Obec Babylon

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://babylon-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Babylon
Babylon 27
344 01 Babylon

Datová schránka: z3bbkh5
E-mail: info@babylon-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 09. 2020 Záměr obce Babylon - vypůjčení části pozemku 84/1 v k. ú. Babylon
07. 09. 2020 Záměr obce Babylon na prodej části pozemku 70/3 v k. ú. Babylon​​​​​​​
07. 09. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 16. 9. 2020 ​​​​​​​
07. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. -3. října 2020
03. 09. 2020 Pozvánka na mimořádné 16. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD
03. 09. 2020 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 23. 9. 2020 10 - 12 hod.
19. 08. 2020 Oznámení: oprava místní komunikace
18. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
18. 08. 2020 Městský úřad Domažlice, Odbor životního prostředí: Opatření obecné povahy, zrušení ochranného pásma
17. 08. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství: Veřejná vyhláška-Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st, hranice SRN
10. 08. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství: Veřejná vyhláška
05. 08. 2020 ČEZ: přerušení dodávky elektřiny 25. 8. 7:30-16:30
29. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
27. 07. 2020 Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů ČEZ 7. - 20. 8.
21. 07. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 30. 7. 2020
14. 07. 2020 Svazek Domažlicko: Schválený závěrečný účet za rok 2019
13. 07. 2020 ČEZ: informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30. 7. 2020 7:30-14:30
03. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 5/2020, o nočním klidu
03. 07. 2020 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
03. 07. 2020 Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2019
03. 07. 2020 Rozpočty - Rozbor hospodaření 2019
03. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
03. 07. 2020 DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce: Závěrečný účet za rok 2019
03. 07. 2020 Závěrečný účet obce Babylon za rok 2019
29. 06. 2020 Úplné znění územního plánu č. 2
29. 06. 2020 Výkres základního členění území
29. 06. 2020 Hlavní výkres
29. 06. 2020 Výkres koncepce veřejné infrastruktury
29. 06. 2020 Výkres veřejně prospěšných staveb
29. 06. 2020 Výkres širších vztahů
29. 06. 2020 Koordinační výkres
29. 06. 2020 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
24. 06. 2020 Uzavření Mateřské školy, pobočky České pošty a Obecního úřadu v Babylonu
22. 06. 2020 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka: Závěrečný účet za rok 2019
19. 06. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 26. 6. 2020
16. 06. 2020 Záměr obce Babylon na směnu pozemků
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška: Oznámení vydání změny č. 2 územního plánu Babylonu
15. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 1.7.2020
10. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30. 6. 2020
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Babylon za rok 2019
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
26. 05. 2020 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (pozvánka na shromáždění a návrh závěrečného účtu 2019)
25. 05. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 5. 6. 2020
25. 05. 2020 DSO Spolek pro odpadové hospodářství Lazce

XML