Obec Plešnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

https://www.plesnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Plešnice
Plešnice 33
330 33 Plešnice

Datová schránka: 68aa8g7
E-mail: obec.plesnice@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2019 Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky na rok 2020
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška- zahájení společn.územního a stavebního řízení - Č.j.: OŽP-OTÝ/30596/2019
09. 10. 2019 Oznámení o konání VZ ZO dne 17.10.2019
24. 09. 2019 Upozornění na odstranění a okleštění stromoví
20. 09. 2019 Veřehná vyhláška . oznámení o zpracování územního plánu obce Plešnice a jeho veřejném projednání
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška-manipul.řád VD Hracholusky - oznámení o zahájení řízení o schválení
11. 09. 2019 Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6/2019
10. 09. 2019 Veřehná vyhláška . oznámení o zpracování územního plánu obce Plešnice a jeho veřejném projednání
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - společné územní a stavební řízení-Č.j.: OŽP-OTÝ/26725/2019
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška -společní územní a stavební řízení- Č.j.: OŽP-OTÝ/26523/2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Č.j.: 41508/2019- MZE-16212
28. 08. 2019 Zveřejnění záměru - bezúplatný převod pozemku p.č.485/20 obci Plešnice od Plzeňského kraje
23. 08. 2019 Poskytnutí informace dle zák.č.106/1999 Sb.- č.j. 169_2019
19. 08. 2019 Veřehná vyhláška . oznámení o zparcovní územníhopůlánu obce Plešnice a jeho veřejném projednání
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška - územní řízení odělení pozemk p.č.26/1 a změně oddělené části pozemku
05. 08. 2019 Oznámení Záměru obce Plešnice pronajmout nemovitý majetek
19. 07. 2019 Zveřejnění schválenéjo Rozp.opatření č.5/2019
16. 07. 2019 Zveřejnění Programu pro poskytování dotací na DČOV z rozpočtu obce Plešnice
18. 06. 2019 Oznámení o konání VZ ZO dne 27.6.2019
13. 06. 2019 Zveřejnění schváleného RO.č.4/2019 obce Plešnice
13. 06. 2019 Ozná,ení o uložení dokumentu v listinné podobě- Rozp.opatření č.1/2019-mikroregion Hracholusky
13. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Hracholusky ZÚ za rok 2018
13. 06. 2019 Veř.vyhláška - zahájení spol. územn.a stav. řízení- ČOV č.p.64 , p.č 75 v k.ú. Plešnice
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společn. a st. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání- Č.j. : OŽP- OTÝ/16528/2019
27. 05. 2019 Zveřejnění výsledků voleb do EP v obci Plešnice
17. 05. 2019 Vyvěšení Achvákeného Závěrečného účtu obce Plešnice za rok 2018
15. 05. 2019 Výzva vlastníkůmm lesů - kůrovcová kalamita
15. 05. 2019 Oznámení o konání VZ ZO dne 23.5.2019
09. 05. 2019 Zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2019
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 20198
07. 05. 2019 Oznámení informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Plešnice
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- č.j.: 18918/2019-MZE-16212
06. 05. 2019 Vyúčtování vodého za rok 2018
03. 05. 2019 usnesení zastupitelstva z 21.3.2019
26. 04. 2019 Zveřejnění návrhu Závěrešného účtu mikroregionu Hracholusky za rok 2018
16. 04. 2019 Oznámení o VZ ZO dne 25.4.2019
15. 04. 2019 Jmenování zapisovatele ovk - Volby do Evropského parlamentu - 24.-25.5.2019
15. 04. 2019 Zveřejnení schváleného Rozpočtového opatření č.2/2019
08. 04. 2019 Informace o počtu a sílde volebních okrsků - volby do EP , které se konají 24.5.-25.5.2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- č.j.: 18918/2019-MZE-16212
27. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
26. 03. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Plešnice za rok 2018
21. 03. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2019
19. 03. 2019 usnesení zastupitelstva z 24.1.2019
19. 03. 2019 usnesení zastupitelstva z 20.12.2018
14. 03. 2019 Doručení písemnosti Veř.vyhláškou- Č.j.: OŽP-Hor/7594/2019
14. 03. 2019 VV- společné územnía stavební řízení
14. 03. 2019 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1/2019
14. 03. 2019 Oznámení o konání vVZZO dne 21.3.2019

XML