Město Lanžhot

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://lanzhot.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lanžhot
Náměstí 177/2
691 51 Lanžhot

Datová schránka: 34tbc8a
E-mail: urad@lanzhot.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2020 návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod
21. 05. 2020 Řád veřejného pohřebiště
21. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
15. 05. 2020 Dokument "zveřejnění návrhu Akt..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Informace o konání zastupitelstva města
12. 05. 2020 rozhodnutí - společné povolení "Odbahnění mokřadu a výstavba vodních tůní, k.ú. Lanžhot"
11. 05. 2020 Dokument "oznámení KÚ Jihomorav..." již není dostupný.
27. 04. 2020 oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí poplatníků, nepřihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO
24. 04. 2020 návrh závěrečného účtu za r. 2019 DSO Regionu Podluží + přílohy
23. 04. 2020 oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí č.j. 1452404/20/3000-11460-705400, poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO
22. 04. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Lanžhotě, ul. Na dílni
16. 04. 2020 Oznámení záměru na nové vyhlášení Národní přírodní památky Soutok
15. 04. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Luční, Lanžhot
09. 04. 2020 oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu č.j. 1452404/20/3000-11460-705400, jímž se přihlášeným daňovým subjektům stanovuje daň nemovitých věcí na rok 2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy
30. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 03. 2020 Pozvánka k ústnímu jednání - změna termínu
16. 03. 2020 opatření Vlády ČR v souvislosti s hrozbou rozšíření koronaviru
10. 03. 2020 nařízení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s prevencí onemocnění COVID-19
28. 02. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního , společného územního a stavebního řízení
21. 02. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení
21. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo stavební a investiční referent
20. 02. 2020 Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19. 02. 2020 Finanční úřad- plánované výjezdy do obcí
05. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb
28. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby "Lanžhot, rozšíření VO v lokalitě Pastviska a Vagonka Lanžhot"
28. 01. 2020 Informace o konání zasedání ZM Lanžhot
15. 01. 2020 stavební povolení "Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)
02. 01. 2020 Upozornění pro vinaře
20. 12. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Změny č.1/2019 plánu péče o NPR Ranšpurk
18. 12. 2019 Informace o zveřejnění - Čistý Jihovýchod
10. 12. 2019 Informace o konání zastupitelstva města Lanžhot
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Na Dílni
04. 12. 2019 Oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
02. 12. 2019 Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2020
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu města Lanžhot na rok 2020
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu města Lanžhot na období 2021-2022
02. 12. 2019 Mateřská škola Lanžhot návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Mateřská škola Lanžhot návrh střednědobého výhledu na období 2021-2022
02. 12. 2019 Správa majetku města Lanžhot návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Správa majetku města Lanžhot návrh střednědobého výhledu na období 2021-2022
02. 12. 2019 Masarykova základní škola Lanžhot návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Masarykova základní škola Lanžhot návrh střednědobého výhledu na období 2021-2022
28. 11. 2019 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 + Pozvánka - Dobrovolný svazek obcí- Čistý jihovýchod
25. 11. 2019 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
18. 11. 2019 Návrh a informace k rozpočtu svazku obcí Regionu Podluží
14. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodeje movité věci

XML