Obec Babylon

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://babylon-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Babylon
Babylon 27
344 01 Babylon

Datová schránka: z3bbkh5
E-mail: info@babylon-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2018 Informace MVČR o změnách týkajících se vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. 7. 2018
15. 06. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 25. června 2018
14. 06. 2018 RO č. 2
08. 06. 2018 Závěrečný účet obce Babylon za rok 2017 - návrh vč. příloh
06. 06. 2018 Pozvánka na 11. shromáždění zástupců členských obcí VSOD
06. 06. 2018 Návrh závěrečného účtu VSOD za rok 2017
01. 06. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon, IČO 00572551 za rok 2017
01. 06. 2018 Závěrečný účet obce Babylon za rok 2017 - návrh
01. 06. 2018 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením
30. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce za rok 2017
30. 05. 2018 Spolek pro odpadové hospodářství Lazce - závěrečný účet za rok 2017-návrh
24. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu Svazku Domažlicko za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
21. 05. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 28. května 2018
14. 05. 2018 Spolek pro odpadové hospodářství Lazce - závěrečný účet za rok 2017
29. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2018 Veřejná vyhláška
29. 04. 2018 Dočasné omezení otevírací doby České pošty na pobočce Babylon
23. 04. 2018 RO č.1
18. 04. 2018 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
09. 04. 2018 Jarní úklid - Za Babylon krásnější
29. 03. 2018 Program zasedání zastupitelstva obce Babylon 9. dubna 2018
26. 03. 2018 Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář - návrh
23. 03. 2018 Veřejná vyhláška
13. 03. 2018 Sběr nebezpečného odpadu a svoz kovošrotu
12. 03. 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
10. 03. 2018 A2a VZCU Babylon
10. 03. 2018 A2b Hlavní výkres Babylon
10. 03. 2018 A2c Veřejná infrastruktura Babylon
10. 03. 2018 B2a Širší vztahy Babylon
10. 03. 2018 B2b Koordinační výkres Babylon
10. 03. 2018 B2c Zábory Babylon
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 výkres základního členění území
10. 03. 2018 hlavní výkres
10. 03. 2018 výkres koncepce veřejné infrastruktury
10. 03. 2018 koordinační výkres
10. 03. 2018 změna č.1 a)
10. 03. 2018 )
10. 03. 2018 změna č.1 c)
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 Komentář k návrhu rozpočtu 2018
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 RO č.1
10. 03. 2018 RO č.2
10. 03. 2018 RO č.3
10. 03. 2018 RO č.4
10. 03. 2018 RO č.5
10. 03. 2018 RO č.6

XML