Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Bruntál... 24-136 - Město Bruntál
01. 03. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru přípravy a realizace investic MMO 24-135 - Statutární město Opava
01. 03. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru přípravy a realizace investic MMO 24-134 - Statutární město Opava
01. 03. 2024 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Vršovice, sil. III/4645 a p... 24-133 - Magistrát města Opavy
01. 03. 2024 oznámení zahájení územního řízení - stanoviska: Opava - Kolofíkova - Velké Hoštice, kVN, ZOK 24-132 - Magistrát města Opavy
29. 02. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení územního plánování odboru výsta... 24-131 - Statutární město Opava
29. 02. 2024 záměr darování pozemků v k.ú. Komárov u Opavy 24-130 - Statutární město Opava
29. 02. 2024 oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2024 na obsazení pracovního místa vedoucí(ho) Odboru ... 24-129 - Město Moravský Beroun
29. 02. 2024 Oznámení zahájení řízení - vyjádření se k podkladům rozhodnutí: Prodloužení vodovodního řadu a je... 24-128 - Magistrát města Opavy
28. 02. 2024 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Opava - ul. Na Nivě č.17 24-127 - Magistrát města Opavy
28. 02. 2024 záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adresách Mezi Trhy 136/4, 137/6 a ... 24-126 - Statutární město Opava
28. 02. 2024 dražební vyhláška - předmětem elektronické dražby jsou nemovité věci v k.ú. a obci Těškovice 24-125 - Exekutorský úřad Brno - město
28. 02. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a územního plánování MMO 24-124 - Statutární město Opava
28. 02. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a územního plánování MMO 24-123 - Statutární město Opava
28. 02. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/ka odboru výstavby a územního plánování MMO 24-122 - Statutární město Opava
28. 02. 2024 veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí: doplnění seznamu účastníků 24-121 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
27. 02. 2024 dražební vyhláška - předmětem elektronické dražby je soubor věcí movitých - invalidní vozík VERME... 24-120 - 1. Pohledávková s.r.o.
27. 02. 2024 oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: zemní kabelové vedení VN 22 kV ze stávající spí... 24-119 - Magistrát města Opavy
27. 02. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2023 24-118 - Magistrát města Opavy
27. 02. 2024 územní rozhodnutí - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat 24-117 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
27. 02. 2024 Rozhodnutí - společné povolení: Vybudování chodníků podél silnice II/443 v obci Mikolajice 24-116 - Magistrát města Opavy
27. 02. 2024 Rozhodnutí - stavební povolení - "Revitalizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice" 24-115 - Magistrát města Opavy
26. 02. 2024 Změna č. 2 Územního plánu Vršovice - veřejné projednání 24-114 - Magistrát města Opavy
22. 02. 2024 oznámení zahájení společného řízení: "Víceúčelový rodinný park Komenda" zpevněné plochy, herní pr... 24-113 - Magistrát města Opavy
22. 02. 2024 dražební vyhláška o provední dražby věcí movitých 24-112 - Exekutorský úřad Šumperk
22. 02. 2024 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Opava - silnice III/4641 ul... 24-111 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 výzva vlastníka odstaveného vozidla Škoda Felicia Combi, modré barvy - Milan Janík, Opava 24-110 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 výzva vlastníka odstaveného vozidla Peugeot 406, modré barvy - Milan Janík, Opava 24-109 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 výzva vlastníka odstaveného vozidla Peugeot 406, bílé barvy - Milan Janík, Opava 24-108 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 usnesení 39. schůze RMO dne 14.2.2024 24-107 - Statutární město Opava
21. 02. 2024 oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: REKO MS Opava - Kateřinky 3.etapa 2.část 24-106 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: REKO MS Opava - Kateřinky 3.etapa 3. část 24-105 - Magistrát města Opavy
21. 02. 2024 záměry pronájmu pozemku pod garáží - k.ú. Opava-Předměstí 24-104 - Statutární město Opava
20. 02. 2024 záměr výpůjčky části pozemku - k.ú. Kateřinky u Opavy a k.ú. Jaktař a záměr prodeje části pozemku... 24-103 - Statutární město Opava
19. 02. 2024 aukční vyhláška - předmětem elektronické aukce jsou věci nemovité v k.ú. Kateřinky u Opavy, obec ... 24-102 - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK
19. 02. 2024 dražební vyhláška - movité věci 24-101 - JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor
19. 02. 2024 informace o nálezech za rok 2024 (od 12.2.2024 do 16.2.2024) 24-100 - Magistrát města Opavy
16. 02. 2024 rozhodnutí o umístění stavby: STL plynovod "E-REKO MS Opava - Kasárenská" 24-99 - Magistrát města Opavy
16. 02. 2024 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 8.3.2024 od 8:00 do 15:00 hod. v obci Opava-Předměstí 24-98 - ČEZ Distribuce, a.s.
15. 02. 2024 Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pustá Polom,... 24-97 - Magistrát města Opavy
15. 02. 2024 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Opava, sil. II/464 na ul. J... 24-96 - Magistrát města Opavy
15. 02. 2024 záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Opava, Hrnčířská 125/11 - sch... 24-95 - Statutární město Opava
15. 02. 2024 záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Opava-Předměstí a k.ú. Kylešovice a záměr výpůjčky části budo... 24-94 - Statutární město Opava
15. 02. 2024 oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 2/2024 na obsazení pracovního místa: vedoucí(ho) Odboru... 24-93 - Městský úřad Moravský Beroun
15. 02. 2024 oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: REKO MS Opava - Kateřinky 3.etapa 1.část 24-92 - Magistrát města Opavy
13. 02. 2024 oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřeb... 24-91 - Ministerstvo obrany, Sekce majetková
12. 02. 2024 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
12. 02. 2024 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Masařská, Holubí, Laze... 24-89 - Magistrát města Opavy
12. 02. 2024 Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hradec nad ... 24-88 - Magistrát města Opavy
12. 02. 2024 Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pustá Polom... 24-87 - Magistrát města Opavy

XML