Město Náchod

Okresní město
Okres Náchod

http://mestonachod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
17. 05. 2021 Záměr propachtovat část nemovitosti
17. 05. 2021 informace pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy
17. 05. 2021 oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
17. 05. 2021 návrh závěrečného účtu za rok 2020
14. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice
14. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Pěkov
13. 05. 2021 Záměr směny nemovitostí
13. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov
13. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Velké Poříčí
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje
12. 05. 2021 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Babí, část obce Běloves
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Monitorovací kalendář koupací sezona 2021
12. 05. 2021 přechodná úprava provozu ul. Václavická k.ú. Náchod
12. 05. 2021 přechodná úprava provozu k.ú. Červený Kostelec
11. 05. 2021 dražební vyhláška
11. 05. 2021 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Babí a oblast "Roudné"
11. 05. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod
10. 05. 2021 Záměr propachtovat část nemovitosti
10. 05. 2021 Záměr pronájmu části nemovitosti
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení
07. 05. 2021 výběrové řízení - obsazení nájemního bytu
07. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
07. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Studnice u Náchoda, Řešetova Lhota, Lhotky, Městská Kramolna, Kramolna, Trubějov
06. 05. 2021 dražba movité věci
06. 05. 2021 upozornění na odstávku elektřiny - Pavlišov
06. 05. 2021 zahájení řízení, pozvánka k ústnímu jednání na místě k.ú. Machov
05. 05. 2021 pozvánka na valnou hromadu
05. 05. 2021 Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
05. 05. 2021 Výběrové řízení na obsazení odborného pracovníka Životního prostředí na úseku ochrany ovzduší
05. 05. 2021 přechodná úprava provozu Náchod, Česká Skalice, Hořičky, Červený Kostelec
05. 05. 2021 Přechodná úprava provozu Náchod
05. 05. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec
04. 05. 2021 záměr č. 30/2021
04. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod, Běloves
04. 05. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Běloves
04. 05. 2021 přechodná úprava provozu k.ú. Horní Kostelec
04. 05. 2021 Záměr prodeje nemovitostí
03. 05. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Velké Poříčí
03. 05. 2021 Záměr výpůjčky části nemovitosti
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Jizbice u Náchoda
03. 05. 2021 Závěr zjišťovacího řízení
30. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Česká Skalice
30. 04. 2021 Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu v k.ú. Hronov, Velké Poříčí
30. 04. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod
30. 04. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod
29. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
29. 04. 2021 Přechodná úprava provozu-k.ú.Zbečník,Hronov,Velké Poříčí a Běloves
29. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zřízení městské policie
28. 04. 2021 Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice

XML