Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 veřejná vyhláška určená osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli bytu č. 996/7, Op... 20-211 - Magistrát města Opavy
03. 04. 2020 oznámení - prodloužení lhůty pro zaplacení místních poplatků - poplatek ze psa, poplatek za komun... 20-210 - Magistrát města Opavy
03. 04. 2020 usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú... 20-209 - Exekutorský úřad Brno-venkov
02. 04. 2020 záměr změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - na adrese Hrnčířská 351/15, 346/15a O... 20-208 - Statutární město Opava
02. 04. 2020 mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách od 2.4.2020 20-207 - Ministerstvo zdravotnictví
02. 04. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: DZ - místní komunikace na u... 20-206 - Magistrát města Opavy
02. 04. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích DZ - ul. Nerudova a Otická v... 20-205 - Magistrát města Opavy
02. 04. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace na ul. K... 20-204 - Magistrát města Opavy
02. 04. 2020 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla: St.č. 50069 Žimro... 20-203 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2020 záměry prodeje, pachtu, pronájmu, výpůjčky - schválené RMO dne 1.4.2020 20-202 - Statutární město Opava
01. 04. 2020 monitorovací kalendář koupací sezóna 2020 jako opatření obecné povahy 20-201 - Krajská hygienická stanice MSK
01. 04. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 07 velikosti 3+1 v domě na adrese Horní náměstí 50... 20-200 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 06 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 34... 20-199 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 12 velikosti 1+1 v domě na adrese Hrnčířská 4 v Opavě 20-198 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 16 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35... 20-197 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2020 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 05 velikosti 2+1 v domě na adrese Dolní náměstí 23... 20-196 - Magistrát města Opavy
31. 03. 2020 dražební vyhláška - předmětem dražby je movitá věc - motorové vozidlo značky CITROEN BERLINGO, r.... 20-195 - 1. Pohledávková s.r.o.
31. 03. 2020 mimořádné opatření - zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostře... 20-194 - Ministerstvo zdravotnictví
31. 03. 2020 mimořádné opatření - prodloužení omezení volného pohybu osob na území ČR 20-193 - Ministerstvo zdravotnictví
31. 03. 2020 mimořádné opatření - prodloužení omezení činností OVM a SO, vyplývající z nouzového stavu, vyhláš... 20-192 - Ministerstvo zdravotnictví
31. 03. 2020 mimořádné opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje 20-191 - Ministerstvo zdravotnictví
30. 03. 2020 záměr prodeje pozemku a části pozemku v k.ú. Opava-Předměstí 20-190 - Statutární město Opava
30. 03. 2020 záměr výpůjčky prostoru v I.NP, budovy č.p. 19,20 bytový dům - v k.ú. Opava-Město, na adrese Opav... 20-189 - Statutární město Opava
27. 03. 2020 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Petřvald u N... 20-188 - Exekutorský úřad Jeseník
26. 03. 2020 společné povolení - stavební záměr na stavbu - výstavba dopravní a technické infrastruktury " Na ... 20-187 - Magistrát města Opavy
26. 03. 2020 veřejná vyhláška, určená všem fyzickým osobám, které podepsaly Petici proti záměru demolice domu ... 20-186 - Magistrát města Opavy
25. 03. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace k nádraž... 20-185 - Magistrát města Opavy
24. 03. 2020 oznámení - zrušení úředních hodin MMO pro veřejnost 20-184 - Magistrát města Opavy
24. 03. 2020 mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory 20-183 - Ministerstvo zdravotnictví
24. 03. 2020 mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR 20-182 - Ministerstvo zdravotnictví
24. 03. 2020 mimořádné opatření - prodloužení omezení činnosti OVM a SO, omezený provoz vyplývající z nouzovéh... 20-181 - Ministerstvo zdravotnictví
24. 03. 2020 mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje 20-180 - Ministerstvo zdravotnictví
24. 03. 2020 usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 23.3.2020 20-179 - Magistrát města Opavy
24. 03. 2020 závěr zjišťovacího řízení - Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 O... 20-178 - Krajský úřad, Moravsloslezský kraj
24. 03. 2020 nařízení - regulační opatření v dopravě, kterým se mění organizace dopravy 20-177 - Statutární město Opava
23. 03. 2020 usnesení 39. schůze RMO dne 16.3.2020 20-176 - Statutární město Opava
23. 03. 2020 nařízení . regulační opatření v dopravě, kterým se mění organizace dopravy 20-175 - Statutární město Opava
20. 03. 2020 mimořádné opatření - výjimka pro osoby starší 65 let věku - přítomnost v maloobchodních prodejnác... 20-174 - Ministerstvo zdravotnictví
18. 03. 2020 usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020 20-173 - Magistrát města Opavy
18. 03. 2020 nařízení - regulační opatření v dopravě, kterým se mění organizace dopravy 20-172 - Statutární město Opava
18. 03. 2020 Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy 20-171 - Magistrát města Opavy
18. 03. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Areál Krnovská - patrové parkoviště 20-170 - Magistrát města Opavy
17. 03. 2020 usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 20-169 - Magistrát města Opavy
17. 03. 2020 vyrozumění o odročení dražebního jednání - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. a obci Bran... 20-168 - Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
17. 03. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: DZ - Branka u Opavy 20-167 - Magistrát města Opavy
17. 03. 2020 Zrušení úředních hodin Magistrátu města Opavy pro veřejnost 20-166 - Magistrát města Opavy
16. 03. 2020 oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: DZ ul. Sklad... 20-165 - Magistrát města Opavy
16. 03. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ na místní komunikaci ul... 20-164 - Magistrát města Opavy
16. 03. 2020 zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Sosnová - změny č. 1 20-163 - Magistrát města Opavy
16. 03. 2020 usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 15.3.2020 20-162 - Magistrát města Opavy

XML