Obec Chlum Svaté Maří

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://chlumsvatemari.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Chlum Svaté Maří
náměstí J. W. Goetheho 26
357 09 Chlum Svaté Maří

Datová schránka: wk5akze
E-mail: chlum-sv-mari@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2022 Usnesení z 2. VZ OZ-2022
13. 05. 2022 Závěrečný účet za rok 2021+ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
13. 05. 2022 -- Zadejte název --
11. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
02. 05. 2022 Program 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
28. 04. 2022 Pozvánka na 2. VZ OZ 2022
27. 04. 2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad
19. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
13. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu za r. 2021+ Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021
30. 03. 2022 Program 17. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
30. 03. 2022 Závěrečný účet obce za rok 2020
19. 03. 2022 Program 16. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
16. 03. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP
03. 03. 2022 Záměr směny pozemků p.č. 164 o výměře 17m2
21. 02. 2022 Usnesení 1/2022 upravená verze
19. 02. 2022 Program 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
17. 02. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
17. 02. 2022 Informování občanů o odpadovém hospodářství v r. 2021
09. 02. 2022 Pozvánka na 1. VZ OZ 2022
01. 02. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018-2022
01. 02. 2022 OOP Národní plán povodí Labe
29. 01. 2022 OOP plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
20. 01. 2022 Záměr prodeje pozemku p.č. 380/7
20. 01. 2022 Záměr prodeje pozemku p.č. 388/5
20. 01. 2022 Program 14 zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
14. 01. 2022 Rozpočet 2022
14. 01. 2022 Zateplení č.p. 27 Chlum Svaté Maří
13. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 8/2021
13. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.7/2021
13. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.6/2021
08. 10. 2021 Program 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
07. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
06. 10. 2021 záměr pronájmu nebytových prostor č.p.26
30. 09. 2021 ROZHODNUTÍ částečné uzavření silnice a objízdná trasa přes obec Chlum Svaté Maří
30. 09. 2021 Program 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
22. 09. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 585 o výměře 444m2
22. 09. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 483 o výměře 6m2
15. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP
10. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb
06. 09. 2021 Program 9. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
06. 09. 2021 Program 9. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
31. 08. 2021 Usnesení 4/2021 upravená verze
26. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.4/2021
23. 08. 2021 Posuzování vlivů na žp. podle zákona č. 100/2001 Sb.
19. 08. 2021 Program 8. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
17. 08. 2021 Pozvánka na 4.VZ OZ
10. 08. 2021 Pozvánka na 4.VZ OZ
10. 08. 2021 Jmenování zapisovatele
10. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2021
09. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů OVK 2021

XML