Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2023 Záměr darovat nemovitosti
22. 03. 2023 Přechodná úprava provozu-k.ú.Lipí u Náchoda a Jizbice u Náchoda
22. 03. 2023 Přechodná úprava provozu-k.ú.Lipí u Náchoda
22. 03. 2023 Záměr prodat podíl z části nemovitosti
21. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Horní Kostelec
21. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Police nad Metují
21. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Běloves
21. 03. 2023 Údržba zeleně zámeckého kopce v Náchodě
21. 03. 2023 Výběrové řízení na prodej nebytového prostoru formou obálkové metody
20. 03. 2023 Přechodná úprava provozu-k.ú.Hronov
20. 03. 2023 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
17. 03. 2023 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O z n á m e n í o k o n á n í o p a k o v a n é h o v e ř e j n é h o p r o j e d n á n í n á v r h u Z m ě n y č . 2 Ú z e m n í h o p l á n u P o l i c e n a d M e t u j í
16. 03. 2023 Přechodná úprava provozu k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem
16. 03. 2023 Přechodná úprava provozu k. ú. Vysokov, Starkoč u Vysokova
16. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Velká Ledhuje
15. 03. 2023 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
15. 03. 2023 upozornění na odstávku elektřiny
15. 03. 2023 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 4 Ú z e m n í h o p l á n u N á c h o d
14. 03. 2023 upozornění na odstávku elektřiny
13. 03. 2023 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška- Oznámení- splašková kanalizace- Zblov
13. 03. 2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Malá Skalice
13. 03. 2023 Výběrové řízení na prodej nebytového prostoru
13. 03. 2023 Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
10. 03. 2023 záměr pronajmout část nemovitosti
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy
08. 03. 2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-
07. 03. 2023 Záměr prodeje části nemovitostí
07. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení funkce odborného sociálního pracovníka
07. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška- Roz..." již není dostupný.
06. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
06. 03. 2023 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
03. 03. 2023 Dokument "Veřejná Vyhláška - St..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Přechodná úprava provozu k. ú. Velké Poříčí
03. 03. 2023 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
03. 03. 2023 záměr pronajmout část nemovitosti
02. 03. 2023 záměr pronajmout část nemovitosti
02. 03. 2023 záměr pronajmout část nemovitosti
02. 03. 2023 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
01. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice
01. 03. 2023 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyr..." již není dostupný.
01. 03. 2023 záměr pronajmout nemovitosti
28. 02. 2023 Rozhodnutí o částečném prominutí poplatku uprchlíkům do konce 3_2023
27. 02. 2023 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Červený Kostelec- 18.3.2023
27. 02. 2023 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice a Spyta
27. 02. 2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod
27. 02. 2023 Přechodná úprava provozu k. ú. Slatina nad Úpou a Žernov u České Skalice
27. 02. 2023 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 02. 2023 seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
24. 02. 2023 stanovení místní úpravy provozu k. ú. Staré Město nad Metují

XML