Obec Malá Losenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://malalosenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malá Losenice
Malá Losenice 30
592 11 Malá Losenice

Datová schránka: f3eaqkc
E-mail: obec@malalosenice.cz, starosta@malalosenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice dne 18. 9. 2019 od 19. h.
03. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina 10.9.2019
03. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22. 08. 2019 Vyjádření pro spolek pro odhalování a medializaci korupce č.j. 8811/2019
12. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úzermního rozvoje Kraje Vysočina
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy
16. 07. 2019 Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2019
25. 06. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: ,,Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Malá Losenice"
20. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce Malá Losenice za rok 2018
20. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
20. 06. 2019 Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2019
20. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, textová část
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - ZPF
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - VPS
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres ENERGETIKA
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
20. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - doplňkový výkres ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
19. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - hlavní výkres
19. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - výkres základního členění
19. 06. 2019 Územní plán Malá Losenice, Grafická část - koordinační výkres
12. 06. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice dne 19. 6. 2019
08. 06. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
30. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 Výsledky hlasování za územní celky Kraj Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Obec Malá Losenice
30. 05. 2019 Usnesení č. 3_2019 ze zasedání ZO dne 27. 5. 2019
30. 05. 2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - oznámení o vydání Změny č. I územního plánu Malá Losenice
30. 05. 2019 Vydaná Změna č. I ÚP Malá Losenice
30. 05. 2019 Uplné znění ÚP Malá Losenice po změně č I
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
24. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů OVK
24. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
24. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
24. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatelky
24. 05. 2019 Porovnání cen pro vodné a stočné 2018
24. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Malá Losenice za rok 2018
24. 05. 2019 Záměr Z2/2019 o pronájmu rybníka p.č. 113
24. 05. 2019 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice dne 27.5.2019
18. 04. 2019 Oznámení o počtu volebních okrsků pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019
07. 03. 2019 Oznámení řízení o návrhu změny č. I ÚP Malá Losenice
04. 03. 2019 Oznámení řízení o návrhu změny č. I ÚP Malá Losenice
04. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení řízení o návrhu změny č. I ÚP Malá Losenice
04. 03. 2019 SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - rozpočtové opatření č. 1_2019
04. 03. 2019 SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - závěrečný účet za rok 2018
05. 02. 2019 evidence právních předpisů
05. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1_2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Losenice.
01. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.
28. 01. 2019 Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2019
18. 01. 2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

XML