Obec Střevač

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://strevac.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střevač
Střevač 49
507 22 Střevač

Datová schránka: qn9bvy3
E-mail: strevac@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
10. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
07. 02. 2020 Ceník svozu komunálního odpadu - 2020
07. 02. 2020 OZV č. 3/2019 o poplatku ze psů
07. 02. 2020 OZV č. 2/2019 o poplatku z pobytu
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Prosinec 2019
04. 02. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
04. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 02. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
04. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Listopad 2019
04. 02. 2020 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2019
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Září 2019
04. 02. 2020 Žádost s vyjádřením vašeho stanoviska ke zřízení přípojky na vodovod
04. 02. 2020 Nájemní smlouva k hrobovému místu v Nadslavi
04. 02. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Srpen 2019
04. 02. 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2018
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červen 2019
04. 02. 2020 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
04. 02. 2020 Pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Střevač
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červen 2019
04. 02. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
04. 02. 2020 Záměr bezúplatného převodu
04. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
04. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Záměr obce Střevač
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2019
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Květen 2019
04. 02. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 02. 2020 Výkaz FIN 2-12M za prosinec
04. 02. 2020 Rozvaha k 31.12.2018
04. 02. 2020 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018
04. 02. 2020 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
04. 02. 2020 Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018
04. 02. 2020 Pozemkové úpravy
04. 02. 2020 Stanovení o době a místě konání Voleb do Evropského parlamentu
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Duben 2019
04. 02. 2020 Porovnání položek pro vodné a stočné

XML