Město Valtice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://valtice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Valtice
nám. Svobody 21
691 42 Valtice

Datová schránka: qv3buey
E-mail: podatelna@valtice.eu, starosta@valtice.eu, dagmar.uherkova@valtice.eu, milan.sedlacek@valtice.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 23
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 24
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr výpůjčky nemovitosti č. 25
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 26
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 27
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr zemědělského pachtu č. 28
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2019
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2018
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2017
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2016
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 23
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 24
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr výpůjčky nemovitosti č. 25
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 26
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 27
19. 07. 2019 Město Valtice - Záměr zemědělského pachtu č. 28
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2019
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2018
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2017
19. 07. 2019 Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Valtice v roce 2016
18. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Valtice, křižovatka Jabloňová a Modřínová, oprava kanalizace
18. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - Přechodné dopravní značení - Valtice, nám. Svobody, Valtické krojované hody 2019
18. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Valtice, křižovatka Jabloňová a Modřínová, oprava kanalizace
18. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - Přechodné dopravní značení - Valtice, nám. Svobody, Valtické krojované hody 2019
17. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
17. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
16. 07. 2019 OVŽP - VV - Oznámení zahájení územního řízení " Vodovod Valtice - rozšíření II. Tlakové pásmo"
16. 07. 2019 Město Valtice - Výpis z Usnesení č. 5 z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 24. června 2019
16. 07. 2019 OVŽP - VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby Úvaly, rozš. DS, TS, kVN, kNN, Rimaros Valtice, Úvaly
16. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - OOP do 31.12.2019 - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41412 v k.ú. Valtice, ulice Sobotní od křižovatky s ulicí Hradební ke křižovatce s ulicí Střelecká
16. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
16. 07. 2019 E. ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 01.08.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod Valtice, ul. P. Bezruče č.p.521 a parc.č.2815
16. 07. 2019 OVŽP - VV - Oznámení zahájení územního řízení " Vodovod Valtice - rozšíření II. Tlakové pásmo"
16. 07. 2019 Město Valtice - Výpis z Usnesení č. 5 z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 24. června 2019
16. 07. 2019 OVŽP - VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby Úvaly, rozš. DS, TS, kVN, kNN, Rimaros Valtice, Úvaly
16. 07. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - OOP do 31.12.2019 - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41412 v k.ú. Valtice, ulice Sobotní od křižovatky s ulicí Hradební ke křižovatce s ulicí Střelecká
16. 07. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
16. 07. 2019 E. ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 01.08.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod Valtice, ul. P. Bezruče č.p.521 a parc.č.2815
28. 06. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Sobotní, Valtice
28. 06. 2019 DSO Čistý Jihovýchod - Informace o povinně zveřejňovaných dokumentech
28. 06. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Sobotní, Valtice
28. 06. 2019 DSO Čistý Jihovýchod - Informace o povinně zveřejňovaných dokumentech
19. 06. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška -VV-OOP- NÁVRH místní úpravy provozu - Růžová, Příční, Valtice
19. 06. 2019 Městský úřad Břeclav, OSČ - Veřejná vyhláška -VV-OOP- NÁVRH místní úpravy provozu - Růžová, Příční, Valtice
14. 06. 2019 Státní pozemkový úřad, po. Břeclav - o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Valtice
14. 06. 2019 Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s. - Oznámení odstávky vody dne 14.6.2019
14. 06. 2019 Státní pozemkový úřad, po. Břeclav - o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Valtice
14. 06. 2019 Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s. - Oznámení odstávky vody dne 14.6.2019
13. 06. 2019 E. ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.07.2019 od 07:45 hod do 15:00 hod - Valtice, část ul. Josefská od č.p.1146 po parc.č.1562
13. 06. 2019 E. ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.07.2019 od 07:45 hod do 15:00 hod - Valtice, část ul. Josefská od č.p.1146 po parc.č.1562

XML