Obec Zahořany (Praha-západ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://www.zahorany.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC ZAHOŘANY
Zahořany 58
252 10 Zahořany

Datová schránka: 9dpb6zb
E-mail: obec@zahorany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška – zveřejnění upraveného návrhu územní studie krajiny obvodu ORP Černošice
12. 09. 2019 Výběrové řízení – pozice vedoucí úřadu MěÚ Černošice
06. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
04. 09. 2019 Vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška MZe – opatření obecné povahy
25. 08. 2019 Pozvánka na ZO 9/2019
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu ÚP Zahořany dne 8. 10. 2019
16. 08. 2019 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019
13. 08. 2019 Zadávací dokumentace (dětské hřiště) – ZIP archiv
12. 08. 2019 Výzva k podání nabídek (Zahořany dětské hřiště)
12. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
01. 08. 2019 Směrnice č. 1/2019 Veřejné zakázky malého rozsahu
26. 07. 2019 Pozvánka na ZO 8/2019
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška – lesní hospodářské osnovy
18. 07. 2019 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019
25. 06. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 5. 9. 2019
25. 06. 2019 Dobrovolnický program v Nemocnici Na Pleši
10. 06. 2019 Pozvánka na ZO 7/2019
05. 06. 2019 MnpB – výběrové řízení na referenta OSMI
05. 06. 2019 MnpB – výzva k externí spolupráci (právník, advokát)
05. 06. 2019 MnpB – výběrové řízení na referenta SÚ
05. 06. 2019 Závěrečný účet 2018
30. 05. 2019 VOK – rozpočtové opatření 1/2019
30. 05. 2019 VOK – závěrečný účet 2018
30. 05. 2019 Pozvánka na ZO 6/2019
23. 05. 2019 Celkové porovnání výpočtu ceny (vodné/stočné)
17. 05. 2019 Závěrečný účet 2018 – návrh
17. 05. 2019 MěÚ Černošice – oznámení o vydávaní OP
17. 05. 2019 Infoleták běh LIDICE 2019
17. 05. 2019 Plakát běh LIDICE 2019
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
08. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
30. 04. 2019 Pozvánka na ZO 1/2019
30. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi – přestupky
30. 04. 2019 VOK – rozpočet 2019
30. 04. 2019 VOK – středn. výhled rozpočtu na období 2020-2021
30. 04. 2019 Rozpočet 2019
30. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018
30. 04. 2019 VOK – návrh rozpočtu 2019
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu ÚP Zahořany dne 9. 1. 2019
30. 04. 2019 Nájemní smlouva – hasičská zbrojnice (2018-2023)
30. 04. 2019 VOK – rozpočtové opatření 3/2018
30. 04. 2019 SOMR – rozpočtové opatření 1/2018
30. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
30. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018
30. 04. 2019 VOK – rozpočtové opatření 2/2018
30. 04. 2019 Výzva k výběrovému řízení
30. 04. 2019 Usnesení o stanovení počtu zastupitelů

XML