Obec Babylon

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://babylon-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Babylon
Babylon 27
344 01 Babylon

Datová schránka: z3bbkh5
E-mail: info@babylon-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2018 Nález č. 2/2018
19. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
17. 09. 2018 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
17. 09. 2018 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji
15. 09. 2018 RO č. 4
15. 09. 2018 Oznámení o pokládce zemního kabelu NN na poz. č. 131/1 a 123/5 v k. ú. Babylon
15. 09. 2018 Kontrola kotlů v obci Babylon
10. 09. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 09. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
10. 09. 2018 Záměr obce Babylon
10. 09. 2018 Záměr obce Babylon
05. 09. 2018 TJ Sokol Babylon, oddíl rekreačních sportů zahajuje pravidelná cvičení
04. 09. 2018 Sběr nebezpečného odpadu Babylon 15. - 16. 9. 2018
03. 09. 2018 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
03. 09. 2018 Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů
24. 08. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 3. září 2018
22. 08. 2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Babylon - Za poštou
21. 08. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2017
21. 08. 2018 Záměr obce Babylon
14. 08. 2018 Nález č. 1/2018
13. 08. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 20. 8. 2018 od 18:30
13. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. - 6. října 2018
01. 08. 2018 Změna otevírací doby POŠTY BABYLON
01. 08. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
17. 07. 2018 RO č. 3
13. 07. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením
27. 06. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
27. 06. 2018 Záměr obce Babylon
27. 06. 2018 Záměr obce Babylon
27. 06. 2018 Záměr obce Babylon
27. 06. 2018 Záměr obce Babylon
27. 06. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
19. 06. 2018 Informace MVČR o změnách týkajících se vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. 7. 2018
15. 06. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 25. června 2018
14. 06. 2018 RO č. 2
08. 06. 2018 Závěrečný účet obce Babylon za rok 2017 - návrh vč. příloh
06. 06. 2018 Pozvánka na 11. shromáždění zástupců členských obcí VSOD
06. 06. 2018 Návrh závěrečného účtu VSOD za rok 2017
01. 06. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon, IČO 00572551 za rok 2017
01. 06. 2018 Závěrečný účet obce Babylon za rok 2017 - návrh
01. 06. 2018 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením
30. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce za rok 2017
30. 05. 2018 Spolek pro odpadové hospodářství Lazce - závěrečný účet za rok 2017-návrh
24. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu Svazku Domažlicko za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
21. 05. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 28. května 2018
14. 05. 2018 Spolek pro odpadové hospodářství Lazce - závěrečný účet za rok 2017
29. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2018 Veřejná vyhláška
29. 04. 2018 Dočasné omezení otevírací doby České pošty na pobočce Babylon

XML