Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Oznámení o změně termínu veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kaliště
15. 01. 2021 Oznámení o změně termínu veřejného projednání Územního plánu Jihlávka
15. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
15. 01. 2021 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
15. 01. 2021 Výběrové řízení
15. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení
14. 01. 2021 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
14. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
14. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
13. 01. 2021 Oznámení o změně termínu veřejného projednání
13. 01. 2021 Oznámení o zahájeni stavebního řízení
13. 01. 2021 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení
12. 01. 2021 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
12. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
11. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
11. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
08. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
08. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENĺ STAVEBNÍHO ŘÍZENI
08. 01. 2021 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního řízení
08. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
08. 01. 2021 Změna hodin pro veřejnost pošty Jihlava 3.
07. 01. 2021 Aktualizace dotačního programu statutárního města Jihlavy
07. 01. 2021 PROGRAM pro poskytování dotací v rámci dotačního titulu Volný čas 2021
07. 01. 2021 PROGRAM pro poskytováni dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
07. 01. 2021 Dražební vyhlášku
07. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
07. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
07. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
07. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
07. 01. 2021 Výběrové řízení
07. 01. 2021 60. schůze Rady města Jihlavy
07. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
06. 01. 2021 Oznámeni o uložení písemnosti
06. 01. 2021 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
05. 01. 2021 Výběrové řízení
05. 01. 2021 Výběrové řízení
05. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
05. 01. 2021 Dočasná změna hodin pro veřejnost pošty Jihlava 3
05. 01. 2021 Záměr statutárního města Jihlavy
04. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění
30. 12. 2020 Daň z nemovitých věcí
30. 12. 2020 Výběrové řízení
30. 12. 2020 Výběrové řízení
30. 12. 2020 Výběrové řízení

XML