Město Stod

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://mestostod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stod
nám. ČSA 294
333 01 Stod

Datová schránka: u4abzrc
E-mail: radnice@mestostod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Hollywood US cars s.r.o. - sraz amerických vozidel Kvíčovice
12. 07. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - BP Stavby CZ s.r.o. - Stod - rozšíření vodovodu II. etapa - prodloužení vodovodu, řad 1
12. 07. 2019 MěÚ Stod - OV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Zemětice a data konání jeho veřejného projednání
11. 07. 2019 Exekutorský úřad Litoměřice - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - povinná Ludmila Šambergerová
10. 07. 2019 MěÚ stod - OSD - Rozhodnutí - Město Holýšov - Rekonstrukce ulice Školní, Slepá a Příčná v Holýšově
09. 07. 2019 MěÚ Stod - OŽP - Oznámení o zahájení společného řízení - Obec Dnešice - Černotín - splašková kanalizace
08. 07. 2019 MěÚ Stod - OV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Kvíčovice a data konání jejího projednání
04. 07. 2019 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - omezení odběru podzemní vody - zdroj Líšina
03. 07. 2019 MěÚ Stod - OŽÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Duffek
02. 07. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Bögl a Krýsl, k.s. - oprava vozovky silnice č. III/18030 v obci Dnešice
01. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Žďár..." již není dostupný.
01. 07. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - D-beton s.r.o. - obnova návsi v Chotěšově
01. 07. 2019 Město Stod - Záměr prodeje pozemku par.č. 2462/2 o výměře 189 m2, v k.ú. Stod
29. 06. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28. 06. 2019 Krajský úřad Plzeňského kraje - Výzva vlastníkům lesa
25. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Oznámení o zahájení společného řízení - Město Holýšov - 1. etapa - propojení parku a PMV - Holýšov
24. 06. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 11. 7. 2019 - Kotovice, parc.č. 840/7
24. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Eurovia CZ a.s. - úpravy křižovatky I/26 Střelice
24. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Swietelsky stavební s.r.o. - Oprava povrchu Bezručova v obci Stod, Mantovská v obci Chotěšov
21. 06. 2019 MěÚ Stod - OŽP - Stavební povolení - Obec Kvíčovice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) - Odvodnění
21. 06. 2019 Počty podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí - Ves Touškov
19. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - BP Stavby CZ s.r.o. - rozšíření vodovodu II. etapa
18. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kypta - Stavoservis s.r.o. - výstavba kanalizační, vodovodní a plynové přípojky
17. 06. 2019 MěÚ Stod - OV - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Agricos, spol. s r.o. - Zemědělský areál Stod - výměna sušičky obilovin, plynofikace Stod
13. 06. 2019 Město Stod - Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Stod
12. 06. 2019 Město Stod - Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Stod
12. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Václav Ibehej - kanalizační přípojka pro čp. 347, Stod
11. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Město Holýšov - Holýšovská pouť
11. 06. 2019 MěÚ Stod - OŽP - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dnešice
10. 06. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 27.6.2019 - Kotovice, parc.č. 840/7
10. 06. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny - Dne 11.6.2019 - Kotovice, parc.č. 840/7
10. 06. 2019 Závěrečný účet MR za rok 2018
08. 06. 2019 Město Stod - Závěrečný účet za rok 2018
03. 06. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Strabag a.s. - stavební úpravy Školní ulice
03. 06. 2019 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Plzeňský kraj - Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - Dne 10.6.2019
30. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - HOKAR, spol. s r.o. - výměna havarijního propustku
30. 05. 2019 Pozvánka na veřejné Shromáždění zástupců měst a obcí MR - Dne 11.6.2019
29. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Westmusic s.r.o. - kulturní akce Pekelný ostrov
24. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
22. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 11.6.2019 - Kotovice parc.č. 840/7
22. 05. 2019 Dokument "MěÚ Stod - OŽÚ - Veře..." již není dostupný.
21. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Omexom GA Energo s.r.o. - výměna vzdušného vedení VVN
20. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Klub rodičů při ZŠ Holýšov - sportovní akce - Den dětí
20. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Obec Kvíčovice - cyklozávod do vrchu
20. 05. 2019 MěÚ Stod - OSD - Oznámení o zahájení společného řízení - Město Holýšov - Rekonstrukce ulice Školní, Slepá a Příčná v Holýšově
17. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 6.6.2019 - Domažlická, Kostelní, Střelická, Stod
17. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 5.6.2019 - Hradecká, Višňovka, Stod
17. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Dne 5.6.2019 - Plzeňská 426, Stod

XML