Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020
20. 11. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
20. 11. 2019 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o vodě
19. 11. 2019 záměr propachtovat část nemovitosti
19. 11. 2019 oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
19. 11. 2019 Přechodná úprava provozu ORP Náchod
19. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Proruby
19. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Skalka u České Metuje
19. 11. 2019 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
19. 11. 2019 záměr propachtovat část nemovitosti
19. 11. 2019 záměr obce
18. 11. 2019 Záměr směnit nemovitost
18. 11. 2019 přechodná úprava provozu k.ú. Česká Skalice
18. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod
18. 11. 2019 Sdělení, zahájení správního řízení- MUNAC 89025/2019
15. 11. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
15. 11. 2019 dražební vyhlášky
15. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrové řízení- Vedoucí živnostenského úřadu v Novém Městě nad Metují
15. 11. 2019 Výběrové řízení na funkci odborného pracovníka- územní plánování
14. 11. 2019 přechodná úprava provozu k.ú. Horní Kostelec
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška-Splašková Kanalizace - II. etapa, Náchod- Jizbice
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška o možností převzít písemnost- Martinková Martina
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost- David Sodomka
13. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod
13. 11. 2019 Přechodná úprava provozu ORP Náchod
13. 11. 2019 Záměr směnit nemovitost s finančním vyrovnáním
12. 11. 2019 Projednání UPRAVENÉHO návrhu zprávy o uplatňování ÚP Žernov a jeho změny č. 1
12. 11. 2019 Územní rozhodnutí č. 139/2019-2 rozhodnutí o umístění stavby nazvané FTTx_NACH_011 Českoskalická
11. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
11. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
11. 11. 2019 Oznámení o pokračování správního řízení
11. 11. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
11. 11. 2019 stanovení místní úpravy provozu v ul. Podhradní k.ú. Česká Skalice
11. 11. 2019 stanovení místní úpravy provozu třída T.G.Masaryka k.ú. Česká Skalice
11. 11. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bělská, k.ú. Velká Ledhuje
08. 11. 2019 stanovení místní úpravy provozu ul. Sportovní k.ú. Česká Skalice
08. 11. 2019 dražební vyhláška
07. 11. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
06. 11. 2019 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
06. 11. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
06. 11. 2019 Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška- Oznámení zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání
05. 11. 2019 Záměr směnit nemovitosti
04. 11. 2019 Záměr pronájmu prostoru k podnikání
04. 11. 2019 Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
04. 11. 2019 Záměr města
04. 11. 2019 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
04. 11. 2019 Veřejná Vyhláška, Územní Rozhodnutí č. 133/2019-2
04. 11. 2019 Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna
01. 11. 2019 Dokument "dražba movité věci..." již není dostupný.

XML