Město Libochovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://libochovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 Libochovice

Datová schránka: x9kbc4j
E-mail: mesto@libochovice.cz, stavebni@libochovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 10. 2021 Zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor
14. 10. 2021 Výpis usnesení - 81. RM 4. 10. 2021
12. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k. ú. Dubany
04. 10. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - uplatnění osvobození na zdaňovací období 2022
04. 10. 2021 Seznam objednávek Města Libochovice_07-09_2021
30. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
29. 09. 2021 Výpis usnesení 18. ZM 20. 9. 2021
29. 09. 2021 Oznámení (opravné) - Zahájení společného řízení
27. 09. 2021 Výpis usnesení 80. RM 20. 9. 2021
23. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021 - RM
23. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021 - ZM
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení místní úpravy provozu-Čechova a Revoluční ul.
22. 09. 2021 Výběrové řízení na pozici referenta silničního správního úřadu
21. 09. 2021 VOLBY - oznámení o době a místu konání voleb
15. 09. 2021 Opatření o veřejném vyhlášení popisu - Okr. soud Bruntál
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-změna přílohy č.1-kůrovcové lesy
15. 09. 2021 Priloha c. 1_14-9-2021
13. 09. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
13. 09. 2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
13. 09. 2021 Nedostatečně identifikovaní vlastníci - brožura
10. 09. 2021 Výzva k podání nabídky_Přechod přes trať ČD, ul. Táboritská Libochovice"
10. 09. 2021 Přílohy výzvy 1-5
10. 09. 2021 Pozvánka na 18. jednání Zastupitelstva města Libochovice 20.9.2021
10. 09. 2021 Výpis usnesení 79. RM 6.9.2021
06. 09. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 09. 2021 Rozpočtové opatření 5-2021-RM
02. 09. 2021 Výpis usnesení 78. RM 23.8.2021
24. 08. 2021 Hospodaření za 2. čtvrtletí 2021 - stavy na účtech
24. 08. 2021 Hospodaření za 2. čtvrtletí 2021 - příjmy
24. 08. 2021 Hospodaření za 2. čtvrtletí 2021- výdaje
24. 08. 2021 Hospodaření za 1. čtvrtletí 2021 - BÚ
24. 08. 2021 Hospodaření za 1. čtvrtletí 2021 - příjmy
24. 08. 2021 Hospodaření za 1. čtvrtletí 2021 - výdaje
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení
19. 08. 2021 VOLBY - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
19. 08. 2021 VOLBY - informace o počtu a sídle volebních okrsků
16. 08. 2021 Výpis usnesení 77. RM 09.08.2021
09. 08. 2021 Výběrové řízení na pozici asistent/ka starosty
06. 08. 2021 Výpis usnesení 76. RM 30.7.2021
06. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška_ele..." již není dostupný.
03. 08. 2021 Volby_minimální počty členů okrskových volebních komisí
03. 08. 2021 Výpis usnesení 75. RM 26.7.2021
02. 08. 2021 Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice MěÚ Libochovice
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení místní úpravy provozu-značky max.rychlost a děti_ul.Dvouletky, Májová
28. 07. 2021 Výpis usnesení 17. ZM 19.7.2021
24. 07. 2021 Oznámení o provádění stavby - přeložka VN (září-prosinec 2021) - firma OMEXOM
24. 07. 2021 Příloha_koordinační situační výkres
21. 07. 2021 Rozpočtové opatření 3-2021-RM
21. 07. 2021 Rozpočtové opatření 4-2021-RM
21. 07. 2021 Rozpočtové opatření 4-2021-ZM

XML