Obec Milčice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://obec-milcice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Milčice
Milčice 32
289 11 Milčice

Datová schránka: gqmatgy
E-mail: ou.milcice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 03. 2020 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru čp.32 v Milčicích
11. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva DSO Pečecký region a MAS Podlipansko
11. 03. 2020 Oznámení zadání změny č.3 územního plánu Sadská
11. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR 2018
11. 03. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání volební okrskové komise pro volby prezidenta ČR 2018
11. 03. 2020 rozpočtové opatření č. 5/2018 obce Milčice
11. 03. 2020 Dodatek č.1 k výzvě podání nabídek na dětské hřiště MŠ Milčice
11. 03. 2020 Dodatečná informace č.2 k VŘ na akci "rekonstrukce chodníků Milčice"
11. 03. 2020 Dodatečná informace č.1 k VŘ na akci "rekonstrukce chodníků Milčice"
11. 03. 2020 Dokument "Oznámení pokračování ..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Oznámení o uzavření školky MŠ Milčice v preventivním opatření proti šíření nemoci COVID-19
19. 02. 2020 Oznámení o projednání zadání změny územního plánu města Sadská
19. 02. 2020 DSO_Pececky_region_Vyporadani_Verejnopravni_smlouvy_II
19. 02. 2020 Záměr směny pozemku o výměře 25 m2 v obci Milčice
19. 02. 2020 Vyhlášení záměru pronájmu prostor pro pohostinství na č.p.32, Obec Milčice
19. 02. 2020 Výzva k podání nabídky na realizaci akce "rekonstrukce chodníků Milčice"
19. 02. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor hostince v budově č.p.32 v Milčicích
07. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o pořízení územního plánu Milčic
07. 02. 2020 DSO_Pececky_region_Zaverecny_ucet_za_rok_2016
07. 02. 2020 Záměr prodeje pozemku o výměře 6 m2 v obci Milčice
07. 02. 2020 Výběrové řízení na dodávku a montáž dětského hřiště, MŠ Milčice - 1.ETAPA
07. 02. 2020 DSO Pečecký region - rozpočet 2019, rozpočtový výhled, závěrečný účet 2018, rozpočtové opatření č.1/2019 a 2/2019
07. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška na ..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Milčice
06. 02. 2020 Opatření obecné povahy-zákaz vstupu do honitby Kostelní Lhota sever
06. 02. 2020 Návrh střednědobého výhled 2019-2020, DSO Pečecký region
06. 02. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
06. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení úpravy územního plánu Sadská
06. 02. 2020 rozpočtové opatření č. 4/2019 obce Milčice
08. 01. 2020 veřejná vyhláška,daň z nemovitých věcí na rok 2016, možnost nahlédnutí do předpisného seznamu
08. 01. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje
08. 01. 2020 Oznámení o pokračování v územním řízení, Oplocení dálnice D11
08. 01. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta ČR 2018
08. 01. 2020 Návrh střednědobého výhledu financování 2019/2020, MŠ Milčice
08. 01. 2020 Pozvánka na ustavující zastupitelstvo 29.10.2018
08. 01. 2020 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Milčice, 2018
08. 01. 2020 Dohledání nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
08. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu, Třebestovice
08. 01. 2020 MŠ Milčice, schválený střednědobý na rok 2021,2022
08. 01. 2020 MŠ Milčice, schválený rozpočet na rok 2020
23. 12. 2019 Závěrečný účet obce Milčice za rok 2015
23. 12. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
23. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu financování obce 2018/2019
23. 12. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
23. 12. 2019 rozpočtové opatření č. 2/2019 obce Milčice
23. 12. 2019 Pozvánka na zasedání DSO Pečecký region v Ratenicích
20. 12. 2019 Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2015
20. 12. 2019 Pozvánka ke znalosti hub 19.5. a 9.6. 2016, krajská hygienická stanice Střč. kraje

XML