Město Fryšták

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://frystak.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Fryšták
náměstí Míru 43
763 16 Fryšták

Datová schránka: mvbbeg5
E-mail: starosta@frystak.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2023 113/2023 Město Fryšták (ESO/16/2023 - Záměr města pronajmout kontejner)
19. 09. 2023 111/2023 Exekutorský úřad Olomouc (Dražební vyhláška)
19. 09. 2023 112/2023 Ministerstvo vnitra České republiky (Oznámení o vyhlášení právního předpisu)
15. 09. 2023 110/2023 Město Fryšták (Pozvánka na zasedání Zastupitelstva č. 06/2023)
14. 09. 2023 108/2023 Město Fryšták (Rozpočtové opatření č. 3/2023)
14. 09. 2023 109/2023 Město Fryšták (Rozpočtové opatření č. 04/2023)
13. 09. 2023 107/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu, Horní Ves)
12. 09. 2023 106/2023 Město Fryšták (ESO/15/2023 - Záměr města prodat pozemek)
04. 09. 2023 105/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu, Lukoveček - Fryšták)
04. 09. 2023 104/2023 Město Fryšták (Pozvánka na zasedání Zastupitelstva č. 05/2023)
01. 09. 2023 104/2023 Město Fryšták (Pozvánka na zasedání Zastupitelstva č. 04/2023)
31. 08. 2023 39/2023 Město Fryšták (Rozpočtové opatření č. 01/2023)
30. 08. 2023 102/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Prodloužení stavebního povolení na kanalizaci Lukoveček)
30. 08. 2023 103/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Osvobození V)
23. 08. 2023 Dokument "101/2023 Městský úřad..." již není dostupný.
18. 08. 2023 100/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků)
16. 08. 2023 99/2023 Město Fryšták (ESO/14/2023 - Záměr města pronajmout nebytové prostory v DBD Fryšták)
16. 08. 2023 Dokument "98/2023 Magistrát měs..." již není dostupný.
09. 08. 2023 97/2023 Město Fryšták (OTH/08/2023 - Záměr města vypůjčit majetek)
08. 08. 2023 Dokument "96/2023 Státní pozemk..." již není dostupný.
07. 08. 2023 95/2023 Město Fryšták (OTH/07/2023 - Záměr města vypůjčit majetek)
04. 08. 2023 94/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu, Rallye Zlín, spol.s.r.o.)
26. 07. 2023 93/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích)
17. 07. 2023 92/2023 Město Fryšták (Veřejnoprávní smlouva - Fryštácké mažoretky, z.s.)
14. 07. 2023 90/2023 Městský úřad Fryšták (Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu - Komenského, Hornoveská)
14. 07. 2023 91/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP - Fryštacké kulturní léto 2023)
14. 07. 2023 90/2023 Veřejná vyhláška (Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu - Komenského, Hornoveská)
11. 07. 2023 89/2023 Krajský úřad Zlínského kraje (Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání Egeria, z.s.)
03. 07. 2023 88/2023 Státní pozemkový úřad (Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Fryšták)
30. 06. 2023 87/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - zahájení řízení, Rallye Zlín, spol. s.r.o.)
28. 06. 2023 86/2023 Město Fryšták (ESO/12/2023 - Záměr města pronajmout část pozemku)
27. 06. 2023 39/2023 Město Fryšták (Rozpočtové opatření č. 02/2023)
21. 06. 2023 84/2023 Městský úřad Fryšták (Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích)
21. 06. 2023 85/2023 Město Fryšták (Závěrečný účet města Fryštáku za rok 2022)
11. 06. 2023 83/2023 Město Fryšták (Pozvánka na zasedání Zastupitelstva č. 04/2023)
08. 06. 2023 82/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozmeních komunikacích)
02. 06. 2023 79/2023 Město Fryšták (Návrh závěrečného účtu za rok 2022)
02. 06. 2023 80/2023 Město Fryšták (záměr města umístit reklamní zařízení na sloupy VO)
02. 06. 2023 81/2023 Město Fryšták (Veřejnoprávní smlouva - Fryštácké mažoretky, z.s.)
29. 05. 2023 78/2023 Magistrát města Zlína (Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci)
19. 05. 2023 77/2023 Ministerstvo vnitra ČR (Sbírka právních předpisů - Oznámení o vyhlášení nového právního předpisu)
17. 05. 2023 73/2023 Město Fryšták (ESO/09/2023 - Záměr města prodat nově vzniklý pozemek)
17. 05. 2023 74/2023 Město Fryšták (ESO/10/2023 - Záměr města prodat pozemky)
17. 05. 2023 Dokument "75/2023 Exekutorský ú..." již není dostupný.
17. 05. 2023 76/2023 Město Fryšták (Rozpočtové opatření č. 02/2023)
11. 05. 2023 71/2023 Zlínský kraj (Veřejná vyhláška - Zastavení odvolací řízení - Dálnice D49)
11. 05. 2023 Dokument "72/2023 Magistrát měs..." již není dostupný.
09. 05. 2023 70/2023 Vodárna Zlín, a.s. (Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce)
05. 05. 2023 67/2023 Městský úřad Fryšták (Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události)
05. 05. 2023 68/2023 Městský úřad Fryšták (Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události)

XML