Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
22. 03. 2019 dražební vyhláška
22. 03. 2019 II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov - I. etapa
22. 03. 2019 II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa
22. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
22. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Bělý, Nízká Srbská, Machov a Machovská Lhota
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy-Koupací sezóna 2019 – návrh monitorovacího kalendáře
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost- Maciej Krzysztof Wrzesiňski, nar. 1977
21. 03. 2019 oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
20. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Police nad Metují
20. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod a Dolní Radechová
20. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
20. 03. 2019 V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/14 od konce obce Dolní Radechová po výjezd od ČS PHM Shell
19. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
19. 03. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
18. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
16. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ -č.20/2019-2
16. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
15. 03. 2019 výběrové řízení č. HNA/004/2019 s aukcí
14. 03. 2019 dražební vyhláška
14. 03. 2019 dražební vyhláška
14. 03. 2019 Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek 7 Česká Skalice, Kleny
13. 03. 2019 Záměr obce
13. 03. 2019 volné byty k nájmu
12. 03. 2019 Sdělení
12. 03. 2019 Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi
12. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
12. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
12. 03. 2019 Konkurs-Mateřská škola , Náchod, Vančurova 1345
12. 03. 2019 Záměr obce
12. 03. 2019 Záměr obce
07. 03. 2019 oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
06. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Horní Rybníky
06. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov, Zbečník
06. 03. 2019 Sdělení o ukončení posuzování záměru
06. 03. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice,Spyta,Velká Jesenice a Bražec
06. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod
06. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Vestec u Hořiček
06. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Vestec u Hořiček
05. 03. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Bukovice, Pěkov
05. 03. 2019 Záměr obce
05. 03. 2019 Záměr obce
04. 03. 2019 Asfaltování místních komunikací Velká Jesenice
04. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
04. 03. 2019 volné prostory k podnikání - k nájmu
04. 03. 2019 záměr obce
04. 03. 2019 Výběrové řízení na funkci odborný pracovník
04. 03. 2019 Přechodná úprava provozu správní obvod ORP Náchod
01. 03. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
01. 03. 2019 pozvánka na valnou hromadu DSO Kladská stezka

XML