Město Stod

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://mestostod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stod
nám. ČSA 294
333 01 Stod

Datová schránka: u4abzrc
E-mail: radnice@mestostod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Zveřejnění záměru Města Stod - výpůjčka SD
09. 04. 2021 MĚSTO STOD - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
08. 04. 2021 Plzeňský kraj - Oznámení o svolání 4.zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
07. 04. 2021 Město Stod - Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Stod
07. 04. 2021 Město Stod - Výběrové řízení - odborný referent/ odborná referentka odboru správního a dopravního - agenda evidence řidičů
07. 04. 2021 MěÚ Stod - OSD - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obec Chotěšov - Obnova návsi v Chotěšově - Etapa č. 2
06. 04. 2021 Město Stod - Výběrové řízení - odborný referent odboru správního a dopravního - zkušební komisař
01. 04. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 21.4.2021 - Strojnická č.p. 49, Stod
31. 03. 2021 Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška
31. 03. 2021 MěÚ Stod - OSD - Doručení veřejnou vyhláškou - Vágnerovi
30. 03. 2021 MĚSTO STOD - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
29. 03. 2021 Usnesení vlády České republiky - prodloužení nouzového stavu č. 314, prodloužení krizových opatření č. 315
27. 03. 2021 Státní veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy - Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Hněvnice
27. 03. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027
24. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol - ZŠ Stříbro, Dětský domov Nepomuk
24. 03. 2021 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Chodské vodárny a kanalizace, a.s. - rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Sokolovská v obci Holýšov
23. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Usnesení vlády České Republiky č. 299 o přijetí krizového opatření
17. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
17. 03. 2021 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - LANDSTAV s.r.o. - vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka pro parcelu č. 503/1 v obci Mantov
17. 03. 2021 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - MVP Merklín - oprava kanalizace v obci Líšina
17. 03. 2021 MěÚ Stod - OŽP - Rozhodnutí - obec Štichov - Štichov - kanalizace a ČOV
10. 03. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 30.3.2021 - Stod
10. 03. 2021 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2021 - Čevak, a.s. - přechodné dopravní značení
10. 03. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OSD - Doru..." již není dostupný.
10. 03. 2021 MěÚ Stod - OŽP - Rozhodnutí - Město Stod - Výstavba vodovodního řadu v ulicích Kotovická a Hradecká ve Stodu
10. 03. 2021 MěÚ Stod - OV - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Petr Noska, Dana Skálová - rodinný dům, oplocení, zpevněné plochy, vodovodní, kanalizační a plynová přípojka Chotěšov
09. 03. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Krajská hygienická stanice PK - Mimořádné opatření č. 1/2021
05. 03. 2021 MěÚ Stod - OV - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s. - Mantov, PJ, parc.č. 1447 - kNN Chotěšov, Mantov
04. 03. 2021 MěÚ Stod - OV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec
04. 03. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
03. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Dokument "Naxos, a.s. - Dodatek..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
03. 03. 2021 MěÚ Stod - OŽP - Rozhodnutí - Obec Hradec - Vodovodní přivaděč Holýšov
03. 03. 2021 Státní veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
01. 03. 2021 Usnesení vlády České republiky - Nouzový stav č. 196, č.198
27. 02. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
27. 02. 2021 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu od 15.2.2021 do 28.2.2021
26. 02. 2021 MěÚ Stod - OV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bukovec včetně posouzení vlivu Změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území a životního prostředí a oznámení data konání veřejného projednání
23. 02. 2021 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu - parc.č. 2072/1
18. 02. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
17. 02. 2021 MěÚ Stod - OŽP- Rozhodnutí -Dobřany, Studniční ul. - kanalizace
17. 02. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OSD - Doru..." již není dostupný.
12. 02. 2021 MěÚ Stod -OSD -Rozhodnutí - Město Dobřany
12. 02. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OV - Doruč..." již není dostupný.
12. 02. 2021 ČR - Státní pozemkový úřad -Oznámení o zamýšleném převodu - parc.č. 2072/1
11. 02. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny -1.3.2021- Stod, Jungmannova ul.
11. 02. 2021 Dokument "MěÚ Stod - OSD - Doru..." již není dostupný.

XML