Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 záměr propachtovat část nemovitosti
19. 02. 2020 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
19. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 02. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Malá Skalice
19. 02. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Hronov
19. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu, k.ú. Nový Hrádek, Dlouhé, Zlíč
17. 02. 2020 Opatření obecné povahy
17. 02. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Horní Radechová
14. 02. 2020 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
14. 02. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
13. 02. 2020 Veřejná Vyhláška - Iva Kitlerová
13. 02. 2020 Stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32 Pec pod Sněžkou
13. 02. 2020 MOST PŘES METUJI, NÁCHOD – BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE
12. 02. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
12. 02. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
12. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkce pracovnice městského informačního centra
12. 02. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Lipí u Náchoda
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška- Oznámení zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání
10. 02. 2020 návrh stanovení místní úpravy provozu, ul. Českých bratří, k.ú. Náchod
10. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Říkov
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
10. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu, k.ú. Žďárky
10. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Červený Kostelec
10. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Velké Poříčí
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Babí u Náchoda
10. 02. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Staré Město nad Metují
07. 02. 2020 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
07. 02. 2020 Posuzování vlivů na Životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.
05. 02. 2020 nabídka volných nebytových prostorů k nájmu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost- David Sodomka
05. 02. 2020 Výzva k vyjádření se k podkladům
05. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem
05. 02. 2020 pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva města 17. února 2020
04. 02. 2020 Výběrové řízení - odborný pracovník územního plánování
04. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "dražba movité věci..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
03. 02. 2020 záměr obce pronajmout nemovitost
03. 02. 2020 Záměr bezplatného dočasného užívání části pozemku
31. 01. 2020 III/3038 Červený Kostelec, ulice Sokolská
31. 01. 2020 Veřejná Vyhláška- Územní Rozhodnutí č.14/2020-2
31. 01. 2020 Veřejná Vyhláška
31. 01. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod, Vysokov
30. 01. 2020 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
30. 01. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Hronov
30. 01. 2020 Dokument "Veřejná Vyhláška o mo..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod

XML