Obec Dolce

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obec-dolce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolce
Dolce 100
334 01 Dolce

Datová schránka: 3u2btwq
E-mail: dolce@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor k provozování výčepu
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
26. 07. 2019 Závěrečný účet obce Dolce za rok 2018
02. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů
28. 06. 2019 Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky II/230 Dolce-Újezd - rekonstrukce propustku
20. 06. 2019 Usnesení z 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolce ze dne 7. 6. 2019
13. 06. 2019 Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
06. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Dolce za rok 2018
04. 06. 2019 Informace o konání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pátek 7.6.2019 od 19:00 hod.
27. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesů
27. 05. 2019 Výsledky hlasování - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.05.2019
27. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2018
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
09. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodné DZ UZAVÍRKA II/230 Dolce - Újezd_rekonstrukce propustku
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (za rok 2018)
01. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2019)
01. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Dolce ČO..." již není dostupný.
01. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.05. a 25.05.2019
22. 04. 2019 Závěrečný účet Svazku pro plynofikaci obcí za rok 2017
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolce
17. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy
15. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2018
15. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku pro plynofikaci obcí na r. 2020 - 2021
14. 04. 2019 Rozpočet Svazku pro plynofikaci obcí na rok 2018
14. 04. 2019 Rozpočet Svazku pro plynofikaci obcí na rok 2019
11. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
11. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019
11. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace pro občany jiného členského státu EU než ČR, kteří chtějí volit u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu
11. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolce pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro vlastníky lesů na území České republiky
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2018
02. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dolce č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad
02. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dolce č. 1/2017 o nočním klidu
01. 04. 2019 Zápis do MŠ v Horšicích pro školní rok 2019/2020
26. 03. 2019 Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 08.03.2019
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019
13. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dolce č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
01. 03. 2019 Informace o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pátek 8.3.2019 od 19:00 hod.
25. 02. 2019 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Horšice pro školní rok 2019/2020
19. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dolce č. 1/2016 o nočním klidu
19. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se koná v úterý 27.12.2016 od 19:00 hodin
19. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se koná v pátek 11.11.2016 od 19:00 hodin
19. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se koná v pátek 12.08.2016 od 19:00 hodin
19. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se koná ve čtvrtek 12. 05. 2016 od 19:00 hodin
19. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolce, které se koná v neděli 14. 02. 2016 od 19:00 hodin
19. 02. 2019 Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 11.11.2016

XML