Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: stavební úpravy (rekonstrukce) veřejného osvětlení sídliště... 19-35 - Magistrát města Opavy
23. 01. 2019 exekuční příkaz - Jana Mutlová, Opava 19-34 - Exekutorský úřad Brno-město
22. 01. 2019 pozvánka na 3. zasedání ZMČ Vávrovice 19-33 - SMO - Městská část Vávrovice
21. 01. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci v k.ú. Deštné, obec Jakartovice 19-32 - Exekutorský úřad Přerov
21. 01. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 14.1.2019 do 18.1.2019) 19-31 - Magistrát města Opavy
19. 01. 2019 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK na ul. Slezská, Svobody, L... 19-30 - Magistrát města Opavy
19. 01. 2019 záměry prodeje schválené radou města dne 16.1.2019 19-29 - Statutární město Opava
19. 01. 2019 dražební vyhláška dražby věcí movitých 19-28 - Exekutorský úřad Šumperk
18. 01. 2019 dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých 19-27 - Exekutorský úřad Šumperk
18. 01. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Městské policie Opava 19-26 - Statutární město Opava
17. 01. 2019 záměr změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (Mezi Trhy 108/1 a 109/3) a záměr proná... 19-25 - Statutární město Opava
17. 01. 2019 oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotře... 19-24 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem
16. 01. 2019 Výzva k předkládaní žádostí o finanční příspěvek pro program Podpora obnovy kulturních památek pr... 19-23 - Statutární město Opava
14. 01. 2019 dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - předmětem dražby jsou movité věci 19-22 - Exekutorský úřad Přerov
14. 01. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 7.1.2019 do 11.1.2019) 19-21 - Magistrát města Opavy
12. 01. 2019 usnesení o nekonání se dražebního jednání - předmětem dražby měly být věci nemovité v k.ú. a obci... 19-20 - Exekutorský úřad Cheb
12. 01. 2019 veřejná vyhláška určená osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli bytu č. 1213/3 (n... 19-19 - Magistrát města Opavy
12. 01. 2019 oznámení zahájení řízení - stanoviska: "Opava - Kateřinky, ul. Pekařská III - výměna vodovodního ... 19-18 - Magistrát města Opavy
11. 01. 2019 oznámení zahájení řízení - stanoviska: "Opava - Kateřinky, ul. Pekařská II - rekonstrukce vodovod... 19-17 - Magistrát města Opavy
10. 01. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci v k.ú. Opava-Jaktař, obec Opava 19-16 Exekutorský úřad Opava
09. 01. 2019 veřejná vyhláška určená osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli nemovité věci pod... 19-15 - Magistrát města Opavy
09. 01. 2019 rozhodnutí - společné povolení: Odkanalizování Obce Neplachovice - prodloužení stoky E2, ul. Do G... 19-14 - Magistrát města Opavy
08. 01. 2019 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
08. 01. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí kontrolně-správního oddělení odboru ZIVN MMO 19-11 - Statutární město Opava
08. 01. 2019 vyrozumění o možnosti uplatnění nároku na náhradu škody - Piotr Mazur, Zamość, Polská republika 19-10 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 11 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě 19-9 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 8 velikosti 0+1 v domě na adrese Masarykova třída ... 19-8 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 23 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě 19-7 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 10 velikosti 3+1 v domě na adrese Hrnčířská 9 v Opavě 19-6 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 10 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35... 19-5 - Magistrát města Opavy
04. 01. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Turistického informačního centra odboru KPRM... 19-4 - Statutární město Opava
03. 01. 2019 termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu pro rok 2019 19-3 - Magistrát města Opavy
02. 01. 2019 usnesení 6. RMO dne 19.12.2018 19-2 - Statutární město Opava
02. 01. 2019 usnesení 2. zasedání ZMO dne 17.12.2018 19-1 - Statutární město Opava
28. 12. 2018 veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent odboru majetku a investic Městského úřadu v H... 18-752 - Město Hradec nad Moravicí
21. 12. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení daní a poplatků, pokladní služby, o... 18-751 - Statutární město Opava
20. 12. 2018 záměr udělení souhlasu s převodem nájmu 18-750 - Statutární město Opava
20. 12. 2018 Dokument " rozhodnutí ..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Dokument " veřejná vyh..." již není dostupný.
19. 12. 2018 záměr pronájmu, prodeje 18-747 - Statutární město Opava
19. 12. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-práv... 18-746 - Statutární město Opava
19. 12. 2018 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: MK ul. Velká Strana, Háj ve S... 18-745 - Magistrát města Opavy
19. 12. 2018 usnesení, které opravuje zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezské... 18-744 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
19. 12. 2018 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 10/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, př... 18-742 - Statutární město Opava
19. 12. 2018 usnesení 5. schůze RMO dne 17.12.2018 18-741 - Statutární město Opava
18. 12. 2018 záměr pronájmu, prodeje - schváleno RMO dne 5.12.2018 18-740 - Statutární město Opava
18. 12. 2018 rozhodnutí - společné povolení (U+S): multifunkční altán - Opava, Předměstí u.č.p. 878, Roosevelt... 18-739 - Magistrát města Opavy
17. 12. 2018 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.

XML