Město České Velenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://velenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

Datová schránka: wwvb6dn
E-mail: info@meu.velenice.cz, podatelna@meu.velenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Města České Velenice 2020 - 2021
11. 09. 2019 Rozpočtové opatření číslo 15 - 2019 vlastní
11. 09. 2019 Rozpočtové opatření číslo 14 - 2019 vlastní
11. 09. 2019 Rozpočtové opatření číslo 13 - 2019 vlastní
02. 09. 2019 Organizace provozu mateřských škol v době prázdnin 2019-2020
02. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 09. 2019 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
02. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
26. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/103
21. 08. 2019 Přerušení provozu školní družiny 2019-2020
21. 08. 2019 Rozpočtové opatření číslo 12 - 2019 - vlastní
08. 08. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou - "INS_FTTH_CZ_0596_České Velenice etapa 2"
08. 08. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou - "INS_FTTH_CZ_0596_České Velenice etapa 1"
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci - ve věci Marie Horákové
16. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1404/2 v k.ú. České Velenice
16. 07. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1088/497 v k.ú. České Velenice
16. 07. 2019 Záměr prodeje pozemků p.č. 1088/477 a 1088/479, vše v k.ú. České Velenice
16. 07. 2019 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1081/3 a 1067/19, vše v k.ú. České Velenice
16. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1692 a pozemku p.č. 1706, jehož součástí je objekt čp. 115, vše v k.ú. České Velenice
16. 07. 2019 Záměr pronájmu části p.č. 1088/257
16. 07. 2019 SPOM - rozpočtové opatření č. 1 2019
16. 07. 2019 SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
16. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 07. 2019 Přerušení dodávky elektrické energie
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo 11 - 2019 povinné
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření číslo 10 - 2019 povinné
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška
17. 06. 2019 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. 06. 2019 Závěrečný účet Svazku Vitorazsko za rok 2018
12. 06. 2019 Fyzická osoba - Přihláška do výběrového řízení na prodej stavebního pozemku - pozemek 1088-479
12. 06. 2019 Právnická osoba - Přihláška do výběrového řízení na prodej stavebního pozemku - pozemek 1088-479
12. 06. 2019 Výběrové řízení na prodej stavebního pozemku - lokalita Pastviny III - pozemek 1088-479
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření číslo 9-2019 vlastní
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření číslo 8-2019 povinné
12. 06. 2019 Příloha číslo 5 k vyhlášce č. 410-2009 Sb.
12. 06. 2019 Výkaz zisku a ztráty
12. 06. 2019 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny České Velenice
12. 06. 2019 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola České Velenice
12. 06. 2019 Tvorba a čerpání sociálního fondu -tabulka
12. 06. 2019 Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací v roce 2018
12. 06. 2019 Rozvaha
12. 06. 2019 Přehled neivestičních tranferů poskytnutých v roce 2018
12. 06. 2019 Hodnotící zpráva za rok 2018 za Město České Velenice
12. 06. 2019 FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků ...
10. 06. 2019 záměr pronájmu nebytových prostor
10. 06. 2019 5.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
05. 06. 2019 Dokument "nabídka bytu k pronáj..." již není dostupný.

XML