Obec Lhotsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://obeclhotsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lhotsko
Lhotsko 57
763 12 Lhotsko

Datová schránka: gvka9th
E-mail: ucetni@obeclhotsko.cz, starosta@obeclhotsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2019 Úřední hodiny starosty obce Lhotsko v červenci
20. 06. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2019
20. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 2019
11. 06. 2019 Hlášení obecního rozhlasu - údržba a opravy místních komunikací v obci
04. 06. 2019 Výběrové řízení na zaměstnance IC
04. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce, Příloha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz plnění rozpočtu, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018
31. 05. 2019 Nové mikrojesle Komínek Vizovice
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce, Příloha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz plnění rozpočtu, Inventarizační zpráva
30. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropskéh parlamentu 2019
28. 05. 2019 Záměr směny pozemku v majetku obce
24. 05. 2019 POLICIE ČR
21. 05. 2019 Ceník nájemného a služeb v Kulturním domě Lhotsko
13. 05. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2019
10. 05. 2019 Oznámení o konání a místu voleb do EU
07. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4. 6. 2019; 7:30 - 15:00
30. 04. 2019 Záměr pronájmu hospody v obci Lhotsko
26. 04. 2019 Rozpočet příjmy 2014
26. 04. 2019 Rozpočet příjmy 2015
26. 04. 2019 Rozpočet výdaje 2014
26. 04. 2019 Rozpočet výdaje 2015
26. 04. 2019 Blahopřání - senioři
26. 04. 2019 Ceník - věcná břemena
26. 04. 2019 Hlášení adresy doručování
26. 04. 2019 Kácení dřevin mimo les
26. 04. 2019 Krizová řešení pro obyvatele
26. 04. 2019 Dokument "Návrh na zrušení údaj..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
26. 04. 2019 Příhlášení k poplatku za komunální odpad
26. 04. 2019 Vítání občánků
26. 04. 2019 Žádost o pořízení změny územního plánu
26. 04. 2019 Žádost o povolení připojení (sjezdu) na pozemní komunikaci
26. 04. 2019 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (protlak, překop, podélný zásah)
26. 04. 2019 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace umístění inženýrských sítí
26. 04. 2019 Závěrečný účet - FIN 2- 12 M 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet - Přehled o peněžních tocích 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet - Příloha 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet - Rozvaha 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet - Výkaz zisku a ztrát 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání 2013
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - FIN 2 - 12M
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - inventura dokladovna
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - inventura majetková
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - příloha
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - Rozvaha
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - výkaz zisku a ztrát
26. 04. 2019 Závěrečný účet 2014 - zpráva o výsledku přezkoumání
26. 04. 2019 Závěrečný účet obce Lhotsko 2013
26. 04. 2019 Zasílání údajů pro placení daně e-mailem
26. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí v roce 2019
19. 04. 2019 Deratizace v obci Lhotsko 26.4. - výzva občanům

XML