Město Cvikov

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://cvikov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cvikov
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov

Datová schránka: 4j4bevp
E-mail: mesto@cvikov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2024 Oznámení o uzavření úřadu dne 16.5.2024
10. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.5.2024 (část ulice Tovární)
10. 05. 2024 KULK - Návrh OOP- Podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého v ČR
07. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 1
02. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.5.2024 v části Naděje
02. 05. 2024 Dražební vyhláška - 091 EX 03175/12-251
01. 05. 2024 Schválený rozpočet na rok 2024
01. 05. 2024 schválené rozpozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2024
01. 05. 2024 Schválený střednědobý výhled hospodaření Příspěvkových organizací
26. 04. 2024 Informace k zasílání poštovních poukázek pro platby daně z nemovitostí za rok 2024
17. 04. 2024 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Cvikov
12. 04. 2024 Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2024
11. 04. 2024 MěÚ Nový Bor -OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č.j. MUNO 16620/2024
04. 04. 2024 Upozornění pro vlastníky nemovitostí v trase stavby "Vodovod Cvikov, Lindava, Svitava"
02. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2024 ( část ulice Palackého)
26. 03. 2024 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
26. 03. 2024 Zveřejnění záměru směny pozemku v k.ú. Drnovec předem určenému zájemci
11. 03. 2024 Konkurz na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Cvikov dle usnesení rady města ze dne 5. 3. 2024 č. 110/24
28. 02. 2024 Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostoru v čp 132, Cvikov
27. 02. 2024 KULK- OOP - Výjímka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje
22. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.3.2024 ( část ulic Nábřežní a Pivovarská)
20. 02. 2024 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
14. 02. 2024 Zveřejnění záměru pronájmu ppč. 2970/2 v k.ú. Cvikov
09. 02. 2024 Liberecký kraj - vyhlášení konkurzů
08. 02. 2024 Magistrát města Teplice - Výzva k odstranění vraku vozidla
07. 02. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Cvikov
05. 02. 2024 MěÚ Nový Bor - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (MUNO5633/2024)
31. 01. 2024 Vyhlášení Programu na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v roce 2024
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru pronájmu - NEBYTOVÝ PROSTOR v č. p. 137, ul. Československé armády, v k. ú. Cvikov
29. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 2. 2024 (Lindava, Kunratice u Cvikova)
29. 01. 2024 Věznice Stráž pod Ralskem - nabídka zaměstnání
25. 01. 2024 SPÚ - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku
25. 01. 2024 Ministerstvo financí - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže. Privatizační projekt č. 87016/2001 (zemědělský areál v k.ú. Lindava s pozemky)
24. 01. 2024 MěÚ Nový Bor - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (MUNO 3710/2024)
11. 01. 2024 MěÚ Nový Bor - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (MUNO 1870/2024)
10. 01. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 6
10. 01. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 5
09. 01. 2024 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2363/25 Cvikov
05. 01. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 3
03. 01. 2024 Dokument "Usnesení o odročení e..." již není dostupný.
03. 01. 2024 Zveřejnění záměru bezúplatného pronájmu nebyt. prostor v KD Sever
02. 01. 2024 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - VV- Opatření obecné povahy č. 8/2023 (vlk)
21. 12. 2023 Výběrové řízení na pozici stavebního a investičního technika - město Cvikov
20. 12. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické enegie č. 110060930317
19. 12. 2023 KULK - OOP - územní rozvoj Libereckého kraje - čj. KULK 84330/2023-OUP
19. 12. 2023 MěÚ Nový Bor - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MUNO-59671/2023
19. 12. 2023 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 517 v k.ú. Lindava
19. 12. 2023 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101/2 v k.ú. Lindava
19. 12. 2023 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101/1 v k.ú. Lindava
06. 12. 2023 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Cvikov

XML