Obec Hrabůvka

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://hrabuvka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka

Datová schránka: 2k5bp6t
E-mail: hrabuvka@kr-olomoucky.cz, obechrabuvka@atlas.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 08. 2019 Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4 2019
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – Služebnosti č. IP – 12-8024520/03
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 8017241/01 Hrabůvka, P.Č. 796/12, smyčka, KNN
09. 08. 2019 Závěrečný účet DSO Podlesí za rok 2018
16. 07. 2019 Záměr obce Hrabůvka k prodeji motorového vozidla
09. 07. 2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.7.2019
08. 07. 2019 Dokument "Oznámrní o zahájení ř..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Oznámrní o zahájení řízení stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice – Mapa
08. 07. 2019 Oznámrní o zahájení řízení stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice – Žádost
17. 06. 2019 Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3 2019
14. 06. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8013820 VB 001
07. 06. 2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 12.6.2019
25. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP – bobr evropský
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2 2019
25. 05. 2019 Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2019
07. 05. 2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.5.2019
07. 05. 2019 Oznámení o místě a době konání voleb do EP
03. 05. 2019 Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1 2019
03. 05. 2019 Kalkulace vodného za rok 2018
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Komentář (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Inventarizační zpráva (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Závěrečný účet (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Zpráva o hospodaření (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Rozvaha (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Příloha rozvahy (PDF)
27. 04. 2019 Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2019
12. 04. 2019 Pozvánka na zasedaní zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.4.2019
12. 04. 2019 Jmenovaní zapisovatele volební komise
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška – navrh OOP – bobr evropský
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška OOP – lesy
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Rozvaha
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Plnění_rozpoctu
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz zisků a ztrát
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Zápis finančniho výboru
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Přehled příspěvků a stav fondů za rok 2018
05. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Příloha
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – přehled přijatych dotací za rok 2018
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – složení finančního a kontrolního výboru v roce 2018
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – složení zastupitelstva v roce 2018
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – inventarizační zpráva
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Plnění rozpočtu
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Příloha
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Rozvaha
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz FIN 2-12 M
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz zisků a ztrát
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 -_Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – inventarizační zpráva

XML