Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
19. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
19. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
19. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
19. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
19. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2019 Prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí
19. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
18. 03. 2019 Záměr statutárního města Jihlavy
18. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 03. 2019 Výběrové řízení
18. 03. 2019 Výběrové řízení
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 03. 2019 Omezení provozu pošty Jihlava 5
15. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení
15. 03. 2019 Vyrozumění
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy
15. 03. 2019 Záměr čerpání finančních prostředků
15. 03. 2019 Záměr pronajmout byty
14. 03. 2019 Výběrové řízení
14. 03. 2019 Vyhláška o uložených nálezech
14. 03. 2019 Rada města Jihlavy
13. 03. 2019 Dražební vyhláška
13. 03. 2019 Záměr pronajmout byty
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy
13. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
13. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
12. 03. 2019 Dražební vyhláška
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 Záměr prodat bytovou jednotku
12. 03. 2019 Záměr prodat bytovou jednotku

XML