Město Sezemice

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice

Datová schránka: aktb28e
E-mail: mesto@sezemice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředníkúzemně samosprávného celku "referent/ka odboru stavebního úřadu a ÚP"
13. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2020 + zpráva z přezkumu hospodaření
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za r. 2020 + zpráva z přezkumu hospodaření
12. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2020
06. 05. 2021 Záměr města na směnu nemovistostí v katastrálním území Sezemice nad Loučnou, obec Sezemice
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška: Společné povolení
03. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
29. 04. 2021 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
28. 04. 2021 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
22. 04. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 (II/298 obchvat Sezemic)
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy
12. 04. 2021 Záměr města na bezúplatný převod nemovitostí v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
09. 04. 2021 Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2021 rozpočtu města Sezemice v roce 2021
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Sezemicích,m.č. Veská
01. 04. 2021 Záměr města prodat nemovitosti v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy : stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 03. 2021 Veřejná výzva na obsazení pozice "referent/referentka odboru stavebního úřadu a územního plánování"
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: stanovené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 02. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice
03. 02. 2021 Oznámení o prodloužení platnosti plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní památku "Vesecký kopec"
03. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
03. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kladina
01. 02. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy ve stanovení přechodné úpravyprovozu na pozemních komunikacích v Sezemicích
28. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
28. 01. 2021 Nařízení státní veterinární správy
28. 01. 2021 Určení termínu sčítání zvěře v roce 2021
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy ve stanovení přechodné úpravy provozu pozemních komunikací v Pardubicích
12. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2020
11. 01. 2021 Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 5/2020
05. 01. 2021 Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho OSÚÚP
04. 01. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o pokračování řízení o změně č.2 územního plánu Sezemice a pozvání k opakovanému veřejnému projednání
17. 12. 2020 Rozpočtové opatření č 1/2020 Svazku obcí Loučná
17. 12. 2020 Rozpočet města na rok 2021
15. 12. 2020 Rozpočtové opatření č 1/2020
15. 12. 2020 Rozpočet Svazku obcí Loučná na r. 2021
14. 12. 2020 Rozpočet města na rok 2021
14. 12. 2020 Rozpočet města na rok 2021
09. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
08. 12. 2020 Záměr města prodat nemovistos v katastrálním území Sezemice nad Loučnou
04. 12. 2020 Nařízení státní veterinární správy
04. 12. 2020 Záměr města prodat nemovitosti v katastrálním území Počaply nad Loučnou, obec Sezemice
02. 12. 2020 Veřejná vyhláška: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
02. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

XML