Obec Těšovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://obec-tesovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Těšovice
Těšovice 2
383 01 Těšovice

Datová schránka: in5b5w9
E-mail: ou.tesovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Zápis ZZO ze dne 3.6.2021
22. 07. 2021 Zrušení úředních hodin 29.7.2021
22. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2021
22. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021
08. 07. 2021 VV Veřejné projednání ÚP Těšovice ZRUŠENÍ
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP textová část
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP HLAVNÍ VÝKRES
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP KOORDINAČNÍ VÝKRES
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
18. 06. 2021 Veřejné projednání ÚP VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
18. 06. 2021 VV Veřejné projednání ÚP Těšovice
11. 06. 2021 Prodloužení o platnosti ÚR obchvat Husinec
11. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
08. 06. 2021 Soukromá akce KD Běleč 19.7.2021Soukromá akce KD Běleč 26.7.2021Soukromá akce KD Běleč 10.7.2021DSO Prachaticko Závěrečný účet 2020 návrh
08. 06. 2021 DSO Prachaticko Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2020
08. 06. 2021 DSO Prachaticko Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
08. 06. 2021 DSO Prachaticko Rozvaha 2020
08. 06. 2021 DSO Prachaticko Výkaz zisku a ztrát 2020
08. 06. 2021 DSO Prachaticko Příloha 2020
27. 05. 2021 Program ZZO konaného 3.6.2021
20. 05. 2021 Zápis ZZO ze dne 6.5.2021
19. 05. 2021 Schválený závěrečný účet a hospodaření 2020
17. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
12. 05. 2021 Schválení Manipulačního řádu pro vodní dílo Husinec
05. 05. 2021 Porovnání položek výpočet vs skutečnost vodné stočné 2020
29. 04. 2021 Program ZZO konaného 6.5.2021
22. 04. 2021 Zápis ZZO ze dne 31.3.2021
21. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku pč. 26/3 k.ú. Běleč u Těšovic
21. 04. 2021 DSO Oznámení o zveřejněnírozpočtových opatření č. 1-3
21. 04. 2021 DSO Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu 2022-2023
21. 04. 2021 DSO Schválený rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022-2023
21. 04. 2021 DSO Rozpočtové opatření č.1-3/2020
21. 04. 2021 Informace o realizaci opravy vodovodu v Bělči za podpory dotace JčK „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 2020“
20. 04. 2021 Zpravodaj podzim zima 2020
20. 04. 2021 Zpravodaj jaro léto 2020
20. 04. 2021 Program rozvoje Obce Těšovice 2016-2022 akt. 2021
20. 04. 2021 Zpravodaj zima 2019
15. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
15. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
12. 04. 2021 Návrh na schválení „Manipulačního řádu pro vodní dílo Husinec“
25. 03. 2021 Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2020
24. 03. 2021 Program ZZO konaného 31.3.2021
23. 03. 2021 Sčítání lidu 2021 informace
18. 03. 2021 Výpadek v doručování Česká pošta
15. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
09. 03. 2021 Zápis zasedání ZZO ze dne 25.2.2021
09. 03. 2021 Zápis zasedání ZZO ze dne 11.2.2021
09. 03. 2021 Zápis zasedání ZZO ze dne 10.12.2020

XML