Obec Horní Olešnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://horniolesnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HORNÍ OLEŠNICE
Horní Olešnice 2
543 71 Horní Olešnice

Datová schránka: bmhapkb
E-mail: linkova@horniolesnice.cz, obec@horniolesnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 02. 2020 Koronavirus - informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (2 přílohy)
24. 02. 2020 MěÚ Hostinné - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby, pozvání k veřejnému ústnímu… (2 přílohy)
18. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice dne 27.02.2020 (2 přílohy)
17. 02. 2020 Pozvánka na 78. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 25.02.2020 v Hostinném (2 přílohy)
07. 02. 2020 Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 28.03.2020 (2 přílohy)
22. 01. 2020 RO č. 11/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019 v pravomoci starosty obce
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
22. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 ze dne 31.12.2019 v pravomoci starosty obce (2 přílohy)
16. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (2 přílohy)
06. 01. 2020 Ekolamp - Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení? (2 přílohy)
20. 12. 2019 Zápis č.6/2019 z 6.veřejného zasedání ZO Horní Olešnice, konaného dne 16.12.2019.PDF
20. 12. 2019 Zápis a usnesení č. 6/2019 z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice ze dne 16.12… (4 přílohy)
18. 12. 2019 Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2020
18. 12. 2019 RO č. 3/2019 schváleného rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2019
18. 12. 2019 Rozpočet SOP na rok 2020
18. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu SOP na období 2021 - 2023
18. 12. 2019 Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2020 (2 přílohy)
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Společenství obcí Podkrkonoší (1 příloha)
18. 12. 2019 Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2020 (2 přílohy)
18. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na období 2021-2023 (2 přílohy)
17. 12. 2019 RO č. 10/2019 schváleného rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2019
17. 12. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření obec Horní Olešnice rok 2019
17. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 ze dne 16.12.2019 (2 přílohy)
17. 12. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019
17. 12. 2019 RO č. 5/2019 schváleného rozpočtu SOHL na rok 2019
17. 12. 2019 Rozpočet SOHL na rok 2020
17. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu SOHL pro období 2021-2024
17. 12. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí Horní Labe rok 2019 (2 přílohy)
10. 12. 2019 Ministerstvo změdělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu SOP na rok 2020
06. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOP na rok 2021 - 2023
06. 12. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice dne 16.12.2019 (2 přílohy)
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2020 (2 přílohy)
06. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na období 2021-2023 (2 přílohy)
02. 12. 2019 Zápis č.5/2019 z 5.veřejného zasedání ZO Horní Olešnice, konaného dne 27.11.2019.PDF
02. 12. 2019 Zápis a usnesení č. 5/2019 z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice ze dne 27.11… (4 přílohy)
28. 11. 2019 OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
28. 11. 2019 OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
28. 11. 2019 OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
28. 11. 2019 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 11. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
28. 11. 2019 OZV č. 2/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
28. 11. 2019 OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
28. 11. 2019 dokument
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním… (2 přílohy)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného (2 přílohy)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (2 přílohy)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu (2 přílohy)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů (2 přílohy)
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (2 přílohy)

XML