Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 opatření - vyhlášení veřejného popisu věcí 21-251 - Okresní soud v Bruntále
16. 04. 2021 aukční vyhláška - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Opava-Předměstí 21-250 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16. 04. 2021 rozhodnutí - stavební záměr stavby vodního díla: "Opava-Kateřinky, ul. U Švédské kaple - výměna v... 21-249 - Magistrát města Opavy
16. 04. 2021 oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 3.5.2021 od 7:30 do 15:30 v lokalitě Opava-Předměstí 21-248 - ČEZ Distribuce, a.s.
16. 04. 2021 veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jezdkovice a jeho vyhodnocení na udržit... 21-247 - Magistrát města Opavy
15. 04. 2021 územní rozhodnutí o umístění stavby: plynovodní řád včetně plynovodních přípojek a vnějšího rozvo... 21-246 - Magistrát města Opavy
15. 04. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a územního plánování MMO 21-245 - Statutární město Opava
15. 04. 2021 aktualizovaný program 16. zasedání ZMO dne 19.4.2021 21-244 - Statutární město Opava
15. 04. 2021 ustanovení opatrovníka - kabelové vedení - Otice, Rybníčky 21-243 - Magistrát města Opavy
14. 04. 2021 výzva k odstranění vozidla (RZ: 3T9 1128, KIA) z pozemní komunikace - Na Starém břehu v Opavě 21-242 - Statutární město Opava
14. 04. 2021 usnesení 68. schůze RMO dne 7.4.2021 21-241 - Statutární město Opava
14. 04. 2021 informace o nálezech za rok 2021 (od 6.4.2021 do 9.4.2021) 21-240 - Magistrát města Opavy
14. 04. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení ochrany vod a zemědělského půdn... 21-239 - Statutární město Opava
13. 04. 2021 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. Kylešovice, obec Opava 21-238 - Exekutorský úřad Šumperk
12. 04. 2021 nařízení SVS - ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti ... 21-237 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
12. 04. 2021 2x záměr pronájmu pozemku pod garáží v k.ú. Opava-Předměstí 21-236 - Statutární město Opava
12. 04. 2021 mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání 21-235 - Ministerstvo zdravotnictví
12. 04. 2021 mimořádné opatření - - ochrana dýchacích cest (nos, ústa) s účinností od 12.4.2021 do odvolání 21-234 - Ministerstvo zdravotnictví
12. 04. 2021 mimořádné opatření - provoz škol a školských zařízení - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění ... 21-233 - Ministerstvo zdravotnictví
12. 04. 2021 oznámení o zahájení stavebního řízení - Souvislé opravy povrchů vozovek II. a III. tříd, silnice ... 21-232 - Magistrát města Opavy
12. 04. 2021 veřejná vyhláška - veřejné projednání - Změna č. 2 Územního plánu Budišovice 21-231 - Magistrát města Opavy
09. 04. 2021 usnesení 15. zasedání ZMO dne 29.3.2021 21-230 - Statutární město Opava
08. 04. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru sociálních věcí MMO 21-229 - Statutární město Opava
08. 04. 2021 pozvánka + program na 16. zasedání ZMO dne 19.4.2021 21-228 - Statutární město Opava
08. 04. 2021 dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci v k.ú. Závada u Hlučína, obec Závada 21-227 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek
08. 04. 2021 dražební vyhláška - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Brumovice u Opavy, obec Brumovice 21-226 - Exekutorský úřad Olomouc
08. 04. 2021 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: DZ na ul. Zámecká a Pod Kuželn... 21-225 - Magistrát města Opavy
07. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 21-224 - Statutární město Opava
07. 04. 2021 dražební vyhláška - předmětem dražby je movitá věc - skútr KENTOYA ZOOM 50 4T, r.v. 2007 21-223 - 1. Pohledávková s.r.o.
07. 04. 2021 nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patoge... 21-222 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
07. 04. 2021 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.4.2021 od 7:30 do 16:00 v lokalitě Opava-Město 21-221 - ČEZ Distribuce, a.s.
07. 04. 2021 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.4.2021 od 7:30 do 17:30 v lokalitě Opava-Předměstí 21-220 - ČEZ Distribuce, a.s.
07. 04. 2021 oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 21.4.2021 od 7:30 do 14:30 Opava-Předměstí 21-219 - ČEZ Distribuce, a.s.
06. 04. 2021 aukční vyhláška - předmětem aukce je nemovitá věc: hrobka sektor č. 5/I/7-8 v k.ú. Opava-Předměstí 21-218 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06. 04. 2021 dražební vyhláška - předmětem dražby je soubor věcí movitých - nábytek a elektronika 21-217 - 1. Pohledávková s.r.o.
06. 04. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: plynovodní řad včetně plynovodních přípojek "REKO MS Opava - 2. eta... 21-216 - Magistrát města Opavy
06. 04. 2021 nařízení - změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení SVS č.j. SVS/2021/0311557-T ze dne ... 21-215 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
01. 04. 2021 veřejná vyhláška - osoba neznámého pobytu - Giovanni Di Donato 21-214 - Magistrát města Opavy
01. 04. 2021 usnesení 67. schůze RMO dne 24.3.2021 21-213 - Statutární město Opava
01. 04. 2021 záměry pronájmu, prodeje - schválené RMO dne 24.3.2021 21-212 - Statutární město Opava
31. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č.1 /2021, o zrušení obecně závazné vyhlášky č.4/2019, o místním poplatku... 21-211 - Statutární město Opava
30. 03. 2021 opatření obecné povahy - monitorovací kalendář - koupací sezóna 2021 21-210 - Krajská hygienická stanice MSK
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 12 velikosti 3+1 v domě na adrese Mezi Trhy 6 v Opavě 21-209 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 08 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě 21-208 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 12 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě 21-207 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 13 velikosti 0+1 v domě na adrese Masarykova třída... 21-206 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 11 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 28 v Opavě 21-205 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 04 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A v ... 21-204 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 07 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 13 v O... 21-203 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2021 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 1 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 7 v Opavě 21-202 - Magistrát města Opavy

XML