Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
02. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu
02. 04. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu
01. 04. 2020 Podpora malých kulturních projektů 2020
01. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
01. 04. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 03. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkce veřejného opatrovníka
31. 03. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby
31. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
30. 03. 2020 Prodloužení termínu výběrového řízení
30. 03. 2020 Vydání stavebního povolení
30. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu
30. 03. 2020 Oznámení o uloženi písemnosti
27. 03. 2020 Provedení elektronické dražby nemovitých věcí
27. 03. 2020 Prodloužení termínu výběrového řízení
27. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
27. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
26. 03. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkce odborného referenta/odborné referentky právního odděleni odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Jihlavy
26. 03. 2020 Oznámení o uloženi písemnosti
26. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
26. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
26. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
26. 03. 2020 Oznámení o uloženi písemnosti
26. 03. 2020 40. schůze Rady města Jihlavy
24. 03. 2020 Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
23. 03. 2020 Konkursní řízení
23. 03. 2020 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška
23. 03. 2020 Zveřejnění záměru statutárního města Jihlavy
23. 03. 2020 Zveřejnění záměru statutárního města Jihlavy
23. 03. 2020 Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
23. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 03. 2020 Dražební vyhláška
20. 03. 2020 Dražební vyhláška
20. 03. 2020 Dražební vyhláška
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy
20. 03. 2020 Záměr prodat pozemek
20. 03. 2020 Záměr prodat části pozemků
20. 03. 2020 Záměr směnit pozemky
20. 03. 2020 Obsazení funkce vedoucího/vedoucí oddělení matrik správního odboru Magistrátu města Jihlavy
19. 03. 2020 Dražební jednání
19. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
19. 03. 2020 Záměr prodat bytovou jednotku
18. 03. 2020 Rozhodnutí

XML