Obec Babylon

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://babylon-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Babylon
Babylon 27
344 01 Babylon

Datová schránka: z3bbkh5
E-mail: info@babylon-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 25. 2. 2020
03. 02. 2020 Textová část (vč. Odůvodnění)
03. 02. 2020 Výkres základního členění území
03. 02. 2020 Hlavní výkres
03. 02. 2020 Hlavní výkres - veřejná infrastruktura
03. 02. 2020 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací
03. 02. 2020 Výkres širších vztahů
03. 02. 2020 Koordinační výkres
03. 02. 2020 Výkres předpokládaných záborů ZPF
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška AOPK ČR - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby I/26 Babylon - průtah
03. 02. 2020 Textová část
03. 02. 2020 Výkres základního členění
03. 02. 2020 Hlavní výkres
03. 02. 2020 Koordinační výkres
03. 02. 2020 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Babylon - DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5
03. 02. 2020 Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP (DOPLNĚNÍ ZÁMĚRŮ Z2, Z3, Z4 a Z5 pro zpracování změny č. 1 ÚP Babylon)
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Babylon
25. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
25. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2020 - 2022
25. 01. 2020 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - Rozpočet VSOD na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu VSOD na období 2020 - 2022
25. 01. 2020 Rozpočet obce Babylon na rok 2020
25. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Babylon
25. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
25. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2020 - 2022
25. 01. 2020 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - Rozpočet VSOD na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu VSOD na období 2020 - 2022
25. 01. 2020 Rozpočet obce Babylon na rok 2020
25. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
24. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2020 - 2022
23. 01. 2020 zde ke stažení
23. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2020 - 2022
23. 01. 2020 Návrh rozpočtu obce Babylon na rok 2020
23. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obde Babylon na roky 2020 - 2022
21. 01. 2020 Rozpočet obce Babylon na rok 2020
20. 01. 2020 Schválený rozpočet obce Babylon na rok 2020
15. 01. 2020 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 22. 1. 2020
14. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Babylon
14. 01. 2020 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - Rozpočet VSOD na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu VSOD na období 2020 - 2022
09. 01. 2020 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
06. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
12. 12. 2019 OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babylon
12. 12. 2019 OZV č. 3/2019, o místních poplatcích
12. 12. 2019 OZV č. 4/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
02. 12. 2019 Dokument "Ministerstvo životníh..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - návrh rozpočtu pro rok 2020, rozpočtový výhled na období 2020 - 2022, pozvánka na 14. Shromáždění zástupců členských obcí
29. 11. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon dne 9. 12. 2019

XML