Obec Třebnouševes

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://trebnouseves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Třebnouševes
Třebnouševes 80
508 01 Třebnouševes

Datová schránka: vv6appd
E-mail: outrebnouseves@cbox.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2020 Záměr č. 2/2020 (1 příloha)
20. 03. 2020 Mimořádné opatření 20. března 2020 (1 příloha)
20. 03. 2020 Doporučení hejtmana Královéhradeckého kraje (1 příloha)
19. 03. 2020 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.3.2020
19. 03. 2020 dokument
19. 03. 2020 Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území… (1 příloha)
19. 03. 2020 Výpis usnesení ze dne 3.3.2020 (1 příloha)
19. 03. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2023 (1 příloha)
19. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR, částka 32 (1 příloha)
19. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR, částka 33 (1 příloha)
19. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR, částka 34 (1 příloha)
19. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR, částka 35 (1 příloha)
19. 03. 2020 Mimořádné opatření MV ČR (1 příloha)
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy (2 přílohy)
19. 03. 2020 Změna Opatření obecné povahy (1 příloha)
19. 03. 2020 Informace Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství (3 přílohy)
13. 03. 2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu (1 příloha)
13. 03. 2020 Informace pro cestující - omezení provozu veřejné autobusové dopravy (1 příloha)
13. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení vlády ČR (2 přílohy)
13. 03. 2020 Mimořádné opatření MV ČR - ochrana vnitřních hranic ČR (2 přílohy)
12. 03. 2020 Mimořádné opatření (1 příloha)
12. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky (1 příloha)
12. 03. 2020 Mimořádné opatření (1 příloha)
11. 03. 2020 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Mimořádné opatření (1 příloha)
11. 03. 2020 Mimořádné opatření (1 příloha)
11. 03. 2020 Mimořádné opatření (1 příloha)
11. 03. 2020 Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru (1 příloha)
11. 03. 2020 Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem… (1 příloha)
11. 03. 2020 Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (1 příloha)
04. 03. 2020 Návrh na střednědobý výhled hospodaření MŠ Třebnouševes na roky 2022 až 2024 (1 příloha)
04. 03. 2020 Oznámení obce Třebnouševes o povinně zveřejňovaných dokumentech (1 příloha)
24. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Třebnouševes dne 3.3.2020 (1 příloha)
24. 02. 2020 Záměr č. 1/2020 - pronájem budovy pro provoz restaurace (1 příloha)
15. 02. 2020 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (1 příloha)
03. 02. 2020 Rozhodnutí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Ostrov v Podkrkonoší a Vinice v… (1 příloha)
31. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - technický pracovník OÚ Třebnouševes (1 příloha)
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Jeřice (1 příloha)
20. 01. 2020 Reklamační řád (1 příloha)
09. 01. 2020 Úřední hodiny
09. 01. 2020 Dokument "Elektronická podateln..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Úřední deska
09. 01. 2020 Rozpočet
09. 01. 2020 Vydané právní předpisy
09. 01. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací
09. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Třebnouševes (1 příloha)
09. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí (1 příloha)
09. 01. 2020 Návrh rozpočtu obce Třebnouševes na rok 2017 (1 příloha)
09. 01. 2020 Pozvánka - Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi + Mikulášská besídka (1 příloha)
09. 01. 2020 Záměr č. 1/2016 na pronájem budovy čp. 81 v k.ú. Třebnouševes pro provoz restaurace (1 příloha)

XML