Město Kralovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralovice
Markova tř. 2
331 41 Kralovice

Datová schránka: jidbxnx
E-mail: vrana.pavel@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz, podatelna@kralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání - povinní Liškovi
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stavba "II/204 Dolní Bělá - průtah"
16. 01. 2020 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda
14. 01. 2020 Dražební vyhláška - povinný Václav Plaček
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemích komunikacích - v rámci uzavírky silnice č. II/229 v Kožlanech
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Horní Bělá - inženýrské sítě k RD II vodovod a kanalizace
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Parkoviště na p.č. 382/3,382/58 a 382/59 v Kaznějově
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu ÚP Štichovice a vyhodnocení vlivů ÚP Štichovice na udržitelný rozvoj území
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/201 Kralovice, konání kulturní akce v ul. B. Němcové, Kralovice
07. 01. 2020 Veřejná vyláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna parkovacího režimu u Penny Marketu k.ú. Kralovice u Rakovníka
03. 01. 2020 Pozvánka na osmé zasedání Zastupitelstva města Kralovice
02. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - důvod - rekonstrukce silnice č. II/229 v městě Kožlany
31. 12. 2019 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kralovice
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov
20. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kožlany a navazující část k.ú. Kralovice u Rakovníka, k.ú. Hradecko, k.ú. Černíkovice u Dřevce a k.ú. Hedčany
18. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy
17. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Plasy, Hutní ulice - splašková kanalizace
16. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Kalkulace cen pro vodné a stočné rok 2020 Kralovice
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE
12. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK v ulici Lipová, Plasy
12. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 5/2019 ze dne 11.12.2019, kterou se vydává Požární řád města
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 4/2019 ze dne 11.12.2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 3/2019 ze dne 11.12.2019 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2019 ze dne 11.12.2019 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 1/2019 ze dne 11.12.2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kralovice
10. 12. 2019 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020 - část Hradecko
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II. a III. třídy MK
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy
06. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rekonstrukce Mrtnické ulice Kaznějov
02. 12. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných

XML