Město Kralovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralovice
Markova tř. 2
331 41 Kralovice

Datová schránka: jidbxnx
E-mail: vrana.pavel@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz, podatelna@kralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rabštejn nad Střelou - místní úprava provozu
28. 07. 2021 Dražební vyhláška - navrhovatel BIO TOP s.r.o.
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - realizace stavebního záměru Kralovice - ulice Nová
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Plasy, ul. Hutní, Lipová, Polní, Ke Hřišti
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice II/201 a II/206, závod Českého poháru vodáků
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Rabštejn n. Střelou, výměna krytiny na č.p. 14
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava ulic Lesní a K Doubravě, Kaznějov
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - V. Pražák
20. 07. 2021 Oznámení záměru města - pronájem části nebytových prostor ve vedlejší stavbě na st.p.č. 763/1 Kralovice
20. 07. 2021 Oznámení záměru města - pronájem garáže Na Palcátech, Kralovice
19. 07. 2021 Oznámení záměru města - pronájem garáže Na Palcátech, Kralovice
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava - uzavírka Jesenice
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - Horní Bělá
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - Mikásková
08. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na PK - Bytové domy Rybnická
07. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.7.2021
02. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
02. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - l..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Oznámení záměru města - pronájmy, Manětínská ulice, Kralovice
25. 06. 2021 Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - záměr "III/201 37 Bílov-Sedlec-oprava"
21. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
18. 06. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení zámětu "Výkrm krocanů Hradecko"
18. 06. 2021 Zveřejnění návrhu obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Mladotického potoka
18. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - I/27 Plasy, obchvat
15. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Loza za období 2016-2021
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava žel. přejezdu Přehořov
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava žel. přejezdu Žihle
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Jarov
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na PK - Bohy, pasport dopravního značení
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - záměr "VN Oborák - dopravní značení uzavírky a objížďky
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/20137
07. 06. 2021 Vyhlášení výběrového řízení na prodej - skladový objekt s pozemkem v k.ú. Žihle
07. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - S..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
07. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Silnice I/27
07. 06. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/210 1 a III/210 2
04. 06. 2021 Oznámení o svolání 5. Zastupitelstva Plzeňského kraje
02. 06. 2021 Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Kaznějov, PS, pč. 655/4, kNN
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Kralovické slavnosti 2021
31. 05. 2021 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu města Kralovice za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
31. 05. 2021 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu města Kralovice za rok 2020 - Výdaje
31. 05. 2021 Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu města Kralovice za rok 2020 - Příjmy
31. 05. 2021 Návrh - Závěrečný účet města Kralovice za rok 2020 - plná verze

XML