Obec Horní Dubňany

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://hornidubnany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Dubňany
Horní Dubňany 41
671 73 Horní Dubňany

Datová schránka: zp5b3yn
E-mail: horni.dubnany@seznam.cz, horni.dubnany@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 01. 2020 Rozpočet obce na rok 2020
01. 01. 2020 Zveřejnění informace poskytnuté na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup
30. 12. 2019 Rozpočet DSO EKOREGION 5 na rok 2020
30. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Ekoregion 5 na období 2021 - 2025
30. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Úprava chodníků směr OÚ - Tulešice
06. 12. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko na rok 2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO Moravskokrumlovsko na roky 2021 - 2023
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO EKOREGION 5 na rok 2020
27. 11. 2019 Záměr obce pronajmout nebytové prostory objektu č.p. 133
27. 11. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
20. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
15. 10. 2019 Závěrečný účet obce Horní Dubňany za rok 2018
26. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Úprava povrchu chodníků směr Dukovany - Dolní Dubňany
19. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20. 08. 2019 Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
07. 08. 2019 Výjimka ze zákazů u medvěda hnědého a rysa ostrovida – oznámení o zahájení řízení
24. 07. 2019 Závěrečný účet DSO Ekoregion 5
11. 07. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
11. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
04. 07. 2019 MUDr. Zavadilová dovolená
04. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
10. 06. 2019 Pozvánka
05. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO EKOREGION 5 za rok 2018
28. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2018
14. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
08. 05. 2019 Akce v mikroregionu duben - červen 2019
08. 05. 2019 Změna distributora sítě
08. 05. 2019 4. ročník společné cykloakce Moravskorkumlovsko na kole
08. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
08. 05. 2019 Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise pro volby do EP
08. 05. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
08. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 04. 2019 Oznámení Vodovody a kanalizace
26. 04. 2019 Oznámení Svazek obcí pro komunální služby
12. 04. 2019 Zanesení údajů do seznamu voličů
08. 04. 2019 Opatření obecné povahy
08. 04. 2019 Rozpočet DSO EKOREGION 5 na rok 2019
03. 04. 2019 Pečovatelská služba - seniorská obálka

XML