Obec Horní Olešnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://horniolesnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HORNÍ OLEŠNICE
Horní Olešnice 2
543 71 Horní Olešnice

Datová schránka: bmhapkb
E-mail: linkova@horniolesnice.cz, obec@horniolesnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2019 Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci (1 příloha)
10. 10. 2019 Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci (1 příloha)
07. 10. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019
07. 10. 2019 RO č. 4/2019 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2019
07. 10. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019 (2 přílohy)
02. 10. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
25. 09. 2019 Zápis č.4/2019 z 4.veřejného zasedání ZO Horní Olešnice, konaného dne 18.09.2019.PDF
25. 09. 2019 Zápis a usnesení č. 4/2019 z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice ze dne 18.09… (4 přílohy)
19. 09. 2019 Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 19.10.2019 (2 přílohy)
19. 09. 2019 Sběr velkoobjemového odpadu 25.10.2019 - 01.11.2019 (2 přílohy)
19. 09. 2019 RO č. 7/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019
19. 09. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
19. 09. 2019 Rozpočet SOHL na rok 2018
19. 09. 2019 RO č. 1/2018 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2018
19. 09. 2019 RO č. 2/2018 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2018
19. 09. 2019 RO č. 3/2018 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2018
19. 09. 2019 RO č. 4/2018 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2018f
19. 09. 2019 Rozpočet SOHL na rok 2019
19. 09. 2019 RO č. 1/2019 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2019
19. 09. 2019 RO č. 2/2019 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2019
19. 09. 2019 RO č. 3/2019 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2019
19. 09. 2019 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (1 příloha)
19. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 18.09.2019 (2 přílohy)
09. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice dne 18.09.2019 (2 přílohy)
09. 09. 2019 Pozvánka na 76. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 12.09.2019 v Hostinném (2 přílohy)
04. 09. 2019 RO č. 6/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019 v pravomoci starosty obce
04. 09. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
04. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 30.08.2019 v pravomoci starosty obce (2 přílohy)
02. 09. 2019 Oznámení č. 4/2019 - záměr na směnu části p.p.č. 136/1 za část p.p.č. 153 v k.ú. Horní Olešnice (2 přílohy)
02. 09. 2019 Ministerstvo změdělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (2 přílohy)
29. 08. 2019 Zápis č.3/2019 z 3.veřejného zasedání ZO Horní Olešnice, konaného dne 26.06.2019.PDF
21. 08. 2019 Poskytnutí informace č.1/2019
21. 08. 2019 Poskytnutí informace č.1/2019.pdf
21. 08. 2019 Žádost o informaci č.1/2019
21. 08. 2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., poskytnutí informace dle zákona č. 106… (3 přílohy)
05. 08. 2019 RO č. 5/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019 v pravomoci starosty obce
05. 08. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
05. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 18.07.2019 v pravomoci starosty obce (2 přílohy)
15. 07. 2019 Oznámení č. 3/2019 - záměr na prodej p.p.č. 194/2 v k.ú. Přední Ždírnice (2 přílohy)
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019
09. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2018 (2 přílohy)
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019 (2 přílohy)
07. 07. 2019 RO č. 4/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019
07. 07. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
07. 07. 2019 Zápis č.3/2019 z 3.veřejného zasedání ZO Horní Olešnice, konaného dne 26.06.2019.PDF
07. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,… (2 přílohy)
07. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 26.06.2019 (2 přílohy)
07. 07. 2019 Zápis a usnesení č. 3/2019 z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice ze dne 26.06… (4 přílohy)
01. 07. 2019 Ekolamp - Vysloužilá elektrozařízení (2 přílohy)
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1 příloha)

XML