Město Stod

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://mestostod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Stod
nám. ČSA 294
333 01 Stod

Datová schránka: u4abzrc
E-mail: radnice@mestostod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - BIS, a.s. - rekonstrukce stávající kanalizační přípojky a výstavba vodovodní přípojky pro bytový dům čp. 111 v obci Dobřany
27. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Colas CZ, a.s. - Oprava povrchu komunikace III/19348 mezi obcemi Kvíčovice - Všekary
27. 09. 2023 Pozvánka na veřejné Shromáždění zástupců měst a obcí MR - dne 5.10.2023
22. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Elektromontáže Touš s.r.o. - uložení kabelu NN v rámci stavby Stod, sil. II. tř. č. 230, ul. Bezručova, MK, ul. Na Vršíčku, ul. Kostelní, čp. 129
22. 09. 2023 MěÚ Stod - OŽP - Usnesení zastavení řízení - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Obec Kvíčovice - III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3.etapa) - rekonstrukce
19. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Město Dobřany - Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
19. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dekakom plus s.r.o. - Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka
14. 09. 2023 Město Stod - Rozpočtové opatření č. 5/2023
13. 09. 2023 MěÚ Stod - OŽP - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - CPZ, spol. s r.o. - Chotěšov - vodovod CPZ
13. 09. 2023 Město Stod - Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Stod
13. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Stavpartner, spol. s r.o. - provedení vodovodní přípojky pro parcelu KN 1041 v obci Chotěšov
12. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Oznámení o zahájení společného řízení - Město Dobřany - Dobřany, stavební úpravy MK k ČOV úsek Plzeňská ul. - Sběrný dvůr, ÚK k parkovišti na p.p. 4295, ÚK ke garážím Plzeňská
12. 09. 2023 Exekutorský úřad Praha 1 - Dražební vyhláška
11. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - spol. STAVPARTNER s.r.o.
11. 09. 2023 MěÚ Stod - OŽP - Rozhodnutí - Bydlení Na Pile s.r.o. - Novostavba obytného souboru o 19 RD a 3 BD, lokalita Na Pile - SO 300 Vodohospodářské objekty
09. 09. 2023 Exekutorský úřad Praha 10 - Dražební vyhláška
05. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Lada Civišová - výstavba kanalizační přípojky pro čp. 401 v obci Dobřany
04. 09. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Chotěšov - konání pouti Chotěšov 2023
02. 09. 2023 Krajský úřad Plzeňského kraje 2022+ - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
29. 08. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.8.2023
25. 08. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
24. 08. 2023 MěÚ Stod - OŽP - Rozhodnutí - Obec Všekary - povolení k nakládání s vodami
24. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - spol. BEKROSTAV s.r.o.
24. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - spol. COLAS CZ a.s.
24. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - Město Holýšov
23. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - spol. Silnice Klatovy a.s
23. 08. 2023 Krajský úřad Plzeňského kraje -Oznámení o konání 23. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - dne 4.9.2023
22. 08. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
19. 08. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
19. 08. 2023 Dokument "Krajský úřad Plzeňské..." již není dostupný.
18. 08. 2023 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
16. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - spol. Elektromontáže Touš s.r.o.
15. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - Stavby KUZDAS s.r.o.
14. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu - STAVPARTNER spol. s.r.o.
14. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu - Obec Nová Ves
12. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Oznámení o zahájení společného řízení - Město Dobřany - Dobřany - ul. Stromořadí
12. 08. 2023 MěÚ Stod - OV - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s. - Chotěšov, PJ, č.p. 600 NN
09. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Západočeská stavební společnost, s.r.o. - kanalizační a vodovodní přípojka pro pozemek KN 1127/79 v obci Holýšov
08. 08. 2023 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
07. 08. 2023 Město Stod - Rozpočtové opatření č. 4/2023
02. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení - Roadfin stavby s.r.o. - rekonstrukce mostu ev.č. 182 - 002
02. 08. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - První SaZ Plzeň a.s. - přemístění rozvaděče společnosti Cetin a.s. v obci Dobřany
31. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Petr Volena - výstavba optické infrastruktury v obci Bukovec
27. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Dekakom plus s.r.o.- doplnění dopravního značení
26. 07. 2023 MěÚ Stod - OŽP - Sdělení -seznámení s podklady rozhodnutí -Město Stod -vodovodní řady ul. Plzeňská, V Lukách, Průmyslová
26. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Správa železnic, státní organizace - oprava přejezdu P 877 v obci Dobřany
25. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na pozemní komunikaci - doplnění dopravního značení
25. 07. 2023 Dokument "MěÚ Stod - OŽP - Doru..." již není dostupný.
24. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Obec Nová Ves
20. 07. 2023 MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu - DEKAKOM plus s.r.o.

XML