Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 dražební vyhláška - movité věci 19-147 - Exekutorský úřad Praha-východ
26. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Opava, ul. Palackého - výměna vodovodu 19-146 - Magistrát města Opavy
26. 03. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení: "Rekonstrukce ulice Jurečkova" SO 401 - V... rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Rekonstrukce ulice Jurečkova" SO 401 - Veřejné osvět
26. 03. 2019 záměr změny smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení 19-144 - Statuární město Opava
25. 03. 2019 dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava 19-143- Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková
25. 03. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 18.3.2019 do 22.3.2019) 19-142 - Magistrát města Opavy
22. 03. 2019 dražební vyhláška - movité věci 19-141 - Exekutorský úřad Praha-východ
21. 03. 2019 veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - komunální odpad 19-140 - Magistrát města Brna (odbor životního prostředí)
21. 03. 2019 dražební vyhláška - movité věci 19-139 - Exekutorský úřad Praha-východ
21. 03. 2019 záměr prodeje - předmětná nemovitost - Přemyslovců 16/32 a Přemyslovců 16/32a, k.ú. Jaktař 19-138 - Statutární město Opava
21. 03. 2019 Vyhodnocení Dotačních programů 2019 19-137 - Statutární město Opava
20. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 19-136 - Statutární město Opava
18. 03. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 11.3.2019 do 15.3.2019) 19-135 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2019 OOP- stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pod Hanuší, Hradec nad Moravicí, IS, překop vozovky 19-134 - Magistrát města Opavy
15. 03. 2019 usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. S... 19-133 - Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor
15. 03. 2019 oznámení zahájení řízení o územním plánu (ve formě opatření obecné povahy) a termín veřejného pro... 1-132 - Magistrát města Opavy
14. 03. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka kontrolně - správního od... 19-131 - Statutární město Opava
14. 03. 2019 dražební vyhláška - movité věci 19-130 - Exekutorský úřad Praha - východ
13. 03. 2019 dražební vyhláška - movité věci 19-129 - Exekutorský úřad Praha - východ
13. 03. 2019 elektronické dražební jednání - předmětěm daržby jsou nemovité věci v k.ú. a obci Sosnová 19-128 - Exekutorský úřad Kroměříž
13. 03. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 11.2.2019 do 15.2.2019) 19-127 - Magistrát města Opavy
12. 03. 2019 usnesení - přerušení územního řízení: Technická vybavenost lokalita RD Otice 19-126 - Magistrát města Opavy
12. 03. 2019 OOP-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice I/46 obec Slavkov (průtah) 19-125 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
12. 03. 2019 záměry prodeje, pronájmu a směny schválené RMO dne 6.3.2019 19-124 - Statutární město Opava
12. 03. 2019 stavební povolení - Stavba: I/11 Opava, severní obchvat - západní část, SO 121, SO 123, SO 262 19-123 - Magistrát města Opavy
12. 03. 2019 usnesení o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú.a obci Malá Morávka 19-122 - Exekutorský úřad Brno-město
12. 03. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S): nástavba a stavební úpravy bytového... 19-121 - Magistrát města Opavy
11. 03. 2019 Stanovení počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu konané ... 19-120 - Magistrát města Opavy
11. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ... 19-119 - Magistrát města Opavy
11. 03. 2019 dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú. a obci Svobodné Heřmanice 19-118 - Exekutorský úřad Šumperk
11. 03. 2019 veřejná vyhláška - Daniel Zika, nar. 1967, Opava-Kateřinky 19-117 - Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9
08. 03. 2019 usnesení 10. schůze RMO dne 6.3.2019 19-116 - Statutární město Opava
08. 03. 2019 nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Opava-Předměstí 19-115 - Statátní pozemkový úřad (KPÚ pro MSK)
07. 03. 2019 pozvánka na 4. zasedání ZMO dne 18.3.2019 19-114 - Statutární město Opava
07. 03. 2019 usnesení 3. zasedání ZMO dne 22.2.2019 19-113 - Statutární město Opava
07. 03. 2019 dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci v k.ú. Milostovice, obec Opava 19-112 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek
07. 03. 2019 záměr změny smlouvy o nájmu nemovitých věcí 19-111 - Statutární město Opava
07. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Opava-Kateřinky, ul. U Cukrovaru, Rolnická - výměna vodovodu 19-110 - Magistrát města Opavy
06. 03. 2019 usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemo... 19-109 - Exekutorský úřad Klatovy
06. 03. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 4.2.2019 do 8.2.2019) 19-108 - Magistrát města Opavy
05. 03. 2019 dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu - předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a ... 19-107 - Aukční síň JUSTITIAS s.r.o.
04. 03. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent-ka/hospodář-ka odboru KTAJ MMO 19-106 - Statutární město Opava
04. 03. 2019 výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalš... 19-105 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04. 03. 2019 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2019 (od 25.2.2019 do 1.3.2019) 19-104 - Magistrát města Opavy
01. 03. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Otice - rekonstrukce vodovodu 19-103 - Magistrát města Opavy
01. 03. 2019 dražební vyhláška (elektronická dražba) - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Žimrovice, o... 19-102 - Exekutorský úřad Praha 3
01. 03. 2019 usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - předmětem dražby jsou nemovité vě... 19-101 - Exekutorský úřad Brno-venkov
01. 03. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 1 velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída ... 19-100 - Magistrát města Opavy
01. 03. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 04 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15 v O... 19-99 - Magistrát města Opavy
01. 03. 2019 oznámení o výběrovém řízení na uvolněný byt č. 07 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 9 v Opavě 19-98 - Magistrát města Opavy

XML