Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 pozvánka na 6. zasedání ZMO dne 31.7.2019 v 16:00 hodin 19-400 - Statutární město Opava
19. 07. 2019 záměry prodeje, pronájmu schválené RMO dne 17.7.2019 19-399 - Statutární město Opava
19. 07. 2019 oznámení pořádání akce: MALOHOŠTICKÝ ODPUST 19-398 - Obecní úřad městské části Malé Hoštice
19. 07. 2019 záměr pronájmu - nemovité věci + prostory sloužící podnikání v k.ú Opava-Město 19-397 - Statutární město Opava
19. 07. 2019 záměr prodeje - nemovité věci v k.ú. Opava-Město 19-396 - Statutární město Opava
19. 07. 2019 oznámení pořádání akce: Tuning Meet sádrák 19-395 - ORSIAS Media SE
17. 07. 2019 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: Technická a dopravní infrast... 19-394 - Magistrát města Opavy
17. 07. 2019 oznámení pořádání akce: SEZNAMOVACÍ VEČÍREK TÝDNE DIVŮ 2019 19-393 - Ing. Martin Dzierža
17. 07. 2019 stavební povolení - rekonstrukce a prodloužení chodníků a oprava komunikace na ul. Zahradní, ul. ... 19-392 - Magistrát města Opavy
17. 07. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 17.6.2019 do 21.6.2019) 19-391 - Magistrát města Opavy
16. 07. 2019 záměry výpůjčky, prodeje a záměr změnit práva a povinnosti související s nájmem, resp. pachtem po... 19-390 - Statutární město Opava
16. 07. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka zahraniční spolupráce a marketingu odbor... 19-389 - Statutární město Opava
15. 07. 2019 záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Kateřinky u Opavy 19-388 - Statutární město Opava
15. 07. 2019 nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího ... 19-387 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
15. 07. 2019 dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. a obci Brumovice 19-386 - Exekutorský úřad Praha 10
15. 07. 2019 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/464 ul. Jánská v O... 19-385 - Magistrát města Opavy
12. 07. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru stavby:VN Pocheň "odbahnění nádrže, č. st. 3331 SO - 02 ... 19-384 - Magistrát města Opavy
12. 07. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 16. 8. 2019 19-383 - JUDr. Jícha Lukáš - soudní exekutor, Přerov
11. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení ke stavbě vodního díla: ul. Palackého - výměna vodovodu 19-382 - Magistrát města Opavy
11. 07. 2019 Usnesení o odročení dražby ze dne 10. 7. 2019, kdy předmětem dražby je movitá věc: mobil HUAWEI, ... 19-381 - Exekutorský úřad Chrudim
11. 07. 2019 Dražební vyhláška, kdy předmětem dražby je movitá věc: osobní automobil tovární značky DACIA SAND... 19-380 - 1. Pohledávková s.r.o. Krnov
10. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení přestupků odboru vnitřních věcí... 19-379 - Statutární město Opava
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komun... 19-378 - Magistrát města Opavy
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Informace o nálezech za rok 2019 v období od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 19-377 - Magistrát města Opavy
10. 07. 2019 Dražební vyhláška, kdy předmětem dražby je movitá věc (motorové vozidlo, nákladní automobil skříň... 19-376 - 1. Pohledávková s.r.o., Krnov
10. 07. 2019 Dražební vyhláška, kdy předmětem dražby je movitá věc (motorové vozidlo, nákladní automobil skříň... 19-375 - 1. Pohledávková s.r.o. Krnov
09. 07. 2019 usnesení o odročení dražebního jednání, kdy předmětem dražby jsou věci v k.ú. Vrbka u Opavy, obec... 19-374 - Exekutorský úřad BRNO-VENKOV
09. 07. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. Předmětem dražby je nemovitá v... 19-373 - Exekutorský úřad Šumperk
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 v období od 1. 7. 2019 do 4. 7. 2019 19-372 - Magistrát města Opavy
04. 07. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: metodik pro poskytované dotace odboru rozvoje města... 19-371 - Statutární město Opava
04. 07. 2019 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Usnesení z 18. schůze RMO ze dne 26. 6. 2019 19-369 - Statutární město Opava
03. 07. 2019 usnesení z 18. schůze RMO dne 26.6.2019 19-369 - Statutární město Opava
03. 07. 2019 Dokument " Oznámení o ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 oznámení pořádání akce: ZAHÁJENÍ LÉTA 19-367 - Přemysl Mikošek (Restaurace U chovatelů)
02. 07. 2019 oznámení pořádání akce: Tančírna na terase Vodárenské věže 19-366 - Vodárenská věž o.p.s.
01. 07. 2019 Dokument " Stavební po..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Dokument " oznámení o ..." již není dostupný.
01. 07. 2019 veřejná vyhláška- informace o nálezech za rok 2019 (od 24.6.2019 do 28.6.2019) 19-363 - Magistrát města Opavy
01. 07. 2019 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Dokument " veřejné pro..." již není dostupný.
28. 06. 2019 záměry prodeje, výpůjčky, pronájmu schválené RMO dne 26.6.2019 19-360 - Statutární město Opava
28. 06. 2019 jednatel Hokejového klubu Opava s.r.o. 19-359 - Statutární město Opava a Hokejový klub Opava s.r.o.
26. 06. 2019 Dokument " stavební po..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Závěr zjišťovacího řízení koncepce "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027" 19-357 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
26. 06. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému... 19-356 - Magistrát města Opavy
25. 06. 2019 oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřeb... 19-355 - ČR-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
24. 06. 2019 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
24. 06. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 17.6.2019 do 21.6.2019) 19-352 - Magistrát města Opavy

XML