Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 ÚDAJE K POPLATKŮM 20-93 - Magistrát města Opavy
14. 02. 2020 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: DZ - Velké Hoštice, ul. Zámecká 20-92 - Magistrát města Opavy
14. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemivitých věcí v k.ú a obci Čermná ve Slezsku 20-91 - Exekutorský úřad Cheb
14. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k. ú a obci Čermná ve Slezsku 20-90 - Exekutorský úřad Cheb
14. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú a obci Čermná ve Slezsku 20-89 - Exekutorský úřad Cheb
14. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú a obci Čermná ve Slezsku 20-88 - Exekutorský úřad Cheb
14. 02. 2020 usnesení - dražba nemovitých věcí v k.ú. a obci Branka u Opavy 20-87 - Exekutorský úřad Šumperk
14. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. a obci Služovice 20-86 - Exekutorský úřad Šumperk
14. 02. 2020 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ - Mikolajice - přechody + ... 20-85 - Magistrát města Opavy
12. 02. 2020 záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Horní náměstí 150/28, Opava -... 20-84 - Statutární město Opava
12. 02. 2020 veřejné oznámení o konání konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zákl... 20-83 - Statutární město Opava
12. 02. 2020 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Loděnice obe... 20-82 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek
12. 02. 2020 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětěm dražby je spoluvlastnický podíl na nemovitých... 20-81 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek
11. 02. 2020 návrh zadání Územního plánu Bratříkovice 20-80 - Magistrát města Opava
10. 02. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Holasovice 20-79 - Magistrát města Opavy
10. 02. 2020 záměr změny kupní smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení věc.břemene 20-78 - Statutární město Opava
10. 02. 2020 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava 20-77 - Exekutorský úřad Šumperk
10. 02. 2020 usnesení z 35. schůze RMO dne 7.2.2020 20-76 - Statutární město Opava
10. 02. 2020 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Areál Krnovská - patrové p... 20-75 - Magistrát města Opavy
07. 02. 2020 PROGRAM - poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva ... 20-74 - Statutární město Opava
07. 02. 2020 aukční vyhlášky (elektronické aukce) - prodej 7 hrobek 20-73 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07. 02. 2020 oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OOP/001/2020 a jeho podmínkách 20-72 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07. 02. 2020 záměr změny nájemní smlouvy - prostor uvnitř střešní nástavby 20-71 - Statutární město Opava
06. 02. 2020 návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní napojení areálu ... 20-70 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
06. 02. 2020 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. a obci Chleb... 20-69 - Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
06. 02. 2020 záměr směny pozemků - k.ú. Kateřinky u Opavy 20-68 - Statutární město Opava
05. 02. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby MMO 20-67 - Statutární město Opava
05. 02. 2020 usnesení z 34. schůze RMO dne 29.1.2020 20-66 - Statutární město Opava
05. 02. 2020 oznámení zahájení územního řízení - stanoviska: Opava, Fügnerova a okolí, obnova vNN/kNN 20-65 - Magistrát města Opavy
05. 02. 2020 dražební vyhláška - předmětem dražby je movitá věc - zlatý řetízek o hmotnosti 56,42 gramů a délc... 20-64 - 1. Pohledávková s.r.o.
05. 02. 2020 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. a obci Chvalík... 20-63 - Exekutorský úřad Praha 7
03. 02. 2020 veřejná vyhláška - Ing. Milan Vítek, nar. 1968 20-62 - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
31. 01. 2020 záměry pronájmu, prodeje - schválené RMO dne 29.1.2020 20-61 - Statutární město Opava
31. 01. 2020 oznámení o zahájení stavebního povolení na dopravní stavbu: Realizace prvků společných zařízení K... 20-60 - Magistrát města Opavy
31. 01. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 07 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 13 v O... 20-59 - Magistrát města Opavy
31. 01. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 04 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 34... 20-58 - Magistrát města Opavy
31. 01. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 03 velikosti 0+1 v domě na adrese Masarykova třída... 20-57 - Magistrát města Opavy
31. 01. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 13 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35... 20-56 - Magistrát města Opavy
31. 01. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 02 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30... 20-55 - Magistrát města Opavy
30. 01. 2020 záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou 20-54- Statutární město Opava
30. 01. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru životního prostředí MMO 20-53 - Statutární město Opava
30. 01. 2020 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2020 (od 6.1.2020 do 10.1.2020) 20-52 - Magistrát města Opavy
30. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost: René Smuda, Opava - rozhodnutí ve věci stavby vodního díla... 20-51 - Městský úřad Vítkov
28. 01. 2020 výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci programu Podpora obnovy kulturních památ... 20-50 - Statutární město Opava (Ministerstvo kultury ČR)
24. 01. 2020 Nové volby do zastupitelstva obce Mladecko dne 14.3.2020: Rozhodnutí - Mladecko, Naše Nové Mladecko 20-49 - Magistrát města Opavy
23. 01. 2020 Dokument " rozhodnutí ..." již není dostupný.
23. 01. 2020 oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/ka na úseku podatelny ... 20-47 - Statutární město Opava
23. 01. 2020 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
22. 01. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa kontrolor/ka oddělení kontroly MMO 20-45 - Statutární město Opava
22. 01. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru životního prostředí MMO 20-44 - Statutární město Opava

XML