Obec Ohaře

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://ohare.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ohaře
Ohaře 45
281 30 Ohaře

Datová schránka: kbybkm6
E-mail: ohare@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
09. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Ohaře na rok 2021 a na rok 2022
08. 01. 2020 Schválený rozpočet MŠ Ohaře na rok 2020
03. 01. 2020 Záměr obce - směnit část pozemku
19. 12. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
19. 12. 2019 Schválený rozpočet obce Ohaře na rok 2020 - závazné ukazatele
19. 12. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Ohaře na roky 2021-2023
19. 12. 2019 Zápis zastupitelstva č. 6/2019
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ohaře č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ohaře
09. 12. 2019 Zasedání zastupitelstva 17.12.2019
09. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - DSO "Mikroregion Kolínské Zálabí"
09. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Kolínské Zálabí
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu MŠ Ohaře na rok 2020
06. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Ohaře na roky 2021-2022
02. 12. 2019 Zápis zastupitelstva č. 5/2019
28. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Ohaře na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
27. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ohaře č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ohaře č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 11. 2019 Zasedání zastupitelstva 26.11.2019
06. 11. 2019 Záměr obce - vypůjčit či pronajmout část pozemku
03. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
30. 09. 2019 Zápis zastupitelstva č. 4/2019
26. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Oznámení o době skončení nájmu hrobových míst a výzva k uzavření nových smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci Ohaře
12. 09. 2019 Zasedání zastupitelstva 20.9.2019
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22. 08. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
21. 08. 2019 Zápis zastupitelstva č. 3/2019
20. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
12. 08. 2019 Upozornění - obecná prevence po návštěvníky lesů
02. 08. 2019 Zasedání zastupitelstva 13.8.2019
11. 06. 2019 Oznámení - zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
07. 06. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 05. 2019 Zápis zastupitelstva č. 2/2019
28. 05. 2019 Záměr obce - prodej pozemků
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
27. 05. 2019 Schválený závěrečný účet obce Ohaře za rok 2018
14. 05. 2019 Zasedání zastupitelstva 22.5.2019
03. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Ohaře za rok 2018
03. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
10. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Záměr bezúplatně převést pozemek

XML