Město Jihlava‎

Okresní město
Okres Jihlava‎

http://jihlava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava

Datová schránka: jw5bxb4
E-mail: primator@jihlava-city.cz, epodatelna@jihlava-city.cz, vzdelavani@jihlava-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Dražební vyhláška
13. 12. 2019 Výběrové řízení
13. 12. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
12. 12. 2019 Dražební vyhláška
12. 12. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení
12. 12. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení
12. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
12. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
12. 12. 2019 Rada města Jihlavy
11. 12. 2019 Dražební vyhláška
11. 12. 2019 Dražební vyhláška
11. 12. 2019 Dražební vyhláška
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy
10. 12. 2019 Projekty v oblasti výuky a vzdělávání
10. 12. 2019 Územní plán Rohozná
10. 12. 2019 Vyhláška o uložených nálezech
10. 12. 2019 Dražební vyhláška - zrušení
09. 12. 2019 Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
09. 12. 2019 Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlava na roky 2020 - 2022
09. 12. 2019 Výběrové řízení
09. 12. 2019 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Omezení provozních hodin
06. 12. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy
06. 12. 2019 Záměr pronajmout pozemky
06. 12. 2019 Nařízení statutárního města Jihlavy č. 17/2019
06. 12. 2019 Zastupitelstvo města Jihlavy
06. 12. 2019 Rada města Jihlavy
05. 12. 2019 Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami
05. 12. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
05. 12. 2019 Opatření obecné povahy
05. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
04. 12. 2019 Dražební vyhláška
04. 12. 2019 Záměr propachtovat případně pronajmout vodohospodářský majetek
03. 12. 2019 Územní plán Věžnice
03. 12. 2019 Opatření obecné povahy
03. 12. 2019 Opatření obecné povahy
03. 12. 2019 Záměr uzavřít dohodu o ožívání pozemku
03. 12. 2019 Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
02. 12. 2019 Veřejnosprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby
02. 12. 2019 Oznámení
02. 12. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
29. 11. 2019 Dražební vyhláška
29. 11. 2019 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
29. 11. 2019 Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
29. 11. 2019 Opatření obecné povahy
29. 11. 2019 Opatření obecné povahy
29. 11. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na rok 2020

XML