Město Kralovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralovice
Markova tř. 2
331 41 Kralovice

Datová schránka: jidbxnx
E-mail: vrana.pavel@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz, podatelna@kralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby "I/27 Plasy, obchvat"
08. 04. 2021 Dražební vyhláška - povinný V. Kastner
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - vrtaná studna k.ú. Vrážné nad Střelou
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - studna na p.č.8 k.ú. Slatina u Chříče
08. 04. 2021 Oznámení záměru města Kralovice - pronájem pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka
08. 04. 2021 Oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
07. 04. 2021 Oznámení záměru města Kralovice - prodej vyřazeného dvojkolového žebříku ZD-12
07. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Hradecko 22.4.2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - DČOV Odlezly
31. 03. 2021 Dražební vyhláška - povinný Lenka Wittnerová
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - DČOV pro RD Hadačka 104 - Vladimír Pícl
31. 03. 2021 Oznámení záměru města Kralovice - pronájem části nebytových prostor města v objektu plynové kotelny Mírová
31. 03. 2021 Dražební vyhláška - povinný Václav Pešír
30. 03. 2021 Vyhlášení konkurzu - Dětský domov K. Hory, ZŠ Stříbro - vedoucí pozice
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stavební úpravy a přístavba k mobilnímu domu Břízsko
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - akce Bezvěrov, PS, ppč. 6/2, kNN
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - DČOV k.ú. Mladotice, V. Lenc
30. 03. 2021 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
30. 03. 2021 Dražební vyhláška - povinný Robert Polcar
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - akce Tlučná, PS, ppč. 2901/5, kNN
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Manětín - kanalizace a ČOV
25. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna Kopidlo
22. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 1/2021 ze dne 17.3.2021 o místním poplatku za pobyt
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Obec Žebnice - vodovod
16. 03. 2021 Oznámení koncepce - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Berounky 2022-2027
15. 03. 2021 Informace o oznámení koncepce - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027
12. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/231 9, MK v obci Výrov
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení - II/201 Kralovice - okružní křižovatka s MK
08. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Žihle, PS, střed obce, kNN"
05. 03. 2021 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
03. 03. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
02. 03. 2021 Oznámení záměru města Kralovice - darování, směna, prodej
01. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - přestavba mostu u Podšibenského Mlýna Kralovice
26. 02. 2021 Doplnění stanovené přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/231 9
23. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Kralovice u Rakovníka
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK, D. Bělá
23. 02. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Kralovice, 11.3.2021
19. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
17. 02. 2021 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Hlince, PS, p.č. 216/11, kNN
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby I/27 Plasy, obchvat
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby I/27 Plasy, obchvat
09. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Kralovice

XML