Město Opava

Okresní město
Okres Opava

http://opava-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Datová schránka: 5eabx4t
E-mail: posta@opava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 dražební vyhláška - elektronická dražba - předmět dražby: Pohledávka za obec Němčičky ve výši 336... 20-426 - 1. Pohledávková s.r.o., Krnov
09. 07. 2020 opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sad... 20-425 - Magistrát města Opavy
09. 07. 2020 záměry prodeje pozemků v k.ú. Opava - Předměstí (bývalý areál Dukelských kasáren) 20-424 - Magistrát města Opavy
07. 07. 2020 dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovité věci v k.ú. 613151 Úvalno, obec Brumovice 20-423 - Exekutorský úřad Praha 10
03. 07. 2020 návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechod pro chodce na s... 20-422 - Krajský úřad MSK
02. 07. 2020 dražební vyhláška - předmětem dražby je movitá věc - osobní automobil Opel CORSA, r.v. 2003 20-421 - 1. Pohledávková s.r.o.
02. 07. 2020 oznámení pořádání akce: Tančírna na terase Vodárenské věže (Půlení prázdnin) 20-420 - Vodárenská věž Opava o.p.s.
02. 07. 2020 usnesení 11. zasedání ZMO dne 22.6.2020 20-419 - Statutární město Opava
02. 07. 2020 usnesení 46. schůze RMO dne 24.6.2020 20-418 - Statutární město Opava
02. 07. 2020 PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021 20-417 - Statutární město Opava
02. 07. 2020 PROGRAM SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021 20-416 - Statutární město Opava
02. 07. 2020 PROGRAM SPORT 2021 20-415 - Statutárrní město Opava
02. 07. 2020 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2021 20-414 - Statutární město Opava
02. 07. 2020 PROGRAM KULTURA 2021 20-413 - Statutární město Opava
01. 07. 2020 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: Technická a dopravní infra... 20-412 - Magistrát města Opavy
01. 07. 2020 PROGRAM - poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva ... 20-411 - Statutární město Opava
01. 07. 2020 záměr změny kupní smlouvy 20-410 - Statutární město Opava
01. 07. 2020 oznámení pořádání akce: Zahájení léta 20-409 - Jaroslav Závěšický
30. 06. 2020 mimořádné opatření ze dne 25.6.2020 - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1.7.2020... 20-408 - Ministerstvo zdravotnictví
30. 06. 2020 mimořádné opatření ze dne 29.6.2020 - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zaří... 20-407 - Ministerstvo zdravotnictví
30. 06. 2020 zrušení mimořádného opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.7.2020 20-406 - Ministerstvo zdravotnictví
30. 06. 2020 dražební vyhláška - movité věci 20-405 - Exekutorský úřad Praha-východ
30. 06. 2020 mimořádné opatření při epidemii 20-404 - Krajská hygienická stanice MSK
30. 06. 2020 záměr směny části pozemku, záměr prodeje části pozemku 20-403 - Statutární město Opava
29. 06. 2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díl... 20-402 Magistrát města Opavy
29. 06. 2020 dražební vyhláška - movitá věc - LCD TV Hyundai 20-401 - Exekutorský úřad Praha - východ
29. 06. 2020 dražební vyhláška (další elektronická dražba) - předmětem je spoluvlastnický podíl na nemovitoste... 20-400 - Exekutorský úřad Praha - východ
26. 06. 2020 veřejná vyhláška určená všem fyzickým osobám, které podepsaly Petici proti záměru demolice domu v... 20-399 - Statutární město Opava
26. 06. 2020 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
25. 06. 2020 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2020 (od.15.6.2020 do 19.6.2020) 20-397 - Magistrát města Opavy
25. 06. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa redaktor/ka tiskového oddělení odboru KPRM MMO 20-396 - Statutární město Opava
25. 06. 2020 OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - DZ - ul. Sady Svobody v Opavě 20-394 - Magistrát města Opavy
25. 06. 2020 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
25. 06. 2020 záměry pronájmu, prodeje a výpůjčky 20-393 - Statutární město Opava
25. 06. 2020 Dokument " opravné usn..." již není dostupný.
24. 06. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Březová a... 20-391 - Magistrát města Opavy
24. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o zrušení OZV č. 13/2001 a OZV č. 9/2004 20-390 - Statutární město Opava
24. 06. 2020 OZV č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 1/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 20-389 - Statutární město Opava
24. 06. 2020 Dokument " veřejné pro..." již není dostupný.
23. 06. 2020 oznámení pořádání akce : Den PČR, Hurá na prázdniny 20-387 - p. René Černohorský, p. Lukáš Gebauer
23. 06. 2020 OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích DZ - ul. Hradec, Slavičí v Opavě 20-386 - Magistrát města Opavy
23. 06. 2020 oznámení pořádání akce: Den Romů 20-385 - pan Vasil Husar
22. 06. 2020 veřejná vyhláška - informace o nálezech za rok 2020 (od 15.6.2020 do 19.6.2020) 20-384 - Magistrát města Opavy
22. 06. 2020 mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK - u... 20-383 - Krajská veterinární správa SVS pro MSK
22. 06. 2020 Dokument " usnesení o ..." již není dostupný.
19. 06. 2020 oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu: Těškovice - soustava čistíre... 20-381 - Magistrát města Opavy
19. 06. 2020 oznámení návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích DZ: U Černého m... 20-380 - Magistrát města Opava
19. 06. 2020 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Dokument " dražební vy..." již není dostupný.

XML