Obec Hlohovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://hlohovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hlohovice
Hlohovice 80
338 08 Hlohovice

Datová schránka: sa5brtb
E-mail: ou.hlohovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2020 Dražební vyhláška
14. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
26. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu projednání ČOV a kanalizace Hlohovice
03. 08. 2020 Veřejné zasedání 10. 8.2020
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtů členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
29. 07. 2020 Opatření veřejné povahy
27. 07. 2020 Změna územního plánu č. 1 koordinační výkres
27. 07. 2020 Změna územního plánu č. 1 schéma řešených území
27. 07. 2020 Změna územního plánu č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací
18. 07. 2020 Změna územního plánu č. 1
18. 07. 2020 Změna ÚP č. 1 text s vyznačením změn
18. 07. 2020 Změna ÚP č. 1 textová část
18. 07. 2020 Změna ÚP č. 1 výkres základního členění území
18. 07. 2020 Změna ÚP č. 1 hlavní výkres
17. 06. 2020 Nařízení č. 3/2020
08. 06. 2020 Návrh záv. účtu MR Radnicko za rok 2019
03. 06. 2020 Zápis č. 2/2020
27. 05. 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019
25. 05. 2020 OZV 1/2020 o poplatku za komunální odpad
25. 05. 2020 OZV 2/2020 o systému a shromažďování odpadů
25. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
11. 05. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva 20. 5. 2020
11. 05. 2020 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019
04. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
04. 05. 2020 Příloha k závěrečnému účtu pro rok 2019
27. 04. 2020 Opatření vlády ČR
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - uzavírka silnice
20. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 65
20. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 66
15. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 62
14. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 58
14. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 59
14. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 59
06. 04. 2020 Zápis do ZŠ Mlečice
02. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 53
02. 04. 2020 Sbírka zákonů č. 54
02. 04. 2020 Opatření veřejné povahy předsedy vlády
27. 03. 2020 Část Sbírky zákonu č. 47
27. 03. 2020 Část Sbírky zákonu č. 48
26. 03. 2020 Mimořádné opatření -vyjímky z uazvření maloobchodů
25. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví
21. 03. 2020 Opatření Ministerstva zdravotnictví pro seniory
21. 03. 2020 Dokument "Stanovisko k platnost..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Nařízení Plzeňského kraje ve veřejné dopravě
17. 03. 2020 Nařízení hejtmana Plzeňského kraje
17. 03. 2020 Usnesení vlády 82 - krizový stav
17. 03. 2020 Usnesní vlády 75-81 - krizové opatření
26. 02. 2020 Prodej pozemkových parcel č. 323/15 a 323/18 k. ú. Mostiště u Hlohovic
22. 01. 2020 Veřejné zasedání 31. 1. 2020 v Mostišti
22. 01. 2020 Návrh rozpočtou Mikroregionu Radnicko 2020

XML