Obec Okna

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://obecokna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Okna
Okna 40
471 62 Okna

Datová schránka: mdcasww
E-mail: starosta@obecokna.cz, paluskova@obecokna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 07. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019 [PDF 244kB]
04. 07. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019. [PDF 1,131kB]
21. 06. 2019 Rozpočtová opatření č.5-2019
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4 – 2019
21. 06. 2019 Závěrečný účet obce Okna za rok 2018
21. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Okna za rok 2018
21. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2018
21. 06. 2019 Rozpočtová opatření č. 5/2019 [PDF 137kB]
21. 06. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 140kB]
21. 06. 2019 Závěrečný účet obce Okna za rok 2018  [PDF 1,029kB]
21. 06. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj [PDF 281kB]
21. 06. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 19.6.2019 [PDF 264kB]
11. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 19.6.2019 [PDF 86kB]
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Okna za rok 2018 [PDF 1,355kB]
30. 05. 2019 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 11.6.2019 [PDF 427kB]
30. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2018 [PDF 1,394kB]
27. 05. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.5.2019 [PDF 207kB]
27. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 [PDF 335kB]
27. 05. 2019 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 170kB]
27. 05. 2019 Rozpočtová opatření č. 4/2019 [PDF 190kB]
23. 05. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018 [PDF 466kB]
16. 05. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.5.2019. [PDF 115kB]
13. 05. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 628kB]
13. 05. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 200kB]
08. 05. 2019 Rozpočtové opatření 3-2019
08. 05. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 786kB]
08. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 113kB]
08. 05. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 628kB]
08. 05. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 200kB]
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 113kB]
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 [PDF 2,444kB]
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení kácení dřevin na p.č. 868/86 [PDF 239kB]
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 [PDF 65kB]
26. 04. 2019 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 [PDF 497kB]
26. 04. 2019 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 [PDF 497kB]
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Okna [PDF 235kB]
17. 04. 2019 Oznámení záměru pronajmout pozemek ve vlastnictví obce [PDF 152kB]
17. 04. 2019 Svolání 1. zasedání OVK [PDF 123kB]
15. 04. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 10.4.2019 [PDF 251kB]
12. 04. 2019 Rozpočtová opatření č. 3/2019 [PDF 122kB]
12. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]
12. 04. 2019 Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]
12. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017 - AUDIT [PDF 5,828kB]
12. 04. 2019 Závěrečný účet obce Okna za rok 2017 [PDF 995kB]
12. 04. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.4.2019 [PDF 254kB]
08. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky [PDF 536kB]
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů [PDF 210kB]
05. 04. 2019 Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]
03. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.4.2019 [PDF 92kB]
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin na p.č. 868/86 [PDF 559kB]

XML