Obec Blšany u Loun

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

https://blsanyuloun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Blšany u Loun
Blšany u Loun 2
440 01 Blšany u Loun

Datová schránka: mvharsz
E-mail: obecniurad@blsanyuloun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2020 oznámení - veøejné zasedání zastupitelstva obce
24. 06. 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2020
24. 06. 2020 závìreèný úèet Ústeckého kraje 2019
22. 06. 2020 plán rozvoje kanalizace a vodovodù ÚK 2020
15. 06. 2020 oznámení - veøejné zasedání zastupitelstva obce
06. 06. 2020 závìreèný úèet obce Blšany u Loun za rok 2019
04. 06. 2020 závìreèný úèet Ústeckého kraje 2019
01. 06. 2020 veøejná vyhláška - finanèní úøad
01. 06. 2020 finanèní úøad -veøejná vyhláška
28. 05. 2020 územní rozhodnutí - veøejná vyhláška
20. 05. 2020 závìreèný úèet obce Blšany u Loun za rok 2019
11. 05. 2020 územní rozhodnutí - veøejná vyhláška
23. 04. 2020 veøejná vyhláška - finanèní úøad
22. 04. 2020 finanèní úøad -veøejná vyhláška
17. 04. 2020 oznámení o zahájení územního øízení
30. 03. 2020 oznámení o zahájení územního øízení
01. 03. 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 2. 2020
14. 02. 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 2. 2020
12. 02. 2020 Veøejné zasedání zastupitelstva
10. 02. 2020 Veøejné zasedání zastupitelstva
07. 01. 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2019
07. 01. 2020 schválené rozpoètové opatøení è.1
01. 01. 2020 obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
01. 01. 2020 obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
01. 01. 2020 schválený rozpoèet na rok 2019
01. 01. 2020 schválený rozpoètový výhled na rok 2020
01. 01. 2020 opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
20. 12. 2019 schválený rozpoèet na rok 2020
20. 12. 2019 schválené rozpoètové opatøení è.1
20. 12. 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2019
19. 12. 2019 oznámení o konání veøejného zasedání 17. 12. 2019
18. 12. 2019 obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
17. 12. 2019 návrh rozpoètového výhledu na rok 2021
17. 12. 2019 návrh rozpoètu na rok 2020
17. 12. 2019 návrh rozpoètového opatøení è. 1
16. 12. 2019 opatøení obecné povahy Blšany - Èernèice
09. 12. 2019 oznámení o konání veøejného zasedání 17. 12. 2019
09. 12. 2019 opatøení obecné povahy - Ministerstvo obrany
06. 12. 2019 oznámení o zahájení øízení o zmìnì è. 3 územního plánu Louny
01. 12. 2019 veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy
01. 12. 2019 Dokument "usnesení - zastavení ..." již není dostupný.
29. 11. 2019 návrh rozpoètového opatøení è. 1
29. 11. 2019 návrh rozpoètu na rok 2020
29. 11. 2019 návrh rozpoètového výhledu na rok 2021
25. 11. 2019 opatøení obecné povahy Blšany - Èernèice
22. 11. 2019 opatøení obecné povahy - Ministerstvo obrany
19. 11. 2019 oznámení o zahájení øízení o zmìnì è. 3 územního plánu Louny
18. 11. 2019 veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy
18. 11. 2019 upozornìní k odstranìní stromoví ÈEZ
15. 11. 2019 opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody

XML