" o výměře 109,6 m2 a část označenou v situačním výkresu jako "B" o výměře 56,0 m2,  v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, dle zákresu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 10. 2019 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 08.10.2019.
15. 10. 2019 I. Oznámení II. Usnesení č. 884/19/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci povolení změny stavby vodního díla "Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice - Úprava křížení příkopu z odstavného ramene Ondřejnice s VTL plynovodem".
15. 10. 2019 Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu pozemků v katastrálním území Lhotka u Ostravy. 
15. 10. 2019 Rozhodnutí č. 118/19 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 166/2014 ve věci stavby "Areál firmy CALLIDUS, Ostrava-Muglinov" na pozemcích parc. č. 13/1, 13/5, 13/32, 14/1, 14/2, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 24/2, 24/5, parc. č. st. 226, 227, 281, parc. č. 417/14, 417/16, parc. č. st. 444, parc. č. 551, 556, vše v katastrálním území Muglinov.
14. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Denisa Štěpánková, Ostrava-Poruba.
14. 10. 2019 Rozhodnutí č. 927/19/VH o předběžném povolení provedení stavby vodního díla a veřejná vyhláška "Novostavba vodovodního řadu včetně 8 vodovodních přípojek, Vratimov, ul. U Potůčku" - SO 01 Vodovodní řad v katastrálním území Vratimov.
14. 10. 2019 Rozhodnutí č. 924/19/VH o povolení změny stavby vodního díla před dokončením "LP Porubky v km 15,3; km 0,040 - 0630".
14. 10. 2019 Číslo výběrového řízení                                    67/2019 Druh práce vedoucí oddělení školství Odbor magistrátu školství a sportu, oddělení školství Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
14. 10. 2019 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci  umístění stavby "Hrušov Logistics Centre" na pozemcích parc. č. 1400/1, 1400/5, 1405, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1421/4, 1421/5, 1421/6, 1421/7, 1421/8, 1421/9, 1421/17, 1421/18, 1421/20, 1421/22, 1421/23, 1424, 1425, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1432, 1438, 1443, 1444/1, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451/1, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473/1, 1473/2, 1474, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1539/3, 1543/1, 1543/7, 1850/9, 1872/1, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/11, 1872/12, 1916/13, 2054, 2070/1, 2070/9 v katastrálním územ
14. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: BRYXLE.CZ s.r.o., Ostrava-Hulváky.
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Lopatka Jan, bytem Ostrava-Hrabůvka.
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Gajdoš Petr, bytem Ostrava-Hrabůvka.
11. 10. 2019 OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na funkci: člena představenstva společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO: 47674725 se sídlem: Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava Lhůta pro podání přihlášky: 15.11.2019 do 12:00 hod.
11. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba proti povinnému: Radim Soural, bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
11. 10. 2019 Číslo výběrového řízení                                    72/2019 Druh práce výkon státní správy na úseku provozu autoškol a evidence řidičů - zkušební komisař Odbor magistrátu dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
11. 10. 2019 Nabídka volného pracovního místa č. 15/2019      Druh práce pracovník pro výstavbu komunikací a centrální řízení dopravy, statická doprava - doba určitá, zástup za uvolnění do funkce Odbor magistrátu dopravy Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
11. 10. 2019 Číslo výběrového řízení                                    71/2019 Druh práce vedoucí odboru hospodářské správy Odbor magistrátu hospodářská správa Termín pro podání přihlášky 31.10.2019
10. 10. 2019 Usnesení č. 27/2019 - zastavení řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Vícepodlažní parkování u ZOO" na pozemcích parc. č. 4998, 5000, 5001/1, 5001/2, 5002/1, 5270/1, 5270/7, 5337/2, 5347/1, 5347/2, 5347/6, 5623/7, 5641 v k.ú. Slezská Ostrava. 
10. 10. 2019 Oznámení - pokračování územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci" na pozemcích parc. č. 3012, 3093, 3110, 3111/1, 3113, 3114, 3115, 3116/1, 3117/1, 3119, 3120, 3122, 3135, 3171, 3172, 3173/1, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3188, 3190, 3191, 3196, 3197/1, 3198, 3200, 3202, 3203/1, 3203/3, 4334, 4335/1, 4347  v k. ú. Slezská Ostrava.
10. 10. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Smetanův Sad" na pozemcích parc. č. 187/5, 187/28, 193/6, 762/1 v k. ú. Mariánské Hory.
10. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jiří Tomíček, Ostrava-Slezská Ostrava.
10. 10. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Michal Krasňan, Ostrava-Hrabůvka.
10. 10. 2019 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedené elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Jan Facuna, bytem Ostrava.
10. 10. 2019 Číslo výběrového řízení                                    70/2019 Druh práce specialista přípravy a realizace investic Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 29.10.2019
10. 10. 2019 Číslo výběrového řízení                                    69/2019 Druh práce specialista přípravy a realizace investic Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 29.10.2019
09. 10. 2019 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 01.10.2019.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro účastníka řízení: Daniela Havlasová, trvalým pobytem Ostrava-Petřkovice.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro účastníky řízení: Irena Havlasová, Lucie Havlasová, Sára Havlasová, trvalým pobytem Ostrava-Petřkovice.
09. 10. 2019 Opravné rozhodnutí č. 926/19/VH a veřejná vyhláška.
09. 10. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba kanalizace v ul. Hluboká" na pozemcích parc. č. 883/12, 883/39, 883/40, 883/41, 886/7, 1915/1 v k. ú. Petřkovice u Ostravy.
09. 10. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu" na pozemcích parc. č. 1573, 1574, 2962/1, 2962/4, 2963/1, 2964/1, 2971/2, 2971/17 v k. ú. Poruba, 3607, 4408/43, 4408/69, 4408/165, 4408/167, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4413, 4414, 4423/1 v k. ú. Poruba-sever, 2003/2, 2003/13, 2003/15, 2003/47, 4013/3, 4013/4, 4176, 4179/2, 4179/3, 4423/18, 4424/6, 4424/8, 4424/10 v k. ú. Pustkovec.
09. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 788/3 - vodní plocha o výměře 25 m2
09. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru pronajmout PS-01 STL plynovod a PS-02 STL plynovodní přípojky, které budou vybudovány a umístěny v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to: p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace p. p. č. 813/16 - ostatní plocha, jiná plocha p. p. č. 813/19 - ostatní plocha, jiná plocha p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha p. p. č. 1490 - ostatní plocha, jiná plocha vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
09. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru výpůjčky  nemovitostí v k. ú. Dubina u Ostravy. Druh nemovitostí: části pozemků parc. č. 110/124 - ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2 parc. č. 110/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2
09. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 37/2019 ul. Korunní (část), Klicperova, Olivova, Raisova, Závišova, Hudební, Lomená, Stojanovo nám., Ludmilina, Marie Pujmanové, Sušilova a Hozova.
09. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 35/2019 ul. Hynaisova, Kalvodova, Tvorkovských, Čelakovského, Dr. Maye, Pražákova a Korunní (část). 
09. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 36/2019 ul. Novoveská, U Dvoru, Strmá, Pflegrova, Šimáčkova, Gen. Hrušky, Rtm. Gucmana, Gen. Janka.
09. 10. 2019 Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města dne 18.09.2019.
09. 10. 2019 Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11394 ul. Koblovská - Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice, ul. Koblovská v Ostravě, označení cyklopřejezdu.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11395 ul. 1. května - Chodník 1. května v Polance nad Odrou - Chodník, 2. Část Úřad - mateřská škola.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Regenerace sídliště Muglinov, 5. etapa, ul. Hladnovská, Ostrava I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Časově omezené parkování v ul. Bílovecké před obvodním úřadem, Ostrava-Svinov I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
09. 10. 2019 Usnesení - elektronická dražba nemovitých věcí - nový čas a místo konání, proti povinnému: Marcel Hora, bytem Ostrava.
09. 10. 2019 Usnesení - elektronická dražba nemovitých věcí - nový čas a místo konání, proti povinnému: Marcel Hora, bytem Ostrava.
09. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Lokalita: ul. Lužná. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 1899/42, o výměře 58 m2  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 10. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Lokalita: ul. Koněvova. Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 495/1, o výměře 3,3 m2  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 10. 2019 Sdělení o exekuci vedené proti povinnému Marcel Holub, bytem Ostrava - exekuce skončena a to vymožením pohledávky.
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu (přechodné dopravní značení)".

XML