Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu k. ú. Zlíč
30. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
29. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
28. 07. 2021 návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Běloves
28. 07. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce
27. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Police nad Metují
27. 07. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Červený Kostelec
26. 07. 2021 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod
26. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
26. 07. 2021 Plánovaná odstávka elektriky (ČEZ) dne 12. 8. 2021
26. 07. 2021 Plánovaná odstávka elektriky (ČEZ) dne 6. 8. 2021
26. 07. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Velké Poříčí
26. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Malá Skalice
26. 07. 2021 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o pokračování územního řízení
26. 07. 2021 výběrové řízení - obsazení nájemního bytu
26. 07. 2021 výběrové řízení - obsazení nájemního bytu
24. 07. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem
24. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod
22. 07. 2021 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 3 Ú z e m n í h o p l á n u N á c h o d
22. 07. 2021 volné prostory k podnikání - k nájmu
22. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška
21. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Z Á B R O D Í
21. 07. 2021 Záměr výpůjčky nebytového prostoru
21. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
20. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú. Dolní Radechová
19. 07. 2021 Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka- OSPOD
19. 07. 2021 Sdělení informace o ochraně přírody a krajiny
16. 07. 2021 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Roz..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod, Běloves
14. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Náchod
13. 07. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Metuje
13. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Náchod
12. 07. 2021 Stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví
09. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Hronov a Zbečník
09. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu k. ú. Hronov
09. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod a Běloves
08. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Česká Skalice
08. 07. 2021 stanovení místní úpravy provozu, ul. Zámecká k. ú. Náchod
08. 07. 2021 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
08. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
08. 07. 2021 Záměr pronájmu části nemovitosti
07. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku
07. 07. 2021 záměr č. 41/2021
07. 07. 2021 upozornění na odstávku elektřiny - 28.7.2021 - Malé Poříčí, Velké Poříčí, Hronov, Žďárky
02. 07. 2021 Dokument "dražbení vyhláška..." již není dostupný.
02. 07. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
01. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení zá..." již není dostupný.

XML