Obec Břvany

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://brvany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Břvany
Dlouhá 41
440 01 Břvany

Datová schránka: 6a7bwm5
E-mail: obec@brvany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Informace k dani z nemovitých věcí - FÚ pro Ústecký kraj
16. 05. 2019 Usnesení ZO Břvany č. 2/19
16. 05. 2019 Závěrečný účet obce Břvany za rok 2018
16. 05. 2019 Rozpočtové opatření 2/2019
16. 05. 2019 SVS a.s. - Informace o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele
26. 04. 2019 Výkaz zisků a ztrát za rok 2018
26. 04. 2019 Rozvaha obce za rok 2018
26. 04. 2019 Závěrečný účet obce Břvany za rok 2018 - NÁVRH
26. 04. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Problematika nakládání se stromy napadené kůrovcem - Ministerstvo zemědělství ČR
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce - Zeměměřičský úřad
24. 04. 2019 Program veřejného zasedání ZO č. 2/19
24. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - Stavební úřad Louny
24. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochrana všech chráněných druhů rostlin a živočichů - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
24. 03. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019
03. 03. 2019 Usnesení ZO Břvany č. 1/19
19. 02. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břvany za rok 2018
07. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 01. 2019 ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 01. 2019 ZŠ Lenešice - Zápis na nečisto
17. 01. 2019 ZŠ Lenešice - Zápis do 1. ročníku
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody - Odbor životního prostředí
10. 01. 2019 Schválený rozpočet pro rok 2019
01. 01. 2019 Rozpočet obce na rok 2018
13. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.1 - Povolení agentury ochrany přírody a krajiny ČR
13. 12. 2018 Rozpočtové opatření 4/2018
07. 12. 2018 Usnesení ZO Břvany č. 5/18
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření 4/2018
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
21. 11. 2018 Usnesení ZO Břvany č. 5/17
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu pro rok 2019
12. 11. 2018 Závěrečný účet obce Břvany za rok 2017
12. 11. 2018 Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Břvany za rok 2017
09. 11. 2018 Projekty ke nížení energetické náročnosti bytových domů v Břvanech
07. 11. 2018 Rozpočtové opatření 3/2018
07. 11. 2018 Rozpočtové opatření 2/2018
06. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 11. 2018 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břvany 2018
25. 10. 2018 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby Vedení 400 kV V450/428 - TR Výškov - TR Babylon
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
24. 09. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03. 09. 2018 Záměr obce - prodej pozemků
03. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
03. 09. 2018 Pozvánka ZŠ Lenešice - Slavnostní zahájení školního roku 2018 / 2019
09. 08. 2018 Usnesení ZO Břvany č. 3/18
06. 08. 2018 Veřejná vyhláška - Doplnění a změna ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon
06. 08. 2018 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání ÚR
31. 07. 2018 Program veřejného zasedání ZO Břvany č. 3/2018
16. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení MÚ Louny o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

XML