Město České Velenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://velenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

Datová schránka: wwvb6dn
E-mail: info@meu.velenice.cz, podatelna@meu.velenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2020 Záměr pronájmu bytů v KoDuS
13. 02. 2020 Nabídka volného městského bytu k pronájmu
13. 02. 2020 Záměr prodeje bytové jednotky
04. 02. 2020 Záměr prodeje pozemků p.č. 2245/5 a 2325/38 v k.ú. České Velenice
04. 02. 2020 Změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2020
04. 02. 2020 Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření číslo 1 - 2020 povinné
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření číslo 23 - 2019 vlastní
04. 02. 2020 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - Změna stavby - přístavba a nástavba objektu hotelu č. p. 348
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Společné jednání o návrhu územního plánu České Velenice
04. 02. 2020 Příloha č. 1 - Výkres základního členění
04. 02. 2020 Příloha č. 2 - Hlavní výkres
04. 02. 2020 Příloha č. 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb
04. 02. 2020 Příloha č. 4 - Výkres části ÚP s prvky regulačního plánu - RP1-RP10
04. 02. 2020 Příloha č. 5 - Výkres části ÚP s prvky regulačního plánu - RP11-RP20
04. 02. 2020 Příloha č. 6 - Koordinační výkres
04. 02. 2020 Příloha č. 7 - Výkres širších vztahů
04. 02. 2020 Příloha č. 8 - Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
04. 02. 2020 Příloha č. 9 - Textová část
04. 02. 2020 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 10.2. 2020
17. 01. 2020 Dokument "Nabídka volného bytu ..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Záměr pronájmu bytů v KoDuS čp. 216
17. 01. 2020 Záměr změny smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 13/18/NP
17. 01. 2020 Záměr změny smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 13/15/NP
09. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa - samostatný referent - účetní
04. 01. 2020 VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
04. 01. 2020 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- pro sportovní komisi
04. 01. 2020 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - žádost pro kulturní komisi
21. 12. 2019 Záměr prodeje bytových jednotek v čp. 33
21. 12. 2019 Program poskytování dotací 2020
21. 12. 2019 Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
21. 12. 2019 Zápis k povinné školní docházce do Základní školy České Velenice
21. 12. 2019 VEŘEJJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
21. 12. 2019 Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského ( Castor fiber)
21. 12. 2019 GDPR-velenice
21. 12. 2019 Rozpočet Města České Velenice na rok 2020
21. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
21. 12. 2019 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2020
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření číslo 22 - 2019 vlastní
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření číslo 21 - 2019 vlastní
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření číslo 20 - 2019 povinné
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření číslo 19 - 2019 vlastní
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města České Velenice č. 1. 2019, o místním poplatku za psů
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města České Velenice č.3 2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města České Velenice č.2. 2019, o místním poplatku z pobytu
08. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu DSO Vitorazsko na roky 2021-2022
08. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Vitorazsko na rok 2020 v Kč
08. 12. 2019 Dokument "Usnesení - o proveden..." již není dostupný.
03. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.

XML