Obec Lhotsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://obeclhotsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lhotsko
Lhotsko 57
763 12 Lhotsko

Datová schránka: gvka9th
E-mail: ucetni@obeclhotsko.cz, starosta@obeclhotsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2019 Pieta za Ploštinu - Srdce v rozhlasech v pátek 19.4.2019
16. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
15. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky OVK pro volby do EP 2019
09. 04. 2019 Výzva k EU volbám - voličský průkaz a Informace o počtu a sídle OVK
08. 04. 2019 Pozvánka na řádné jednání 15. 4.
08. 04. 2019 Otevření rozhledny Doubrava v roce 2019
08. 04. 2019 Rozpočet obce Lhotsko na rok 2018
26. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 24. - 25. 5. 2019 v obci Lhotsko
26. 03. 2019 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
18. 03. 2019 Oznámení občanům - schválení návrhu rozpočtu DSO a výhledu
18. 03. 2019 Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
18. 03. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO
16. 03. 2019 Rozpočet příjmy 2014
16. 03. 2019 Rozpočet příjmy 2015
16. 03. 2019 Rozpočet výdaje 2014
16. 03. 2019 Rozpočet výdaje 2015
16. 03. 2019 Blahopřání - senioři
16. 03. 2019 Ceník - věcná břemena
16. 03. 2019 Hlášení adresy doručování
16. 03. 2019 Kácení dřevin mimo les
16. 03. 2019 Krizová řešení pro obyvatele
16. 03. 2019 Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
16. 03. 2019 Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
16. 03. 2019 Příhlášení k poplatku za komunální odpad
16. 03. 2019 Vítání občánků
16. 03. 2019 Žádost o pořízení změny územního plánu
16. 03. 2019 Žádost o povolení připojení (sjezdu) na pozemní komunikaci
16. 03. 2019 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (protlak, překop, podélný zásah)
16. 03. 2019 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace umístění inženýrských sítí
16. 03. 2019 Závěrečný účet - FIN 2- 12 M 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet - Přehled o peněžních tocích 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet - Příloha 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet - Rozvaha 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet - Výkaz zisku a ztrát 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání 2013
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - FIN 2 - 12M
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - inventura dokladovna
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - inventura majetková
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - příloha
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - Rozvaha
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - výkaz zisku a ztrát
16. 03. 2019 Závěrečný účet 2014 - zpráva o výsledku přezkoumání
16. 03. 2019 Závěrečný účet obce Lhotsko 2013
08. 03. 2019 Rozpočtové opatření č.1 2019
08. 03. 2019 Svoz nebezpečného odpadu 2019
18. 02. 2019 Sázka o barana - divadlo v Bratřejově 3. 3. od 16:00
15. 02. 2019 Hlášení obecního rozhlasu dne 14 02
15. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací
11. 02. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva 18. 2. 2019
28. 01. 2019 Opatření obecné povahy

XML