Obec Horní Poříčí (Blansko)

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://horniporici.unas.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Poříčí
Horní Poříčí 77
679 62 Horní Poříčí

Datová schránka: 25ga2cr
E-mail: obec.horni.porici@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 09. 2019  Zápis ze 7.zasedáni zastupitelstva 19.7.2019
23. 08. 2019 Rozpočtové opatření 8/2019
22. 08. 2019   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva 30.8.2019
19. 08. 2019 Jmenování členů komise pro výběrové řízení
17. 08. 2019 Schválený závěrečný účet obce Horní Poříčí za r.2018
15. 08. 2019 Seznam vlastníků
12. 08. 2019   Záměr prodeje pozemku p.č. 17/1
12. 08. 2019  Záměr prodeje pozemku p.č.111/2
12. 08. 2019 Rozpočtové opatření 8/2019
24. 07. 2019    více...
24. 07. 2019    více...
12. 07. 2019 Program zasedání zastupitelstva 19.7.
11. 07. 2019 Rozpočtové opatření 7/2019
10. 07. 2019    více...
10. 07. 2019    více...
04. 07. 2019 Výroční zpráva
04. 07. 2019 Výroční zpráva
04. 07. 2019 Výroční zpráva
20. 06. 2019 Výběrové řízení na funkci odpovědného zástupce provozovatele vodovodu
19. 06. 2019    více...
19. 06. 2019  Program zasedání obecního zastupitelstva 27.6.
14. 06. 2019    více...
14. 06. 2019    více...
07. 06. 2019    více...
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
06. 06. 2019 Rozhodnutí o přijetí do MŠ Prostřední Poříčí
06. 06. 2019    více...
03. 06. 2019    více...
03. 06. 2019    více...
02. 06. 2019  Obecně závazná vyhláška obce Horní Poříčí č. 1/2009, o systému nakládání s odpady
02. 06. 2019 MŽP . veřejná vyhláška postup pro usmrcování kormoránů
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření 5/2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do parlamentu EU
24. 05. 2019    více...
24. 05. 2019 Územní rozhodnutí kabel. vedení NN
24. 05. 2019    více...
23. 05. 2019  Program zasedání obecního zastupitelstva 30.5.
17. 05. 2019 Příloha 1 - rozvaha
17. 05. 2019 Příloha 2 - výkaz zisků a ztrát
17. 05. 2019 Příloha 3 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
17. 05. 2019 Příloha 4 - členění položek  
17. 05. 2019  Příloha
16. 05. 2019  Záměr prodeje pozemku p.č.292/1
10. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za r.2018
10. 05. 2019 Rozpočtové opatření 4/2019
09. 05. 2019    více...
09. 05. 2019    více...
09. 05. 2019    více...
07. 05. 2019 Jmenování člena okrskové komise pro volby do EP

XML