Obec Borek (Praha-východ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://obecborek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Borek
Borek 61
277 14 Borek

Datová schránka: 78hbgjf
E-mail: info@obuborek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Borek na rok 2020
23. 06. 2020 Informace o konání zastupitelstva 29. 6. 2020
09. 06. 2020 Informace o konání zastupitelstva 15. 6. 2020
05. 06. 2020 Oznámení o výběru dodavatele – Rekonstrukce chodníku v obci Borek
28. 05. 2020 Záměr obce – pronájem prodejny
20. 05. 2020 Zkoušky ze znalosti hub 2020
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek – příloha č. 1 soupis prací
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek – příloha č. 2 technická zpráva
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek – příloha č. 3 krycí list nabídky
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek – příloha č. 4 čestné prohlášení
19. 05. 2020 Zadávací dokumentace rekonstrukce chodníku Borek – příloha č. 5 návrh smlouvy o dílo
19. 05. 2020 Informace o konání zastupitelstva 25. 5. 2020
15. 05. 2020 Stanovení PÚP Borek kNN pro pč._42-8
12. 05. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny stočného
09. 05. 2020 Dokument "Stavební povolení rek..." již není dostupný.
09. 05. 2020 Zpracování lesních hospodářských osnov Brandýs
07. 05. 2020 Záměr obce právo stavby
07. 05. 2020 Záměr obce – výpůjčka pozemků
07. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
07. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
07. 05. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
30. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
30. 04. 2020 Závěrečný účet obce Borek za rok 2019
30. 04. 2020 Výkaz zisku a ztráty 2019
30. 04. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
30. 04. 2020 Rozvaha 2019
30. 04. 2020 Příloha 2019
30. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Borek na rok 2020
29. 04. 2020 Opatření vlády ČR
29. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška
23. 04. 2020 Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 27. 4. 2020
23. 04. 2020 Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020
23. 04. 2020 Informace o konání zastupitelstva
19. 04. 2020 Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020.
19. 04. 2020 Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020.
19. 04. 2020 Mimořádné opatření – uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20. 4. 2020
15. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu
11. 04. 2020 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí
11. 04. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
11. 04. 2020 Mimořádné opatření – omezení pohybu osob s výjimkami
07. 04. 2020 Opatření obecné povahy MZE
04. 04. 2020 Opatření obecné povahy
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
26. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Borek na rok 2020
26. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
26. 03. 2020 Výkaz zisku a ztráty 2019
26. 03. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
26. 03. 2020 Rozvaha 2019

XML