Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
17. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba
17. 05. 2019 Projednání návrhu Územního plánu Jihlávka
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
17. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
17. 05. 2019 Omezení hodin pro veřejnost pošty Jihlava 5
16. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
16. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
16. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 05. 2019 Dražební vyhláška
16. 05. 2019 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
16. 05. 2019 Oznámení a přerušení dodávky elektrické energie
16. 05. 2019 Projednání návrhu Územního plánu
16. 05. 2019 Projednání návrhu změny Územního plánu
16. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 05. 2019 Schválení stavebního záměru
16. 05. 2019 Výběrové řízení
16. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
15. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
14. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí
13. 05. 2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby
13. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
13. 05. 2019 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
13. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
13. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
13. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
13. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
13. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
10. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
10. 05. 2019 Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
10. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
10. 05. 2019 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek do výběrového řízení
10. 05. 2019 Omezení hodin pro veřejnost pošty Jihlava 5
09. 05. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení
09. 05. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
09. 05. 2019 Svolání 14. schůze Rady města Jihlavy
07. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML