Obec Orličky

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://obecorlicky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Orličky
Orličky 176
561 55 Orličky

Datová schránka: e2za479
E-mail: starosta@obecorlicky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Orličky
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - vydání územního plánu Orličky
16. 07. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
13. 07. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 20.7.2020
01. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště
22. 06. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 29.6.2020
17. 06. 2020 Pozemkové úpravy - pověření ke vstupu na pozemky č.2
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
21. 05. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
20. 05. 2020 Pozemkové úpravy - pověření ke vstupu na pozemky
18. 05. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 25.5.2020
06. 05. 2020 Návrh ÚP Orličky - textová část
04. 05. 2020 Návrh ÚP Orličky - výkresy
04. 05. 2020 Zahájení řízení o územním plánu Orličky, veřejné projednání návrhu UP 2.6.2020
29. 04. 2020 Vyúčtování vodného obec Orličky za rok 2019
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2020
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
07. 04. 2020 Schválený rozpočet obce na rok 2020
24. 03. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 30.3.2020
23. 03. 2020 Zahájení řízení o územním plánu Orličky, veřejné projednání návrhu UP 24.3.2020 - ZRUŠENO
04. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemky- nedostatečně identifikovaní vlastníci
26. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
17. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 24.2.2020
17. 02. 2020 Územní plán Orličky – k veřejnému projednání – textová část
17. 02. 2020 Územní plán Orličky – k veřejnému projednání – obrazová část
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o územním plánu Orličky, veřejné projednání návrhu UP 24.3.2020
02. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2019
20. 01. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 27.1.2020
08. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
02. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
09. 12. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 16.12.2019
06. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
07. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009
28. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
27. 10. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 4.11.2019
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 09. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Orličky konaného dne 30.9.2019
20. 09. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 4/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Orličky
12. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 3/2018, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
12. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Orličky č. 2/2018 o místním poplatku ze psů
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
31. 08. 2019 Územní plán Orličky
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o územním plánu Orličky
28. 08. 2019 Aktualizované údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

XML