Město Štramberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://stramberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk

Datová schránka: ctjba9t
E-mail: podatelna@stramberk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Informace o výluce
22. 05. 2019 Dražební vyhláška 2x
22. 05. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
22. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 4/2019 - dělník
22. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 3/2019 - referent technické správy
22. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2019 - vedoucí odd.kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 města Štramberka
22. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
22. 05. 2019 Oznámení ředitelství školy - ředitelské volno
22. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovité věci
22. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
22. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Sdružení Povodí Sedlnice
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2019
22. 05. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
22. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
22. 05. 2019 Informace - First responder
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 města Štramberka
22. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.05.2019
22. 05. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
22. 05. 2019 Oznámení o nalezené věci
22. 05. 2019 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 města Štramberka
22. 05. 2019 Oznámení o nalezené věci
22. 05. 2019 Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2019
22. 05. 2019 Rozpočet města Štramberka na rok 2019
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štramberka
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva TJ KOTOUČ Štramberk.
20. 05. 2019 Informace o výluce
19. 05. 2019 Dražební vyhláška 2x
19. 05. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
19. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 4/2019 - dělník
19. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 3/2019 - referent technické správy
19. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2019 - vedoucí odd.kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
19. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 města Štramberka
19. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
19. 05. 2019 Oznámení ředitelství školy - ředitelské volno
19. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovité věci
19. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
19. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
19. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce

XML