Obec Obora (Blansko)

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://obecobora.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Obora
Obora 24
679 01 Obora

Datová schránka: 9q3a2ur
E-mail: mistostarostka@obecobora.cz, starosta@obecobora.cz, info@obecobora.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Zápis z 4. zasedání zastupitelstva 23.7.2020
03. 08. 2020 Oznámení k volbám do zastupitelstev krajů 2.-3.října 2020
01. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
01. 08. 2020 Zápis z 4. zasedání zastupitelstva 23.7.2020
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
14. 07. 2020 Závěrečný účet obce Obora za rok 2019
14. 07. 2020 Výkaz zisku a ztráty - obec
14. 07. 2020 Rozvaha - obec
14. 07. 2020 Výkaz zisku a ztráty - MŠ
14. 07. 2020 Rozvaha - MŠ
14. 07. 2020 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 4.6.2020
24. 06. 2020 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
14. 06. 2020 Závěrečný účet obce Obora za rok 2019
14. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty - obec
14. 06. 2020 Rozvaha - obec
14. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty - MŠ
14. 06. 2020 Rozvaha - MŠ
14. 06. 2020 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 4.6.2020
09. 06. 2020 Návrh rozp. DSO Doubr.n/Sv.,Obora, Kuničky,Újezd na r. 2020
09. 06. 2020 Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 4.6.2020
08. 06. 2020 Návrh rozp. DSO Doubr.n/Sv.,Obora, Kuničky,Újezd na r. 2020
01. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ZÚ..." již není dostupný.
15. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora 2019
15. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ZÚ..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2019
12. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora 2019
12. 05. 2020 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 7.5.2020
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ZÚ..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Záměr prodeje hasičského vozidla Avie
11. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2019
08. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 2020
08. 05. 2020 Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2019
08. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2019
08. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ZÚ..." již není dostupný.
30. 04. 2020 Sdělení o zveřejnění V.VH Svazku VaK
30. 04. 2020 Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2019
24. 04. 2020 Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ
24. 04. 2020 Sdělení o zveřejnění V.VH Svazku VaK
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (les - kůrovec)
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška (Finanční úřad)
22. 04. 2020 Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor
09. 04. 2020 Rozpočet obce Obora na rok 2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (les - kůrovec)
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška (Finanční úřad)
07. 04. 2020 Rozpočet obce Obora na rok 2020
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - koronavirus
24. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 122
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - roušky
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - koronavirus

XML