Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 usnesení o konání dražebního roku dne 17. 1. 2019, kdy předmětem dražby jsou movité věci dle seznamu 19-673 - Exekutorský úřad Přerov
13. 12. 2019 oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunik... 19-672 - Magistrát města Opavy
13. 12. 2019 opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 19-671 - Magistrát města Opavy
11. 12. 2019 usnesení z 30. schůze RMO dne 4.12.2019 19-670 - Statutární město Opava
11. 12. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 18.11.2019 do 22.11.2019) 19-669 - Magistrát města Opavy
11. 12. 2019 oznámení o upuštění od dražby č. 75-1/2019N - předmětem dražby je soubor věcí nemovitých v k.ú. M... 19-668 - IMEX REALITY s.r.o.
11. 12. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa kontrolor/ka oddělení kontroly MMO 19-667 - Statutární město Opava
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 - změna přílohy č. 1 19-666 - Ministerstvo zemědělství (Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
11. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu :"Opava - Jaktař... 19-665 - Magistrát města Opavy
10. 12. 2019 opravné rozhodnutí: oprava zřejmých nesprávností: "Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace" 19-664 - Magistrát města Opavy
09. 12. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí: "Vávrovice - kanalizace Novosvětská, Chm... 19-663 - Magistrát města Opavy
09. 12. 2019 oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ ul. Záme... 19-662 - Magistrát města Opavy
09. 12. 2019 Vyrozumění o odložení věci - Jana Bartošová, 1962, bytem Spolková republika Německo 19-661- Magistrát města Opavy
06. 12. 2019 usnesení o odročení dražebního jednání čj.97EX 13299/11-294 ze dne 14. 10. 2019 z důvodu úhrady p... 19-660 - Exekutorský úřad BRNO - MĚSTO
06. 12. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom... 19-659 - Magistrát města Opavy
06. 12. 2019 aukční vyhlášky, kdy předmětem aukcí jsou nemovité věci - hrobky dle čísel sektoru (1/I/18, 13/I/... 19-658 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava
06. 12. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom... 19-657 - Magistrát města Opavy
06. 12. 2019 rozhodnutí - vodní dílo: Jímací vrt HV-1 na pozemcích v katastrálním území Otice 19-656 - Magistrát města Opavy
05. 12. 2019 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. I/11 a I/56 Opava, sever... 19-655- Magistrát města Opavy
05. 12. 2019 pozvánka na 9. zasedání ZMO dne 16.12.2019 19-654 - Statutární město Opava
05. 12. 2019 dražební vyhláška - předmětem dražby jsou movité věci 19-653 - Exekutorský úřad Karviná
05. 12. 2019 záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet - městské lázně v Opavě 19-652 - Statutární město Opava
05. 12. 2019 záměr prodeje pozemku v k.ú Kateřinky u Opavy 19-651 - Statutární město Opava
05. 12. 2019 usnesení z 29. schůze RMO dne 27.11.2019 19-650 - Statutární město Opava
04. 12. 2019 dražební vyhláška - elektronická dražba - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Hořejší Kunč... 19-649 - Exekutorský úřad Nový Jičín
04. 12. 2019 veřejná vyhláška určená všem fyzickým osobám, které podepsaly Petici proti záměru demolice domu v... 19-648 - Statutární město Opava
04. 12. 2019 veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dolní Životice - zm... 19-647 - Magistrát města Opavy
03. 12. 2019 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ ul. Vrchní, Rolnická, Peka... 19-646 - Magistrát města Opavy
03. 12. 2019 návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Mikolajice 19-645 - Magistrát města Opavy
02. 12. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou sociální pracovník/pracovnice odděle... 19-644 - Statutární město Opava
02. 12. 2019 dražební vyhláška - předmětem dražby je pohledávka za insolvenčním dlužníkem VELVET International... 19-643 - 1. Pohledávková s.r.o.
02. 12. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci v k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava 19-642 - Exekutorský úřad Přerov
02. 12. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 25.11.2019 do 29.11.2019) 19-641 - Magistrát města Opavy
02. 12. 2019 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - údržba komunikací na území... 19-640 - Magistrát města Opavy
29. 11. 2019 nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - ... 19-639 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2020 19-638 - Statutární město Opava
28. 11. 2019 záměr změny smlouvy o nájmu (prostor na adrese Liptovská 1045/21, Opava), záměr prodeje pozemku ... 19-637 - Statutární město Opava
28. 11. 2019 záměr prodeje pozemků v k.ú. Opava-Předměstí, záměr pronájmu pozemku v k.ú. Komárov u Opavy 19-636 - Statutární město Opava
27. 11. 2019 veřejná vyhláška určená osobám, kterým přísluší vlastnické právo ke stavbě na pozemku parc.č. 168... 19-635 - Magistrát města Opavy
27. 11. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 4.11.2019 do 8.11.2019) 19-634 - Magistrát města Opavy
27. 11. 2019 záměr prodeje, záměr pronájmu části pozemku 19-633 - Statutární město Opava
26. 11. 2019 opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: MK ul. Č... 19-632 - Magistrát města Opavy
26. 11. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend finan... 19-631 - Statutární město Opava
26. 11. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, kdy předmětem dražbyjsou nemovité věci v k.ú. ... 19-630 - Exekutorský úřad Brno-město
26. 11. 2019 oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOP/007/2019 na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí 19-629 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz.pracoviště Ostrava, odloučené pracoviště Opava
25. 11. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění st... 19-628 - Magistrát města Opavy
25. 11. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění st... 19-627 - Magistrát města Opavy
25. 11. 2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění st... 19-626 - Magistrát města Opavy
25. 11. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 v období od 18.11. 2019 do 22. 11. 2019 19-625 - Magistrát města Opavy
21. 11. 2019 záměr změny kupní smlouvy, záměr prodeje části pozemku 19-624 - Statutární město Opava

XML