Obec Hora Svatého Šebestiána

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://sebestian.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého Šebestiána 3
431 82 Hora Svatého Šebestiána

Datová schránka: ua6aq3t
E-mail: obec.sebestian@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy.
15. 03. 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016.
15. 03. 2018 Program + pozvánka na 30. zasedání Z.O.
15. 03. 2018 Oznámení - Farma
15. 03. 2018 Záměr obce odprodat pozemek v k.ú. Nová Ves u Křimova.
15. 03. 2018 Záměr obce směnit pozemek v k.ú. Hora Sv. Šebestiána.
15. 03. 2018 Plnění rozpočtu k 31.3.2017
15. 03. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
15. 03. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu.
15. 03. 2018 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016.
15. 03. 2018 Závěrečný účet DSO Chomutovsko
15. 03. 2018 Finanční úřad - veřejná vyhláška
15. 03. 2018 Program + pozvánka na 29. zasedání Z.O.
15. 03. 2018 Záměr obce pronajmout pozemek v obci Hora Sv. Šebestiána
15. 03. 2018 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, DSO Chomutovsko.
15. 03. 2018 Program + pozvánka na 28. zasedání Z. O.
15. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
15. 03. 2018 Výroční zpráva za rok 2016
15. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 03. 2018 Plnění rozpočtu k 31.12. 2016
15. 03. 2018 Program + pozvánka na 26. zasedání Z.O.
15. 03. 2018 Informace k nové službě pro placení daně z nemovitých věcí.
15. 03. 2018 Záměr obce pronajmout garáže na p.p.č. 280 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána.
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - hazardní hry
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 (poplatek za komunální odpad)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.1/2012
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.1/2011 (automaty)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2011 (k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.8/2011(vstupné)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.7/2011 (veřejné prostranství)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.6/2011 (rekreační a lázeňský poplatek)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.5/2011 (poplatek ze psů)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č.9/2011 (ubytovací kapacity)
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 01/09 ( pohyb psů )
15. 03. 2018 Program + pozvánka na 37. zasedání Z.O.
15. 03. 2018 Plnění rozpočtu k 31.12.2017
15. 03. 2018 Oznámení o zrychlení internetu
15. 03. 2018 Rozpočet obce na rok 2018
15. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/17
15. 03. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu Prezidenta republiky
15. 03. 2018 Počet a sídlo volebního okrsku pro volbu Prezidenta republiky
15. 03. 2018 Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise
15. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/17
15. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/17
15. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017
15. 03. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
15. 03. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016.
15. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017
15. 03. 2018 Povinné informace dle zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech

XML