Obec Borek (Praha-východ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obecborek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Borek
Borek 61
277 14 Borek

Datová schránka: 78hbgjf
E-mail: info@obuborek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2024 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
08. 07. 2024 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
08. 07. 2024 Závěrečný účet DSO Svazková škola Stará Boleslav za rok 2023
06. 07. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023
23. 06. 2024 Rozvaha 2023
18. 06. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Bolševník velkolepý
18. 06. 2024 INFORMACE o konání zastupitelstva 6-2024
09. 06. 2024 FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023
09. 06. 2024 Příloha 2023
09. 06. 2024 Výkaz zisku a ztráty 2023
04. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
22. 05. 2024 Dokument "Rozhodnutí – Pískovna..." již není dostupný.
22. 05. 2024 DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh závěrečného účtu za rok 2023
21. 05. 2024 INFORMACE o konání zastupitelstva 5-2024
13. 05. 2024 Opatření obecné povahy – Opakované zveřejnění návrhu ke stanovení změny záplavového území Labe
10. 05. 2024 VOLBY EP 2024 – Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení
10. 05. 2024 VOLBY EP 2024 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
10. 05. 2024 VOLBY 2024 – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10. 05. 2024 Záměr obce – pronájem pozemku 88-3 k. ú. Borek nad Labem
06. 05. 2024 Závěrečný účet obce Borek za rok 2023
06. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
02. 05. 2024 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2024
29. 04. 2024 Rozpočet DSO Svazková škola Stará Boleslav na rok 2024
29. 04. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola Stará Boleslav 2024-2026
24. 04. 2024 VOLBY EP 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22. 04. 2024 INFORMACE o konání zastupitelstva 4-2023
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Vlk obecný
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2024
12. 04. 2024 FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023
12. 04. 2024 Výkaz zisku a ztráty 2023
12. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023
12. 04. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023
12. 04. 2024 Rozvaha 2023
12. 04. 2024 Příloha 2023
12. 04. 2024 Záměr obce pronájem části pozemku parc. č. 148-3 a 148-1 k. ú. Borek nad Labem
12. 04. 2024 DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh rozpočtu 2024
12. 04. 2024 DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026
10. 04. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru – zařízení k úpravě odpadů Pískovna Borek
09. 04. 2024 DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh rozpočtu 2024
09. 04. 2024 DSO Svazková škola Stará Boleslav – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026
27. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
18. 03. 2024 INFORMACE o konání zastupitelstva 03-2024
16. 03. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2023
02. 03. 2024 Výsledky odpadového hospodářství 2023
02. 03. 2024 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
22. 02. 2024 Rozpočet DSO 2024 – Svazková škola Stará Boleslav
18. 02. 2024 4
31. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
31. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Borek na rok 2024
25. 01. 2024 INFORMACE o konání zastupitelstva 1-2024

XML