Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 návrh stanovení místní úpravy provozu k.ú. Česká Skalice
18. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice
18. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
16. 09. 2019 dražba movité věci
16. 09. 2019 Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027“ - posuzování vlivů na ŽP
16. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Stolín
16. 09. 2019 Návrh na stanovení místní úptavy provozu ul. Sportovní, k.ú. Česká Skalice
13. 09. 2019 záměr obce
13. 09. 2019 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky
12. 09. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
11. 09. 2019 pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 23. září 2019
11. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice a Zlíč
11. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Malá Skalice
11. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k.ú. Česká Skalice
11. 09. 2019 Přechodná úprava provozu Husovo náměstí k.ú. Náchod
11. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
11. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
10. 09. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení - budování a modernizace měřících stanic ČHMU, Bezděkov
10. 09. 2019 Sdělení podle z.č. 254/2001 Sb., vodní zákon
09. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k.ú. Zájezd u České Skalice
09. 09. 2019 Sdělení informace podle §70 z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
09. 09. 2019 záměr obce
09. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k.ú. Náchod
09. 09. 2019 záměr obce
09. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Horní Kostelec
06. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce pracovník/pracovnice městského informačního centra
06. 09. 2019 dražební vyhláška
06. 09. 2019 Záměr č. 50/2019 darovat nemovitou věc Královéhradeckého kraje
06. 09. 2019 Řízení o návrhu Územního plánu Slatina nad Úpou
05. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice
05. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
04. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
04. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Stárkov
04. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Hronov
04. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice
03. 09. 2019 nález zbraní a střeliva
02. 09. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Slavíkov u Náchoda
30. 08. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Červený Kostelec
30. 08. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov
28. 08. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Brzice
27. 08. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
27. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Plhov"
27. 08. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov a okolí
26. 08. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov
26. 08. 2019 oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
23. 08. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
23. 08. 2019 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, úseky 1, 2, 3
22. 08. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Stolín
22. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Police nad Metují

XML