Obec Ludvíkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://obecludvikov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ludvíkov
Ludvíkov 122
793 26 Ludvíkov

Datová schránka: bu4avk3
E-mail: ludvikov.ucetni@tiscali.cz, ludvikov.obec@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2018 Záměr prodeje pozemku
14. 03. 2018 zde ke stažení
14. 03. 2018 Pozvánka na 16. zasedání ZO, dne 19.3.2018
14. 03. 2018 Návrh střednědobý rozpočtový výhled Obce Ludvíkov 2019 - 2022
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška 1/2015
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška 2/2015
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 zde ke stažení
10. 03. 2018 Návrh územního plánu - tabulky
10. 03. 2018 Návrh územního plánu
10. 03. 2018 Odůvodnění územního plánu - ÚSES
10. 03. 2018 Odůvodnění územního plánu
10. 03. 2018 Odůvodnění zpracované pořizovatelem
10. 03. 2018 Úvodní list
10. 03. 2018 Územní plán Ludvíkov vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 03. 2018 Hlavní výkres - legenda
10. 03. 2018 Hlavní výkres
10. 03. 2018 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda
10. 03. 2018 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
10. 03. 2018 Výkres základního členění území - legenda
10. 03. 2018 Výkres základního členění území
10. 03. 2018 Koordinační výkres - legenda
10. 03. 2018 Koordinační výkres
10. 03. 2018 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda

XML