Obec Přestavlky

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://www.prestavlkyuprerova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přestavlky
Přestavlky 109
750 02 Přestavlky

Datová schránka: 2vhb5qb
E-mail: ou@prestavlkyuprerova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - V418/818 - zdvojení vedení
08. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby "6114-Moravia- VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice- TU 175 Hynčice"
24. 03. 2021 Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí - dálnice D1
18. 03. 2021 Usnesení z 12. zasedání ZO Přestavlky konaného dne 11.3.2021
16. 03. 2021 Záměr obce pronajmout stánek v zámecké zahradě
06. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
02. 03. 2021 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
25. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
19. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
19. 02. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Oznámení veřejného projednání záměru "V418/818 - zdvojení vedení"
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
25. 01. 2021 Schválený Střednědobý výhledu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na období 2022 - 2025 - DSO Přestavlcký les
25. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 DSO Přestavlcký les
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemích komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
13. 01. 2021 Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
13. 01. 2021 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb. § 3 na období 2021 - 2025 - Obec Přestavlky
13. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 - Obec Přestavlky
07. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025 DSO MR Moštěnka
21. 12. 2020 16. zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
21. 12. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZO Přestavlky 14.12.2020
18. 12. 2020 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA Č. 1/2020
10. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Přestavlcký les
10. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 - DSO Přestavlcký les
10. 12. 2020 Informace o přepracované dokumentaci záměru "V418/818-zdvojení vedení"
07. 12. 2020 Upozornění na povinnost odstranění stromoví v ochranném pásmu vedení vysokého napětí
06. 12. 2020 Informace o konání zastupitelstva obce Přestavlky 14.12.2020.
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
26. 11. 2020 Záměr o zřízení věcného břemene - služebnosti
26. 11. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na období 2021 - 2025
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2021
05. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR, o přijetí krizového opatření
01. 10. 2020 Usnesení z 10. zasedání ZO obce Přestavlky ze dne 24. 9. 2020
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Informace o konání 10.zasedání ZO Přestavlky dne 24.9.2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
09. 09. 2020 Výzva k oznámení o uplatnění práva osob zúčastněných na řízení (občané žalují KUOK kvůli rozhodnutí D1)
09. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskové komise
04. 09. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
01. 09. 2020 Záměr obce pronajmout stánek v zámecké zahradě
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
12. 08. 2020 Výzva - žaloba proti rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí o umístění záměru "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov"
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23. 07. 2020 Schválený závěrečný účet DSO Přestavlcký les za rok 2019
21. 07. 2020 Schválený závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2019
05. 07. 2020 Usnesení z 9.zasedání ZO Přestavlky konaného 25.6.2020
20. 06. 2020 Informace o konání 15.zasedání VH DSO Přestavlcký les 29.6.2020
17. 06. 2020 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky 25.6.2020
31. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Přestavky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2019

XML