Obec Panoší Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://panosi-ujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Panoší Újezd
Panoší Újezd 6
270 21 Panoší Újezd

Datová schránka: g4kajja
E-mail: oupanosiujezd@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2019 Střednědobý výhled MŠ na roky 2019-2020
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019
14. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
03. 05. 2019 Návrh přebytkového rozpočtu obce Panoší Újezd na rok 2019
03. 05. 2019 Rozpočové opatření č.11/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.8/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové opatřeníč.10/2018
03. 05. 2019 Rozpočtové provizorium na rok 2018
03. 05. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2018
03. 05. 2019 Schválený rozpočet PO na rok 2018
03. 05. 2019 Schválený rozpočet Sdružení obcí MRB
03. 05. 2019 Schválený schodkový rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro dopr. zaj.dopr.obsl. na rok 2018
03. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu
03. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
03. 05. 2019 Tabulka vyúč.státních dotací za rok 2017(příloha č. 7)
03. 05. 2019 Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017(příloha č. 1)
03. 05. 2019 Výkaz Příloha k 31.12.2017 (příloha č. 4)
03. 05. 2019 Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 (příloha č. 3)
03. 05. 2019 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017(příloha č. 2)
03. 05. 2019 Závěrečná inventar. zpráva - 2017(příloha č. 5)
03. 05. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2017
03. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.-2017(příloha č. 6)
03. 05. 2019 Schválený přebytkový rozpočet obce Panoší Újezd na rok 2019
03. 05. 2019 Výroční zpráva za rok 2016
30. 04. 2019 Oznámení o svolání OVK
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška -FÚ
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
15. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
08. 04. 2019 Zveřejnění záměru propachtovat obecní pozemky
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (těžba dřeva-kůrovcové souše)
27. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
27. 03. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
27. 03. 2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
27. 03. 2019 Rozvaha za rok 2018
27. 03. 2019 Příloha k rozvaze za rok 2018
27. 03. 2019 Tabulky vyúčtování dotací za rok 2018
26. 03. 2019 Poplatky za odpad platné od r.2018
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.2 (Agentura ochr.přírody a krajiny)
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č.61/2019 (Veřejný vodovod-prodl.st.povolení)

XML