Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
24. 01. 2020 Výběrové řízení
24. 01. 2020 Zrušení dražebního roku
23. 01. 2020 Uložené nálezy
23. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
23. 01. 2020 Dražební vyhláška
23. 01. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby
22. 01. 2020 Dražební vyhláška
22. 01. 2020 Zahájení stavebního a vodoprávního řízení
22. 01. 2020 Zahájení stavebního řízení
22. 01. 2020 10. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva města Jihlavy
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy
21. 01. 2020 Dodatečné povolení stavby
20. 01. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti
17. 01. 2020 Oznámení výběrového řízení
17. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení
17. 01. 2020 Záměr uzavřít dodatek
17. 01. 2020 Záměr uzavřít dodatek
17. 01. 2020 Záměr uzavřít dodatek
16. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
16. 01. 2020 Oznámení a uložení písemnosti
16. 01. 2020 Oznámeni o uložení písemnosti
16. 01. 2020 Vypouštěni odpadních vod
16. 01. 2020 Rozhodnutí
16. 01. 2020 34. schůze Rady města Jihlavy
15. 01. 2020 Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení
15. 01. 2020 Záměr darovat část pozemku
15. 01. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
15. 01. 2020 Záměr pronajmout pozemek
14. 01. 2020 Obnovený katastrální aparát
14. 01. 2020 Stanovení obecné povahy
14. 01. 2020 Zahájení řízení o odstranění stavby
13. 01. 2020 Územní plán Horní Dubenky
13. 01. 2020 Záměr prodat část pozemku
13. 01. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení
13. 01. 2020 Záměr čerpání finančních prostřeků
13. 01. 2020 záměr pronajmout pozemek
10. 01. 2020 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
10. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Oznámení
10. 01. 2020 Dokument "Územní a stavební pov..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí
08. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy
08. 01. 2020 Opatření obecné povahy
08. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy
08. 01. 2020 Opatření obecné povahy
08. 01. 2020 Záměr prodat pozemek
08. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
07. 01. 2020 Výběrové řízení

XML