Obec Konětopy

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://konetopy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Konětopy
Konětopy 14
277 14 Konětopy

Datová schránka: cujj2pn
E-mail: oukonetopy@mybox.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2020 Nařízení hejtmanky Středočeského kraje č.10/2020
15. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky SK č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu
15. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky SK č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu
15. 10. 2020 Informace k usnesení vlády
15. 10. 2020 Postup pro určené školy.
10. 10. 2020  Sbírka zákonů ČR částka č. 162 ze dne 8.10.2020
10. 10. 2020 Nařízení KHS č. 8/2020
08. 10. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 158 - Nouzový stav
30. 09. 2020 Závěrečný účet 2019 Svazek měst a obcí VKM.
24. 09. 2020 Obec Konětopy - Rozpočtové opatření č. 4/2020.
21. 09. 2020 Nařízení KHS č.5-2020
17. 09. 2020 Oznámení o místě a době konání voleb.
17. 09. 2020 Návrh zadání změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy
17. 09. 2020 ČEZ - upozornění na okleštění stromoví.
15. 09. 2020 Pozvánka na jednání ZO Konětopy 23.9.2020
15. 09. 2020 Nařízení KHS č. 4-2020.
13. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
11. 09. 2020 Závěrečný účet 2019 Cecemínsko - oznámení
10. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
27. 08. 2020 Závěrečný účet obce Konětopy za rok 2019
27. 08. 2020 Dokument "VV společné rozhodnut..." již není dostupný.
21. 08. 2020 Obec Konětopy - Rozpočtové opatření č. 3/2020.
12. 08. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy 19.8.2020
05. 08. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
22. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška,ozná..." již není dostupný.
19. 07. 2020 Strategický rozvojový dokument Konětopy
14. 07. 2020 Pozvánka na jednání ZO Konětopy dne 22.7.2020.
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu
02. 07. 2020 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí.
11. 06. 2020 Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 MŠ Konětopy
09. 06. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy 17.6.2020
01. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019.pdf
01. 06. 2020 1. Fin 2019.pdf
01. 06. 2020 2. Rozvaha 2019 Ko.pdf
01. 06. 2020 3. Příloha 2019 Ko.pdf
01. 06. 2020 4. VZZ 2019 Ko.pdf
01. 06. 2020 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf
28. 05. 2020 Obec Konětopy - Rozpočtové opatření č. 2/2020.
26. 05. 2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vč.zadávací dokumentace Obnova veřejného osvětlení v obci Konětopy.pdf
26. 05. 2020 Příloha č. 1 - krycí list.docx
26. 05. 2020 Příloha č. 2 - technické specifikace vč. pol. rozpočtu.docx
26. 05. 2020 Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy.docx
26. 05. 2020 Příloha č. 4 - čestné prohlášení základní způsobilost.docx
17. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu VKM za rok 2019
17. 05. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
17. 05. 2020 Rozvaha 2019
17. 05. 2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
17. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 087-20.pdf
17. 05. 2020 Veřejná vyhláška - KHS – monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2020.

XML