Obec Obora (Blansko)

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://obecobora.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Obora
Obora 24
679 01 Obora

Datová schránka: 9q3a2ur
E-mail: mistostarostka@obecobora.cz, starosta@obecobora.cz, info@obecobora.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 sazebník úhrad.doc (140800)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2015.doc (146432)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2014.doc (146432)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2013.doc (146432)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2012.doc (145920)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2011.doc (145920)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2010.doc (145920)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora _ poskytování informací _ 2016.doc (146944)
06. 12. 2019 výroční zpráva obce Obora - poskytování informací 2017
06. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Svitava
06. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp. hospodaření DSO Svitava
06. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hosp. obce Obora
06. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočet.hospodaření DSO Svitava
06. 12. 2019 Sdělení o zveřejnění VaK Blansko
06. 12. 2019 Výroční zpráva obce Obora   poskytování informací   2018
06. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Svitava
06. 12. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 14.11.2019
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Svitava na rok 2020
06. 12. 2019 Návrh střednědob. výhledu DSO Svitava na rok 2020 - 2023
03. 12. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 14.11.2019
03. 12. 2019 Sdělení o zveřejnění Návrhu rozpočtu Svazku VAK na r.2020
25. 11. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 14.11.2019
25. 11. 2019 Sdělení o zveřejnění Návrhu rozpočtu Svazku VAK na r.2020
23. 11. 2019 Návrh Rozpočtu obce Obora na rok 2020
23. 11. 2019 Návrh Středněd. výhledu obce Obora na roky 2020 - 2023
23. 11. 2019 Návrh Rozpočtu MŠ Obora na rok 2020
23. 11. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 14.11.2019
19. 11. 2019 Rozpočet obce Obora na rok 2019
19. 11. 2019 Rozpočet DSO Svitava na rok 2019
19. 11. 2019 Střednědobý výhled hospodaření DSO Svitava 2019 - 2021
19. 11. 2019 Svazek VaK Boskovice - rozp. opatření č.1/2018
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ZÚR JmKr
19. 11. 2019 PUBLICITA - památník padlých spoluobčanů (dotace JmKr)
19. 11. 2019 Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 19.2.2019
19. 11. 2019 Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
19. 11. 2019 Konkursní řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ Voděrady
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO Doubr.,Újezd,Obora,Kuničky na rok 2019
19. 11. 2019 Oznámení k volbám do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatř.obec.povahy (kůrovec)
19. 11. 2019 1. zasedání okrskové volební komise v obci Obora
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2019
19. 11. 2019 Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2018
19. 11. 2019 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 25.4.2019
19. 11. 2019 Nařízení státní veterinární správy - včely
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - kormorán velký
19. 11. 2019 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 6.6.2019
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu dopravy
19. 11. 2019 Sdělení o schválení Závěr.účtu Svazku VaK Bk za rok 2018
19. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp.hosp. DSO Svitava

XML