Město Cvikov

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://cvikov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cvikov
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov

Datová schránka: 4j4bevp
E-mail: mesto@cvikov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2022 Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - MUNO 3115/2022
20. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - MUNO 2465/2022
15. 01. 2022 Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou - KULK 90116/2021/280.13/Pc
13. 01. 2022 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
13. 01. 2022 Nový Bor - výběrové řízení - úředník sociálně právní ochrany dětí
13. 01. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 7
13. 01. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 6 (2021)
13. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022
13. 01. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5 (2021)
13. 01. 2022 Schválené rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2022
13. 01. 2022 Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
08. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč.3994/2
08. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 47 k.ú. Trávník
08. 10. 2021 Opatření obecné povahy -Přechodná úprava provozu na  poz. komunikaci - čj. MUNO-45850/20212021
07. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 450/4, 454/1, 454/2 v k.ú. Lindava
04. 10. 2021 KULK- Zahájení zjišťovacího řízení oznámení koncepce aktualizace PRVKÚ Lib. kraje
04. 10. 2021 Zveřejnění záměru směny pozemků v Drnovci
04. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 144 k.ú. Cvikov
04. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2266/2 k.ú. Lindava
04. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 1096/1 Cvikov
01. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 391/1 k.ú. Lindava
27. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 4
23. 09. 2021 VV-Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Svojkov
23. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 184..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška 050..." již není dostupný.
21. 09. 2021 Smlouva o poskytnutí investičního transferu z rozp. města - ZŠ Bohumila Hynka
15. 09. 2021 Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města CVIKOV
15. 09. 2021 Odstávka elektřiny 5.10.2021 (část ulic Horní, Nábřežní, Palackého, Tovární)
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
08. 09. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 391/1 k.ú. Lindava
24. 08. 2021 Opatření obecné povahy čj. MUNO-38468/2021
04. 08. 2021 Státní Pozemkový Úřad - nabídka pozemků k pronájmu
03. 08. 2021 Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města CVIKOV
30. 07. 2021 Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města CVIKOV
22. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
20. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 47/2 Cvikov
20. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje části, díl "a" p.p.č.47/2 slouč. do p.p.č.3860 k.ú. Cvikov
16. 07. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostoru v čp. 137 Československé armády, Cvikov
16. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 153 a p.p.č. 4043 Cvikov v k.ú. Cvikov
09. 07. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostor v čp. 554 Sídliště, Cvikov
09. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 762/4 v k.ú. Cvikov
09. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 568/2, k.ú. Drnovec
02. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522313/2021
01. 07. 2021 VV-OOP -stanovení přech. úpravy provozu na poz. komunikaci (Ústavní, Horova, Nemocniční Pod Léčebnou)
29. 06. 2021 VV - OOP - společné rozhodnutí (zpevněné plochy Sídliště)
28. 06. 2021 VV-OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní MK (Sídliště)
28. 06. 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020 + Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2020
25. 06. 2021 Schválené rozpočtové opatření - číslo 3
25. 06. 2021 Smlouva o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města - SMC č. 631318/2020
25. 06. 2021 Smlouva o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města - SMC (elekromobil) č. 631315/2020

XML