Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: nově vybudov... 23-175 - Magistrát města Opavy
31. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: IV-12-8023695 Velké Heraltice, Opavská 196, kNN 23-174 - Magistrát města Opavy
31. 03. 2023 záměry pronájmu nebytového prostoru - areál Městského koupaliště v Opavě 23-173 - Statutární město Opava
30. 03. 2023 veřejná vyhláška určená osobám, které nejsou známy a které mohou být vlastníky pozemku parc.č. 52... 23-172 - Magistrát města Opavy
30. 03. 2023 usnesení 4. zasedání ZMO dne 20.3.2023 23-171 - Statutární město Opava
29. 03. 2023 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci v k.ú. a obci Budišov nad Budišovkou 23-170 - Exekutorský úřad Opava
28. 03. 2023 oznámení o zahájení společného povolení: "Chodníky v obci Háj ve Slezsku" 23-169 - Magistrát města Opavy
28. 03. 2023 usnesení 13. schůze RMO dne 22.3.2023 23-168 - Statutární město Opava
27. 03. 2023 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody nebo uplatnit nárok na vydání bezdůvodného ... 23-167 - Magistrát města Opavy
27. 03. 2023 veřejná vyhláška určená osobám, které nejsou známy a které mohou být nabyvateli nemovité věci pod... 23-166 - Magistrát města Opavy
27. 03. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka oddělení ochrany příro... 23-165 - Statutární město Opava
27. 03. 2023 dražební vyhláška - předmětem elektronické dražby je věc movitá - osobní automobil Suzuki SWIFT 1... 23-164 - 1. Pohledávková s.r.o.
27. 03. 2023 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení na stavbu: Chodník podél sil. II/464 Hlubo... 23-163 - Magistrát města Opavy
24. 03. 2023 dražební vyhláška - předmětem dražby je věc movitá osobní automobil BMW 530 D, r.v. 2010 23-162 - 1. Pohledávková s.r.o.
24. 03. 2023 rozhodnutí - stavební záměr: Vodovod - Budišovice Zátiší, SO 01 Vodovod, SO 02 Vodojem, SO 03 vo... 23-161 - Magistrát města Opavy
23. 03. 2023 územní rozhodnutí o umístění stavby: zemní kabelové vedení VN včetně související telekomunikační ... 23-160 - Magistrát města Opavy
22. 03. 2023 veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb.,... 23-159 - Státní pozemkový úřad
22. 03. 2023 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Antonína Vaška v obci H... 23-158 - Magistrát města Opavy
22. 03. 2023 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II. a III. třídy a ... 23-157 - Magistrát města Opavy
22. 03. 2023 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Gen. Vlachého v obci Mo... 23-156 - Magistrát města Opavy
21. 03. 2023 oznámení zahájení územního řízení - umístění stavby: Opava, OP_0942-OP_1541, HDPE + ZOK, kVN Opav... 23-155 - Magistrát města Opavy
21. 03. 2023 rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení: "OPAMETAL s.r.o. - Opava,Těšínská - nová hala, navýšení k... 23-154 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
21. 03. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka pro architekturu a prostorové plánování ... 23-153 - Statutární město Opava
20. 03. 2023 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 4.4.2023 od 9:00 do 15:00 v obci Opava-Předměstí 23-152 - ČEZ Distribuce, a.s.
20. 03. 2023 informace o nálezech za rok 2023 (od 13.3.2023 do 17.3.2023) 23-151 - Magistrát města Opavy
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání ve věci - Územní plán Bratříkovice 23-150 - Magistrát města Opavy
17. 03. 2023 usnesení o nařízení dražebního roku o provedení el. dražby - předmětem dražby jsou věci nemovité ... 23-149 - Exekutorský úřad Přerov
16. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení NN s názvem "Opava, Zukalova, obnova kNN" 23-148 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2023 oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Dohnálko... 23-147 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2023 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3.4.2023 od 7:30 do 15:00 v obci Opava-Předměstí 23-146 - ČEZ Distribuce, a.s.
15. 03. 2023 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.3.2023 od 8:30 do 12:30 v obci Opava-Předměstí 23-145 - ČEZ Distribuce, a.s.
15. 03. 2023 oznámení zahájení územního řízení: Rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Holas... 23-144 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2023 usnesení - přiznání postavení účastníka řízení ve věci: Rozšíření areálu Centra pro komplexní nak... 23-143 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2023 usnesení 12. schůze RMO dne 8.3.2023 23-142 - Statutární město Opava
14. 03. 2023 vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Základní školy Velké... 23-141 - Obec Velké Hoštice
14. 03. 2023 oznámení zahájení územního řízení: splašková kanalizace, kanalizační přípojky, vnější rozvody ele... 23-140 - Magistrát města Opavy
14. 03. 2023 veřejná vyhláška - veřejné projednání ve věci Územní plán Sosnová - změna č. 3 23-139 - Magistrát města Opavy
13. 03. 2023 záměry pronájmu letní kabiny, záměry pronájmu části pozemku - Městské koupaliště v Opavě - schvál... 23-138 - Statutární město Opava
13. 03. 2023 oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů ÚSC: Nařízení č. 2/2023, který... 23-137 - Statutární město Opava
13. 03. 2023 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
13. 03. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru informatiky MMO 23-135 - Statutární město Opava
10. 03. 2023 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
10. 03. 2023 opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení ... 23-133 - Magistrát města Opavy
10. 03. 2023 opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - účelová ko... 23-132 - Magistrát města Opavy
09. 03. 2023 pozvánka + návrh programu 4. zasedání ZMO dne 20.3.2023 23-131 - Statutární město Opava
09. 03. 2023 záměry výpůjčky, pronájmu, prodeje a směny - schválené RMO dne 8.3.2023 23-130 - Statutární město Opava
09. 03. 2023 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
09. 03. 2023 záměr změny smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Hrnčířská 350/13, Opava - schváleno RMO ... 23-128 - Statutární město Opava
08. 03. 2023 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace v obci Slavkov 23-127 - Magistrát města Opavy
07. 03. 2023 oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení: Chvalíkovice-výměna vodovodního řadu a RŠ 23-126 - Magistrát města Opavy

XML