Město Lom

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mesto-lom.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lom
nám. Republiky 13/5
435 11 Lom

Datová schránka: 47nbcyq
E-mail: meu@mesto-lom.cz, podatelna@mesto-lom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2021 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Lom dne 28.6.2021
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Radislav Barák, Loučná č.e.211
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Radislav Barák, Loučná č.e.201
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení, ul.Spojeneckých letců a ul.Moritze Bauera
10. 06. 2021 Závěrečný účet města Lom za rok 2020
04. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020
04. 06. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci na silnici č. III/0138 ulice Podkrušnohorská v úseku přibližně od čp. 94/15 Lom – Loučná ke křižovatce se silnicí č. III/01310 na Dlouhou Louku
31. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
31. 05. 2021 Oznámení o místě zveřejnění rozpočtových dokumentů SORKH
31. 05. 2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí v regionu Krušných hor na rok 2021
31. 05. 2021 Oznámení o místě zveřejnění rozpočtových dokumentů SORKH
27. 05. 2021 Prodej pozemku č.1510 v k.ú. Lom u Mostu
27. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1324/1, č. 1324/7 v k.ú. Lomu u Mostu
27. 05. 2021 Směna části pozemkové parcely č. 1523/10 za část pozemkové parcely č.1523/4 v k.ú. Lom u Mostu
27. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1547/2 a stavební parcely č.1032/1 v k.ú. Lom u Mostu
26. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu SORKH za rok 2020
25. 05. 2021 Pronájem nebytového prostoru na st.p.č.220/1, v k.ú. Lom u Mostu, v areálu Kohinoor
25. 05. 2021 Pronájem nebytového prostoru v čp.23, ul.nám.Republiky, Lom
18. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - částečná uzavírka silnice č. II/256 ulice Československé armády v Lomu,
12. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1257 a pozemkové parcely č.1252/1 v k.ú. Lomu u Mostu
12. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1303/4 v k.ú. Lomu u Mostu
11. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
11. 05. 2021 Oznámení o nálezu - jízdní kolo
10. 05. 2021 Pronájem nebytového prostoru na ppč. 116/1 v k.ú. Lom u Mostu, ul.nám.Republiky u čp.57
07. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - „ Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení“
05. 05. 2021 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Lesopark Ivana Dejmala
04. 05. 2021 Pronájem části pozemkové parcely č.140/2 v k.ú. Lom u Mostu
04. 05. 2021 Pronájem části pozemkové parcely č.640/2 v k.ú. Loučná u Lomu
04. 05. 2021 Pronájem pozemkové parcely č.1816/1 v k.ú. Lom u Mostu
04. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1310/8 v k.ú. Lomu u Mostu
04. 05. 2021 Prodej části pozemkové parcely č.1522/5 v k.ú. Lomu u Mostu
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Zveřejnění záměru umístění dopravního značení - na vjezdu a výjezdu ulice Spojeneckých letců a Moritze Bauera v Lomu
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí 2021
22. 04. 2021 SČVK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
16. 04. 2021 Pronájem pozemkové parcely č.1816/1 v k.ú. Lom u Mostu
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - U obce Lom, křižovatka se silnicí č. II/254 (staničení cca km 13,5)
15. 04. 2021 Prodej pozemkové parcely č. 478 v k.ú. Loučná u Lomu
14. 04. 2021 Nařízení města Lomu č.1/2020, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
12. 04. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Lom dne 19.4.2021
06. 04. 2021 Pronájem nebytového prostoru na st.parcele č.222, k.ú. Lom u Mostu
29. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP
29. 03. 2021 Prodej stavební parcely č.220/2, jejíž součástí je stavba bez čp.,části stavební parc.č.220/1 a části pozemkové parc.č.782/1 v k.ú. Lom u Mostu
15. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
15. 03. 2021 Oznámení - Zahájení veřejného nahlížení do záměru "Lesopark Ivana Dejmala"
11. 03. 2021 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
11. 03. 2021 Prodej pozemkové parcely č. 742/25 v k.ú. Lom u Mostu
09. 03. 2021 Rozpočtová opatření 2020
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného územního a stavebního jednání, pozvání k ústnímu jednání - Bc.Petra Milerová, Alšova 996, Lom
09. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Lom na rok 2021

XML