Obec Dolce

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obec-dolce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolce
Dolce 100
334 01 Dolce

Datová schránka: 3u2btwq
E-mail: dolce@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Dolce na rok 2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolce na r. 2021 - 2022
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu při haváriích na plynárenském zařízení v roce 2020(STREICHER, spol. s r.o. Plzeň)
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Přešticko na rok 2020
27. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Přešticko 2021 - 2024
06. 11. 2019 Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 30. 10. 2019
01. 11. 2019 Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor k provozování výčepu
22. 10. 2019 Informace o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - středa 30.10.2019 od 19:00 hod.
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodné DZ- UZAVÍRKA II/230 Dolce - Újezd_demontáž štětové stěny
30. 09. 2019 Usnesení z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 6. 9. 2019
30. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
30. 09. 2019 Výzva ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (do 15.11.2019)
17. 09. 2019 Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor k provozování výčepu
10. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – změna a doplnění OOP vydané MZE pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
10. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro vlastníky lesů na území České republiky
29. 08. 2019 Informace o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pátek 6.9.2019 od 19:00 hod.
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor k provozování výčepu
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
26. 07. 2019 Závěrečný účet obce Dolce za rok 2018
02. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů
28. 06. 2019 Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky II/230 Dolce-Újezd - rekonstrukce propustku
20. 06. 2019 Usnesení z 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolce ze dne 7. 6. 2019
13. 06. 2019 Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
06. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Dolce za rok 2018
04. 06. 2019 Informace o konání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pátek 7.6.2019 od 19:00 hod.
27. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesů
27. 05. 2019 Výsledky hlasování - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.05.2019
27. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2018
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
09. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodné DZ UZAVÍRKA II/230 Dolce - Újezd_rekonstrukce propustku
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (za rok 2018)
01. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2019)
01. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Dolce ČO..." již není dostupný.
01. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.05. a 25.05.2019
22. 04. 2019 Závěrečný účet Svazku pro plynofikaci obcí za rok 2017
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolce
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy
15. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2018
15. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku pro plynofikaci obcí na r. 2020 - 2021
14. 04. 2019 Rozpočet Svazku pro plynofikaci obcí na rok 2018
14. 04. 2019 Rozpočet Svazku pro plynofikaci obcí na rok 2019
11. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
11. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019
11. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace pro občany jiného členského státu EU než ČR, kteří chtějí volit u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu
11. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolce pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro vlastníky lesů na území České republiky

XML