Obec Křišťanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://kristanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Křišťanovice
Křišťanovice 92
793 68 Křišťanovice

Datová schránka: a37bsiq
E-mail: k.starosta@tiscali.cz, ou.kristanovice@tiscali.cz, kristanovice.epod@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Bruntálsko za rok 2018
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu
09. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
05. 04. 2019 sdělení dle 106/1999 čj.: OU-101/2019-Kon ze dne 03.04.2019
27. 03. 2019 Žádost o dotaci - domovní čistírna
27. 03. 2019 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2008
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2009
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2010
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2011
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2012
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2013
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2014
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2015
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2016
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2017
27. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu nas silnicích II. a  III. třídy vedených na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál
22. 03. 2019 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu
19. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
16. 03. 2019 Žádost o dotaci - domovní čistírna
16. 03. 2019 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2008
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2009
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2010
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2011
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2012
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2013
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2014
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2015
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2016
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2017
16. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
06. 03. 2019 Oznámení o konání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
04. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
04. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
20. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku obcí Bruntálsko
08. 02. 2019 sdělení dle 106/1999 čj.: OU-40/2019-Rk ze dne 08.02.2019
07. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška ele..." již není dostupný.
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy
24. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení města Příbor
14. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019
14. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2018
11. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2018
11. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2018
08. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křišťanovice

XML