Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Záměr směny pozemku
24. 09. 2020 Územní Rozhodnutí č. 3708/2020-1
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška- Oznámení o možnosti převzít písemnost
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška
24. 09. 2020 usnesení o insolvenčním návrhu dlužníka
23. 09. 2020 dražební vyhláška
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Machov
23. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Velká Ledhuje, Bukovice
23. 09. 2020 Záměr směnit část pozemku
23. 09. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
22. 09. 2020 VZMR - Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M.
22. 09. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Velké Poříčí
22. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu
22. 09. 2020 upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
22. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Běloves
21. 09. 2020 volné byty k nájmu
21. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Červený Kostelec
21. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
18. 09. 2020 Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice
18. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
18. 09. 2020 Záměr pronájmu části nemovitosti
17. 09. 2020 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 1 Ú z e m n í h o p l á n u P o l i c e n a d M e t u j í a vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území
17. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod
17. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
16. 09. 2020 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
15. 09. 2020 Zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice pro lesy drobných vlastníků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náchod na období 1. 1. 2022 31. 12. 2031
15. 09. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice
15. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice
15. 09. 2020 dražební vyhláška
15. 09. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
14. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Náchod
14. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Hronov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská a Žďárky
10. 09. 2020 oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
10. 09. 2020 návrh stanovení místní úpravy provozu k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
10. 09. 2020 dražba movité věci
09. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
09. 09. 2020 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu k.ú. Červený Kostelec
08. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Červený Kostelec
08. 09. 2020 Sdělení
08. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu k.ú. Velké Poříčí
07. 09. 2020 vyhláška
04. 09. 2020 Dokument "Veřejná Vyhláška- Ozn..." již není dostupný.
03. 09. 2020 Dokument "dražební vyhlášky..." již není dostupný.
03. 09. 2020 pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
03. 09. 2020 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
02. 09. 2020 pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva města
01. 09. 2020 Záměr obce změnit smlouvu
01. 09. 2020 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

XML