Město Kralovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralovice
Markova tř. 2
331 41 Kralovice

Datová schránka: jidbxnx
E-mail: vrana.pavel@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz, podatelna@kralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o vymezení ochranného písma KP zemědělský dvůr Kalec a pozvání k ústnímu jednání
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - k.ú. Vysoká Libyně, polní cesty
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k.ú. Vysoká Libyně polní cesty
22. 08. 2019 Veřejná dražební vyhláška - povinný Jan Hero
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu vozovky silnice č. III/231 10
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/201 a II/206, vodácký závod "Českého poháru vodáků"
20. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Kralovice a obcí Hvozd
20. 08. 2019 Oznámení záměru města - pronájem nebytových prostor Hradecko, Bukovina
19. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Kralovice 6.9.2019
19. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného vodoprávního řízení - "Oborák" v k.ú. Trojany u Mladotic
12. 08. 2019 Nabídka ke koupi - spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku - zahrada v obci Kralovice
12. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.8.2019 Kralovice
12. 08. 2019 Dražební vyhláška - Insolvency Projekt, v.o.s.
12. 08. 2019 Rozhodnutí - Domovní vrtaná studna na pozemku st.parc.č. 51 k.ú. Potvorov
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kralovice u Rakovníka
08. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna, k.ú. Kračín, p.p.č. 429/17
06. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Kralovice 22.8.2019
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu Územního plánu Štichovice
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Nečtiny
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení spločného řízení - Brigádnická ulice
24. 07. 2019 Oznámení zahájení společného řízení Kopidlo, Blechová
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Kralovice
23. 07. 2019 Dokument "Popelářová - oznámení..." již není dostupný.
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - VTL Plynovod Přimda
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky
18. 07. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - změna stavby a stavební úpravy ruiny bývalých stájí - Potvorov
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 16. ročník SPOKE MTB maraton Kralovice
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - automobilové závody "Krušnohorský pohár"
15. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Kralovice 1.8.2019
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/206 3
08. 07. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Kralovice v roce 2019
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Plasy, lokalita Pod archivem - Kanalizační a vodovodní řad
04. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodavky elektřiny Kralovice 23.7.2019
04. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/205, III/205 12
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Loza
02. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Chříč
02. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Holovousy
02. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Brodeslavy
02. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Kopidlo
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II/204 Dolní Bělá - průtah
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Dokument "Usnesení - draební vy..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - nové propojení telekomunikačního kabelu - Odlezly
28. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - změna stavebních úprav RD č.p. 76 Potvorov
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II/204 Dolní Bělá - průtah
27. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - DČOV pro RD v k.ú. Hlince
26. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - nová el. přípojka Buček
24. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Hlince

XML