Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Návrh koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
19. 07. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
19. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka / odborné pracovnice registru řidičů na odboru dopravy a silničního hospodářství
18. 07. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
17. 07. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov
17. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnici I/14 v obci Horní Radechová, dále na silnici I/14 v úseku silnic I/14 a II/567 v obci Rtyně v Podkrkonoší po silnici I/14 ul. Plhovská, II/303 ul. Kladská v obci Náchod
17. 07. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
16. 07. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
15. 07. 2019 Dražební vyhláška
15. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Malá Skalice
15. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice a Zlíč
12. 07. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
12. 07. 2019 dražební vyhláška
12. 07. 2019 Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod
11. 07. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
11. 07. 2019 Přechodná úprava provozu správní obvod Náchod
11. 07. 2019 Oznámení zahájení SŘ - snížení energetické náročnosti bytového domu - Dvořákova 1346 Náchod
11. 07. 2019 dražební vyhláška
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na sil. I/33, Vysokov, most ev.č. 33-024
10. 07. 2019 Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš - Trasa C
09. 07. 2019 Přechodná úprava provozu-Česká Skalice,Velká Jesenice,Říkov
09. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Olešnice u Červeného Kostelce
09. 07. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Běloves
08. 07. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Žďár nad Metují
04. 07. 2019 záměr obce
04. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú. Červený Kostelec
03. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
03. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Police nad Metují
03. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Hronov
02. 07. 2019 Výběrové řízení na funkci psychologa / psycholožky ve školství
01. 07. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
01. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Červený Kostelec
01. 07. 2019 záměr obce
01. 07. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Zájezd u České Skalice
01. 07. 2019 Územní rozhodnutí č. 65/2019-2
01. 07. 2019 Oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a zveřejnění Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
28. 06. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Zbečník
28. 06. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
27. 06. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání změny č.1 Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy
27. 06. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
26. 06. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu Hořičky
26. 06. 2019 Sdělení-Oznámení spolkům o zahájení správního řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
26. 06. 2019 Dokument "veřejná vyhláška..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Police nad Metují
26. 06. 2019 Dokument "Oznámení o podaném od..." již není dostupný.
25. 06. 2019 výběrové řízení č. HMSO/05/2019 s aukcí

XML