Město Stod

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://mestostod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stod
nám. ČSA 294
333 01 Stod

Datová schránka: u4abzrc
E-mail: radnice@mestostod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 07. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Hollywood US cars s.r.o. - pořádání akce - Sraz amerických aut
08. 07. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - Oznámení o konání mimořádného 23. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - dne 20.7.2020
02. 07. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Západočeská stavební společnost, s.r.o. - prodloužení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD v obci Holýšov
30. 06. 2020 Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení
30. 06. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně vrtané studny D-1 na pozemku parc.č. 250 a vrtané studny D-2 na pozemku parc.č. 221/2 k.ú. Dobřany
30. 06. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška - vrtaná studna pro individuální zásobování vodou
26. 06. 2020 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
26. 06. 2020 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
25. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - STRABAG a.s. - zřízení dočasného přístupu na staveniště v rámci stavby - D5 odpočívky Šlovice
24. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Silnice Horšovský Týn a.s. - Rekonstrukce ulice Školní - II. etapa v obci Holýšov
24. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Město Holýšov - Holýšovská pouť
17. 06. 2020 Město Stod - Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Stod
15. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elekřiny - Dne 2.7.2020
15. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - První SaZ Plzeň a.s. - pokládka optického kabelu v obci Dobřany
15. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Město Holýšov - doplnění dopravního značení v ulici Jiráskova třída v obci Holýšov
11. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
09. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Obec Chotěšov - výměna vjezdových zábran v obci Mantov
09. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Chodské vodárny a kanalizace, a.s. - rekonstrukce kanalizace v obci Holýšov
05. 06. 2020 Exekutorský úřad Praha 9 - Veřejná dražební vyhláška
01. 06. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Město Stod - Úprava ulice Tyršova
29. 05. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dnešice
28. 05. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
28. 05. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - kanalizační a vodovodní přípojka v obci Holýšov
27. 05. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení - vrtaná studna pro individuální zásobování vodou Hradec u Stoda
26. 05. 2020 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
22. 05. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení - prodloužení kanalizace v k.ú. Dobřany
21. 05. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Petr Volena - výstavba optické infrastruktury
21. 05. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška - Domovní ČOV, Dobřany, Šlovice
20. 05. 2020 Město Stod - Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Stod
20. 05. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Berger Bohemia a.s. - III/19347 a III/19348 Kvíčovice 2. etapa
19. 05. 2020 MěÚ Stod - OŽP - Město Dobřany - Výzva - ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně vrtané studny D-1 a vrtané studny D-2
13. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
11. 05. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. Informace o plánovaném přerušení dodávky elekřiny - Dne 27.5.2020
07. 05. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Správa železnic - oprava železničního svršku v místě železničního přejezdu P611 km 136,464
04. 05. 2020 Vodárna Plzeň a.s. - Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
04. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
30. 04. 2020 MěÚ Stod - OKS - Informace o úředních hodinách a provozní době MěÚ Stod od 4.5.2020
29. 04. 2020 Plzeňský kraj - KÚ - Prodej nemovitostí -Centrum sociálních služeb Stod
29. 04. 2020 MěÚ Stod - OV - Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - 29.5.2020 - Větrovský
27. 04. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Chodské vodárny a kanalizace, a.s. - rekonstrukce kanalizace
27. 04. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - VEToP spol. s r.o. - napojení kanalizačního řadu v rámci stavby Čistá Radbuza II. - Vstiš, kanalizace
27. 04. 2020 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - OMEXOM GA Energo s.r.o. - výměna vzdušného vedení VVN - 3. etapa
23. 04. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje
23. 04. 2020 Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stod
17. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
17. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
17. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
17. 04. 2020 MěÚ Stod - OKS - Informace o rozšíření úředních hodin

XML